בעלי מניות בחח"י: שילמה למדינה 2.5 מיליארד ש' ללא הצדקה

בעלי המניות מאשימים את החברה בכך שהיא משלמת למדינה עשרות מיליוני שקלים בשנה בגין אג"ח צמיתה (ללא מועד פקיעה) שהנפיקה לפני עשרות שנים ■ חברת החשמל: "עד היום לא קיבלנו אישורי בעלות תקפים מאותם 'בעלי מניות'; טענותיהם נטולות בסיס"

משרדי חברת החשמל בת"א / צילום: תמר מצפי
משרדי חברת החשמל בת"א / צילום: תמר מצפי

"קהות חושים, רשלנות חמורה בניהול עסקי החברה וחוסר אכפתיות מוחלט כלפי האינטרסים של החברה וטובתה", כך מאשימים בעלי מניות פרטיים בחברת החשמל את הנהלת החברה. בבקשה לקבלת מידע ומסמכים בטרם פנייה לבית המשפט, דורש עו"ד רונן עדיני, המייצג את אותם בעלי מניות פרטיים, לקבל הסברים על עשרות מיליוני שקלים שמשלמת החברה בכל שנה למדינה בגין אג"ח צמיתה שהנפיקה לפני עשרות שנים. לטענתו, עד היום מסתכמים התשלומים בכ-2.5 מיליארד שקל, וזאת בלי שהם מופיעים בדוחותיה הכספיים של החברה, בלי שההנהלה עושה דבר כדי להפסיק לשלם את הסכומים ולמרות החוב הפיננסי האדיר של החברה.

חברת החשמל, נזכיר, הוקמה כחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בלונדון, ולתקופה מסוימת בבורסה בתל אביב. בשנות ה-60, כשהחליטה המדינה להלאים את החברה, היא רכשה 99.85% ממניותיה. יתר המניות נותרו בידי משקיעים פרטיים. בנובמבר 2010 פרסמה החברה את רשימת בעלי המניות הפרטיים, כ-125 במספר, שמחזיקים יותר מ-180 אלף מניות. בין בעלי המניות גם יו"ר ועד העובדים מיקו צרפתי, היועץ המשפטי לשעבר של החברה דודו יהב וראשי הדירקטוריונים לשעבר אלי לנדאו ומוטי פרידמן.

כעת מבקשים בעלי המניות הפרטיים לקבל הסברים על התנהלות החברה בעשרות השנים האחרונות ביחס לאגרות חוב צמיתות שהנפיקה החברה למדינה בתחילת שנות ה-70. לטענתם, מועד הנפקת האג"ח אינו מפורט באף לא אחד מדיווחי החברה בשנים האחרונות, "ולא ברור אם מדובר בשכחה או בסיבה טובה אחרת", כותב עדיני במכתב ששלח ליו"ר החברה.

מביאור 23 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה, עולה כי מדובר באג"ח בסכום נומינלי של 15 מיליון שקל, שהקרן שלהן אינה צמודה ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 5% ו-5.7%, צמוד למדד המחירים לצרכן. מעבר לפרטים הללו, לא ברור מהם תנאי האג"ח ואם החברה שילמה למדינה את חיובי הריבית, כולם או חלקם. להערכת בעלי המניות, בהנחה שאכן שולמו תשלומי הריבית, בכל שנה משלמת חברת החשמל למדינה סכום של 50-100 מיליון שקל.

"מדובר על תשלום עצום ובלתי נתפס של יותר מ-2.5 מיליארד שקל", כותב עו"ד עדיני. "מאחר שמדובר באג"ח ללא מועד פירעון, הרי שאם לא יחול שינוי, צפויה החברה להמשיך לשלם סכומי עתק".

עדיני דורש לדעת אם ניהל הדירקטוריון מו"מ עם המדינה כדי לפרוע את האג"ח. בין היתר הוא מבקש לקבל את כל המסמכים הרלוונטיים בנושא, ובהם כל פרטי האג"ח, הסכומים ששולמו למדינה, העתק מכל פרוטוקול של ישיבות דירקטוריון החברה וועדותיה הנוגעות לאג"ח, העתק משטר אגרת החוב ועוד.

עדיני טוען שאם לא נקטה הנהלת החברה פעולות לסיום תקופת האג"ח, "מדובר בהפרה חמורה של חובות הזהירות ו/או האמון החלות על הדירקטורים של החברה על פי דין", ומוסיף כי האשמה מוטלת לא רק על הדירקטורים המכהנים כיום אלא גם על אלו שכיהנו במרוצת השנים מאז הונפקו אגרות החוב.

מחברת החשמל נמסר: "עד היום, וחרף פניות חוזרות ונשנות לא נתקבל אצל החברה ייפוי כוח או אישור בעלות תקף המוכיח את בעלותם של אותם 'בעלי מניות' במניות החברה. בהקשר זה, חמור בעיני החברה שאותם 'בעלי מניות' מצאו לנכון לפנות לתקשורת ולהאשים את החברה ומנהליה בהאשמות חמורות ונטולות כל בסיס.

"לגופם של דברים, הדיווחים שפרסמה החברה בנושא זה נעשו כדין ובהתאם לייעוץ המשפטי שקיבלה. גם הטענות של אותם בעלי מניות לכאורה כלפי דירקטוריון החברה הן לכל הפחות נטולות בסיס, והחברה דוחה אותן אחת לאחת. החברה אינה מתכתבת עם בעלי מניותיה על גבי עיתון, ותשיב לטענות בעלי המניות אם וככל שאותם בעלי מניות יואילו וימציאו לחברה ייפוי כוח אי אישורי בעלות תקפים".

לדברי עו"ד עדיני, ייפוי כוח נשלח כבר לפני שבוע לחברה.

צרו איתנו קשר *5988