דוח: "ראש עמותת 'שוועת עניים' הבריח נכסים ב-35 מ' ש'"

המנהל הזמני של עמותת "שוועת עניים" טוען כי יששכר מזוז, העומד בראש העמותה, העביר את רובה המוחלט של פעילותה ונכסיה לעמותה חדשה שהקים

"שוועת העניים" - זהו השם הבומבסטי שנבחר לעמותת צדקה וחסד שהוקמה במארס 2012 בירושלים. שם העמותה אמור היה להעיד על פעילותה, ומטרתה המוצהרת הייתה סיוע לנזקקים ולחולים באמצעות חלוקת סלי מזון ובדרכים אחרות.

נשיאה של העמותה היה לא אחר מאשר המנהיג הרוחני של ש"ס המנוח, הרב עובדיה יוסף, שתמך בה והיה מעורב בהחלטות המהותיות בדבר פעילותה - כך לפי מסמכים שהוגשו לבית המשפט. 

ואולם, כ-3 שנים בלבד חלפו עד שרשם העמותות פנה לבית המשפט בבקשה לפרק את העמותה. בבקשת הפירוק שהוגשה במאי 2015, נאמר כי לפי החשד העמותה העניקה תמיכות בסכומי-עתק ללא עמידה בנהלים, ללא פיקוח על השימוש בכספים ואף נתנה תמיכות מעבר לסכומים המבוקשים, בניגוד לכללי המינהל התקין.

בספטמבר 2015 מונה עו"ד אלעד פרסקי על-ידי בית המשפט המחוזי בירושלים כמפרק (מנהל זמני) של העמותה. עו"ד פרסקי עמל מאז על בדיקת התנהלות העמותה, והיום (א') חושף "גלובס" דוח רחב היקף שחיבר פרסקי, ושבו הוא מעלה טענות קשות ביותר נגד העמותה וראשיה.

לפי הדוח שהגיש פרסקי ל בית המשפט , באמתלה של חלוקת סלי מזון לעניים גנבה עמותת "שוועת עניים" סכום-עתק של כ-35 מיליון שקל בשנים 2013-2014.

לדברי פרסקי, תוך כדי הליך הבירור שהתנהל בנושא מול רשם העמותות, ואחר-כך  בית המשפט, הבריח לכאורה ראש העמותה, יששכר מזוז, את כספי העמותה הישנה לעמותה חדשה שפתח ששמה "הוועד העולמי", ובה הוא ממשיך את חלוקת סלי המזון.

לדברי עו"ד פרסקי, "בתקופה שלפני העברת שרביט העמותה לידי המנהל הזמני, הבריח מי ששלט בעמותה הישנה, יששכר מזוז, את מרבית נכסיה לעמותת 'מדף', ולאחר מכן אף שינה את שמה לעמותת 'הוועד העולמי' - שם אשר שימש כ'שם מסחרי' של העמותה הישנה - וכך הוכרה זו בציבור", טוען עו"ד פרסקי בדוח.

לדבריו, מזוז שולט גם בעמותה החדשה בעצמו ובאמצעות בני משפחתו (כפי שהתנהל בעמותה הישנה). "על אף הנזקים אשר נגרמו לעמותה הישנה בשל הברחת הנכסים האמורה, שוקמה העמותה הישנה, והיא פועלת כיום בצורה מלאה ותקינה", מציין המפרק.

מזוז והעמותה מכחישים את הטענות נגדם בנחרצות. באמצעות עו"ד אלון רון טוען מזוז כי הוא כלל אינו נושא משרה בעמותת "שוועת עניים", וכי עו"ד פרסקי הגיש את בקשתו באופן מרושל, פזיז וללא עריכת הבדיקות המינימליות הנדרשות. "פרסקי לא הגיש כל ראיה התומכת בטענותיו כי מזוז היה נושא משרה ב'שוועת עניים'", הוא טוען.

לדברי מזוז, בניגוד גמור לטענותיו של פרסקי, הוא היה אך ורק שכיר של העמותה שעיקר תפקידו היה לשמור על קשר עם תחנות הרדיו השונות, בהן פרסמה העמותה תשדירים לגיוס תרומות.

