כך מנסה רשות ני"ע "להחיות" את הבורסה המקומית

ועדת הכספים אישרה שורה של תקנות שיזמה רשות ניירות ערך, שנועדו להקל על הנפקת חברות חדשות בבורסה ■ בין ההקלות: היתר להכיר בתשקיף ההנפקה כ"תשקיף מדף", קיצור ופישוט הגילוי בתשקיף

שמואל האוזר / צילום: איל יצהר
שמואל האוזר / צילום: איל יצהר

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ב') שורה של תקנות שיזמה רשות ניירות ערך, אשר נועדו להקל את הליכי ההנפקה של חברות חדשות, להוזיל את העלויות הכרוכות בהנפקות ולמעשה לאפשר לחברות החדשות "תקופה הסתגלות" לכללי הרגולציה. 

ההקלות כוללות בין היתר הכרה בתשקיף ההנפקה כ"תשקיף מדף", קיצור ופישוט הגילוי בתשקיף, הארכת פרק הזמן המרבי לגיוס על סמך התשקיף והקלות נוספות.

בנוגע לתשקיף המדף נקבע כי חברות חדשות יוכלו לבצע הנפקות חוזרות ללא צורך בהיתר נוסף של הרשות. הנפקת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף מדף טומנת בחובה יתרונות משמעותיים מבחינת החברות: היא מביאה לחיסכון משמעותי במשך הזמן ממועד ההחלטה על ההנפקה למועד ביצועה בפועל עקב העדר הצורך בפרסום תשקיף לביצוע ההנפקה והעדר הצורך בקבלת היתר הרשות לתשקיף; משכך יש בה גם בכדי להביא לחסכון בעלויות ובמשאבים הכרוכים בהכנת תשקיף.

תקנה נוספת מעניקה לחברות החדשות פטור מחובת פרסום חוות דעת רואה חשבון מבקר על אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה - הפטור יחול למשך 5 שנים ממועד ההנפקה הראשונה לציבור.

הקלה נוספת תאפשר לחברות החדשות לקצר את הגילוי על הנתונים הכספיים של החברה בתקופות עבר, כך שהגילוי יתייחס לשנתיים שקדמו למועד ההנפקה (חלף דרישת הגילוי הנוכחית שעומדת על שלוש שנים).

הארכת פרק הזמן המרבי לגיוס על סמך התשקיף - הארכת התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות ערך עד 75 ימים ממועד פרסום התשקיף. ההקלה תאפשר לבצע את ההנפקה תוך קביעת מחירה הסופי ומבלי להידרש לפרסום תשקיף חדש במהלך תקופת זמן ארוכה יותר, ובכך תסייע בהליכי ההנפקה והשיווק של חברות חדשות.

ההקלות שאושרו הן חלק ממתווה כולל של הקלות שיזמה הרשות ביחס לחברות חדשות המנפיקות ניירות ערך לראשונה בבורסה בתל אביב, שעניינן ביצוע התאמות בדין ובסביבה הכללית של הנפקות ראשונות, באופן שיעודד חברות לראות בבורסה אפיק פיתוח וגיוס הון מתאים לצרכיהן.

 

צרו איתנו קשר *5988