מחזיקי אג"ח אלון רבוע כחול יכריעו: גינדי החזקות או בן משה

גינדי החזקות מציעה הזרמה של 1 מיליארד שקל לאלון רבוע כחול בתוך ארבע שנים, לצורך פירעון מלוא החוב הפיננסי של החברה, בעוד שבן משה מציע הזרמה של 900 מיליון שקל עם אפשרות לפירעון מלוא החוב הפיננסי בתוך שנה בלבד מיום השלמת ההסדר.

מנחם, אבי, ליטל, גיא ורועי גינדי - גינדי חזקות / צילום: אלי דסה
מנחם, אבי, ליטל, גיא ורועי גינדי - גינדי חזקות / צילום: אלי דסה

הקרב על רכישת השליטה בחברת ההחזקות אלון רבוע כחול מגיע לישורת הסופית. בסוף השבוע נחשפו מחזיקי איגרות החוב של החברה (סדרה ג') להצעות הסופיות והמחייבות שהגישו שני המתמודדים על רכישת השליטה - איש העסקים מוטי בן משה וחברת הנדל"ן גינדי החזקות, ומחר (ב') הם יצביעו האם לבחור באחת משתי ההצעות, או להתנגד לשתיהן ולבחור דווקא בהצעה שמסמיכה את נאמן האג"ח לפעול לפירעון מיידי של מלוא חוב החברה (כ-380 מיליון שקל) כלפי המחזיקים. עוד קודם לכן, יתכנסו הערב מחזיקי האג"ח לאסיפה נוספת בת"א, בה יקבלו מהמציעים פרטים נוספים על ההצעות שהוגשו.

ביום שישי חשפו כאמור נאמני האג"ח את ההצעות הסופיות והמשופרות שהגישו בן משה וגינדי החזקות, שבבעלות האחים ליטל, אבי, גיא, רועי ומנחם גינדי (ילדיו של יגאל גינדי). בן משה הציע להזרים סכום של 900 מיליון שקל לאלון רבוע כחול, מתוכם 600 מיליון שקל בסמוך לאחר מועד השלמת רכישת השליטה בחברה, והיתרה במהלך השנה השלישית שלאחר מועד השלמת הרכישה.

כן הוא התחייב, כי בתוך שמונה חודשים תפרע אלון רבוע כחול לנושיה (לרבות לנושיה הפיננסים בפירעון מוקדם) סכום של לפחות 250 מיליון שקל, וכן כי תחת שרביטו תפעל החברה הנרכשת לפירעון מלוא חובותיה לנושיה הפיננסיים (כ-932 מיליון שקל כיום), בתוך שנה בלבד ממועד השלמת הרכישה.

גינדי החזקות ביקשה לקנות את אמונם של המחזיקים באמצעות התחייבות להזרים 1 מיליארד שקל בתוך ארבע שנים, לצורך פירעון מלוא החוב הפיננסי של החברה, כאשר זו כוללת התחייבות להזרמה של 550 מיליון שקל לאחר התקיימות כל התנאים המתלים, וכן הענקת ערבות בנקאית לביצוע הזרמות נוספות בהיקף של 300 מיליון שקל.

לוח הסילוקין של גינדי החזקות לפירעון החוב הפיננסי מדגיש כי 30% מהחוב הפיננסי ייפרעו בתוך חודש מהשלמת העסקה, 15% בחלוף שנה ממועד ההשלמה ושיעור זהה בחלוף שנתיים ושלוש שנים ממועד ההשלמה. יתרת החוב (25%) תיפרע בחלוף ארבע שנים ממועד השלמת העסקה, כאשר הריבית עליו תהיה צמודה למדד ותעמוד על 6% (בן משה מציע ריבית של 5% שתעלה ל-6% אם החוב לא ייפרע במלואו תוך שנה).

הוכחות נזילות ודמי רצינות

הן בן משה והן גינדי החזקות מציעים לנושים הפיננסיים גם 10% ממניות אלון רבוע כחול, כאשר שתי ההצעות כוללות גם תשלום זהה של 115 מיליון שקל לבעלת השליטה הנוכחית - קבוצת אלון, תמורת מניות השליטה (72.7%) והזכויות על אשראי בעלים בסך 170 מיליון שקל שהעניקה הקבוצה לאלון רבוע כחול בשנה האחרונה.

בן משה הציג לנציגות מחזיקי האג"ח ולנאמן הסדרה מכתבים מבנקים באירופה המאשרים כי ברשותו כ-900 מיליון שקל המופקדים אצלם בפיקדונות נזילים. הוא גם ציין בהודעתו כי יפקיד דמי רצינות של 140 מיליון שקל לטובת הצעתו, אשר אם יבחר לסגת ממנה הוא מחויב בקנס של 20 מיליון שקל לחברה הנרכשת.

גינדי החזקות בחרה להוכיח את נזילותה באמצעות הוספת מכתב מטעם רואה החשבון יאיר עיני, שכותב כי "בהתבסס על מסמכים שהציגה החברה בפני, הנני מאשר בזאת כי ברשות גינדי החזקות מקורות זמינים של מעל 1 מיליארד שקל". עוד קודם לכן אמר עורך הדין של החברה, יורם ראב"ד, כי ברשותה מכתב על הוכחת יכולת כלכלית בהיקף של מיליארד שקל מבנק לאומי, אולם מכתב זה לא צורף להצעה שפורסמה לעיון המחזיקים.

דמי הרצינות שהציעה גינדי החזקות עומדים על 25 מיליון שקל, כאשר החברה מתחייבת לקנוס עצמה ב-5 מיליון שקל אם ההסדר בינה לבין הנושים לא יושלם בתוך 21 מיום החלטת מחזיקי האג"ח על בחירה בה.

צרו איתנו קשר *5988