בנוסף, מזוז טוען כי הוא היה אחראי לגיוס תמיכתם של רבנים בעמותה, אך "עם זאת לא הייתה למזוז סמכות לקבל החלטות בענייני העמותה, הוא לא היה מורשה חתימה מטעמה ולא ניהל אותה".

הברחת נכסים

פרסקי מפרט בדוח את הכספים בהיקף כולל של כ-35.7 מיליון שקל, שלדבריו גרעה העמותה החדשה שהקים מזוז מהעמותה הישנה וששייכים לעמותה הישנה, לפי הפירוט שלהלן: העברת כספים לחברה בניגוד לדין בסך מצטבר של 10.5 מיליון שקל; גניבת ציוד ותשתיות בשווי 2.48 מיליון שקל; גריעת תרומות עתידיות בשווי 18.96 מיליון שקל; משיכת כספים לפרסום ושידורי רדיו על חשבון העמותה הישנה בסך כ-3.2 מיליון שקל; משיכת כספים למתנות לתורמים (נעלי אקסטרים) על חשבון העמותה הישנה בסך 450 אלף שקל; משיכת סכום לשלום אייזנבוך על חשבון העמותה הישנה בסך 94 אלף שקל; ותשלום לחברת "ענק האלומיניום והזכוכית" על חשבון העמותה הישנה בסך 27 אלף שקל.

פרסקי מבקש מבית המשפט המחוזי בירושלים להורות על השבת נכסים אלה לידי העמותה הישנה.

"בדצמבר 2013 פוצלה העמותה הישנה על-מנת להבריח את יתרת נכסיה, בטרם יחל שלב הבראת העמותה", כותב פרסקי. "רובה המוחלט של פעילותה ונכסיה של העמותה הישנה הועבר לעמותה החדשה. כך, העמותה הישנה הועברה למשרד אחר, ואילו העמותה החדשה החלה לעבוד במשרדי העמותה הישנה (ברחוב הרטום בירושלים), תוך שהיא עושה שימוש בכל המשאבים אשר עמדו בידי העמותה הישנה ערב הפיצול: עובדיה, מאגרי התורמים שלה, המחשבים ויתר הציוד הדיגיטלי והאלקטרוני, הריהוט, הציוד המשרדי ואתר האינטרנט".

"הוצאה פיקטיבית"

לפי הדוח, לקופת העמותה הישנה המשיכו לזרום תשלומים מכוח הוראות קבע של תרומות שנוצרו לפני הפיצול, ולכן הוחלט למשוך גם כספים אלה.

"יתרה מכך, בין חודש דצמבר 2013 לבין כניסת המנהל הזמני לתפקידו (ספטמבר 2014) נמשכו סכומי כסף המוערכים ב-3.8 מיליון שקל שהיו בקופת העמותה הישנה, לטובת תשלום עבור תשומות של העמותה החדשה. מעבר לכך, סך של 10.5 מיליון שקל שולם לחברת 'קיי.טי' הפרטית עבור תשלום בגין 'סלי מזון', כאשר לעמותה הישנה לא היה כל קשר או מידע בנוגע לתמיכה נטענת זו".

בנוסף, לפי דוח המפרק, "בשנת 2013 הועברו לחברה הפרטית, באותה שיטה, עבור סלי מזון סך של 7.24 מיליון שקל מתוך סך תמיכות כולל של 25.4 מיליון שקל (97%), אשר חולקו באותה שנה. זאת, כאשר עבור תמיכות במקרים כלכליים ובמקרים רפואיים שילמה העמותה סך של 751 אלף שקל בלבד".

נושא מעניין נוסף שמוזכר בדוח של פרסקי עוסק בתשלומים שהעבירה העמותה לשידורי רדיו ופרסום מכספי העמותה הישנה עבור פעילותה של העמותה החדשה. לפי הדוח, מינואר ועד אוגוסט 2014 הוציאה העמותה בגין תשדירי פרסום והתרמה סך של 3.2 מיליון שקל. מתוך זה שולם סך של 2.8 מיליון שקל ל"רדיו קול חי".

"סכום זה כשלעצמו יכול היה להיות סביר, לו אכן הייתה בתקופה זו מבוצעת פעילות של ממש בעמותה הישנה. אלא שמספרם של העובדים מלמד כי לא בוצעה באותה תקופה פעילות של ממש בעמותה הישנה", נטען בדוח, ולפיכך, לפי המפרק, מדובר בהוצאה פיקטיבית.

עמותת "הוועד העולמי": "דבר לא ניטל שלא כדין מקופת 'שוועת עניים'"

ממשרד עו"ד ד"ר יעקב וינרוט ושות' המייצג את העמותה החדשה - עמותת "הוועד העולמי" - נמסר בתגובה כי "עמותת 'שוועת עניים' (העמותה הישנה - ח'מ') תמכה במשך שנים בעשרות אלפי נזקקים, לפחות עד שמונה לה מנהל זמני. עמותת 'הוועד העולמי' ממשיכה במפעל החסד האדיר של סיוע לחולים ולנזקקים, כשהיא זוכה לגיבוי של גדולי ישראל".

עוד נמסר כי טענות המנהל הזמני הן טענות שגויות ושטחיות הנסמכות על השערות, סברות ופעלולי סטטיסטיקה. 'הוועד העולמי' טרם השיב לטענות בבית המשפט, וממילא הן טרם התבררו. לכשיגיע מועד הבירור, לא ייוותר מהטענות מאום".

לדברי העמותה, "כל עניינה של בקשת המנהל הזמני, עו"ד אלעד פרסקי, הוא ב'משחקי כבוד' ו'הורדת ידיים'. לא את הנזקקים נועדה הבקשה לשרת ולא את הצדק. בניגוד לטענות המנהל הזמני, דבר לא ניטל שלא כדין מקופת 'שוועת עניים'. כך, באשר לכספי התרומות הנזכרים בבקשה, הרי שאין מדובר בכספים של העמותה וגם לא בכספים שהובטחו לה. מדובר בכספים של התורמים שהיו זכאים לעשות בהם כרצונם. רצונם של התורמים היה ועודו לתרום לצדקה באמצעות 'הוועד העולמי', וכך הם נהגו. הכספים שנתרמו שימשו אך ורק לתמיכה בנזקקים, בהתאם לרצון התורמים. דבר לא נגזל".

עוד נמסר מטעם העמותה כי "כל בר-דעת יכול להבין מה האינטרס שביסוד בקשה של נושא תפקיד מטעם בית המשפט לקבל לידיו כספים בהיקפים אדירים, שעה שכספים אלה כבר חולקו לנזקקים, בהתאם לרצון התורמים.

"באשר לטענות בעניין כספים שהוצאו מקופת 'שוועת עניים', בניגוד לכספי התרומות שמעולם לא היו בקופתה, הרי שבניגוד לטענות המנהל הזמני, כספים אלה לא שימשו את 'הוועד העולמי', והדברים יתבררו בבית המשפט".

לדברי העמותה, "שרבוב טענה ל'גניבה' (על-ידי פרסקי) הוא מעשה חמור, שיש בו הוצאת לשון הרע כפשוטה. ההליך שבין המנהל הזמני לבין 'הוועד העולמי' הוא הליך אזרחי שעניינו טענות לחובות כספיים, הא ותו לא. גניבה היא עבירה פלילית חמורה, ואין כל קשר בינה לבין ההליך האזרחי שנקט המנהל הזמני.

"אם באמת היה המנהל הזמני סבור שנגנב דבר מה, חובה הייתה עליו לפנות למשטרה. המנהל הזמני לא עשה כן - מה שמעיד על כך שהוא עצמו אינו סבור בתום-לב כי נגנב דבר מה, וכי כל מטרתו היא לפגוע ולהשמיץ, בחוסר תום-לב קיצוני".

באשר לשרבוב שמו של יששכר מזוז, העומד בראש שתי העמותות, הישנה ("שוועת עניים") והחדשה ("הוועד העולמי"), לטענותיו של המנהל הזמני, נמסר מעמותת "הוועד העולמי" כי "מזוז היה עובד שכיר בעמותה שעסק בתחום הפרסום. מזוז לא היה נושא משרה בעמותה, והניסיון לטעון אחרת נסמך על כרעי תרנגולת. מזוז כבר הגיש תשובה לטענות המנהל הזמני בעניינו, והסוגיה עומדת לבירור בימים אלה ממש. בנסיבות אלה אין לפרסם טענות בעניינו אשר עשויות להשפיע על ההליך המשפטי, תוך הכפשת שמו הטוב".