ב"י שוב עוצר לנאוי את ההנפקה - בטענה להפרת חוק הבנקאות

בנק ישראל לנאוי: ההנפקה שלכם עומדת בסתירה לחוק הבנקאות, כי יש לכם 6 לקוחות גדולים ■ נאוי דוחה את הטענות: הגיוס נועד למתן הלוואות ללקוחות שאינם גדולים, בהתאם לתיקון 21 לחוק הבנקאות

האחים נאוי / צלם: בן יוסטר
האחים נאוי / צלם: בן יוסטר

חברת המימון החוץ בנקאי אחים נאוי, שהשלימה בשבוע שעבר גיוס אג"ח של 303 מיליון שקל מהציבור, דיווחה הבוקר (א') לבורסה כי קיבלה ביום חמישי מכתב מהיועצת המשפטית של בנק ישראל שממנו עולה כי היועצת סבורה כי "ההנפקה אינה עולה בקנה אחד עם תכלית חוק הבנקאות".

על פי היועצת המשפטית של בנק ישראל, לאור העובדה שלנאוי מספר לקוחות שהם תאגידים שהכנסתם השנתית בשנה שקדמה למועד ההנפקה עלתה על 400 מיליון שקל (נכון למועד הדיווח לחברה שישה לקוחות גדולים המהווים כ-20% מסך תיק הלקוחות של החברה) - ועל אף העובדה שפסגות ליסינג, חברה בת פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של נאוי, תעסוק במתן אשראי ללקוחות שאינם לקוחות גדולים בלבד - ההנפקה אינה תואמת לתכלית החוק. בבנק ישראל ביקשו מהחברה התייחסות למכתב, וזו מתכוונת להעביר את ההתייחסות בהקדם.

עבור האחים נאוי זו היתקלות שנייה מול בנק ישראל בנוגע להנפקת אג"ח (הראשונה התרחשה במאי 2015). בחברה דחו היום בתוקף את עמדת הבנק וטענו כי "נאוי מציינת שבמסגרת מסמכי הגיוס היא התחייבה כי תמורת ההנפקה אשר תועמד לפסגות ליסינג כהלוואת בעלים גב אל גב (Back to Back) תשמש את פסגות ליסינג למתן הלוואות ללקוחות שאינם גדולים בלבד", ו"כי פסגות ליסינג עומדת ותמשיך לעמוד במגבלות הקבועות בתיקון 21 לחוק הבנקאות, שעבר בנובמבר האחרון". חוק זה מאפשר לחברות מימון חוץ בנקאי כמו נאוי לגייס עד 2.5 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח לשם מתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

כאמור, במאי 2015 החלה נאוי בהליך לגיוס אג"ח של רבע מיליארד שקל, אך זה נקטע על ידי רשות ני"ע טרם ביצוע השלב הציבורי בהנפקה. ברשות טענו אז כי "בהינתן עמדתו המשפטית המפורשת והמנומקת של בנק ישראל - שהוא הרגולטור המוסמך לפקח, לפרש ולאכוף את הוראות חוק הבנקאות - על פיה ההנפקה טעונה רישיון בנק, לא נחה דעתנו כי ניתנו כל ההיתרים על פי דין".

על רקע חילוקי הדעות בין נאוי לבין רשות ני"ע ובנק ישראל, נחלצו שר האוצר, משה כחלון, וח"כ אלי כהן, שניהם ממפלגת "כולנו", לטובת נאוי עם יוזמת החקיקה (סעיף 21) שנועדה לאפשר לגופים חוץ בנקאיים לגייס חוב בשוק ההון. "הנגידה לא רצתה תחרות, והיא תקבל אותה בדלת האחורית", אמר אז בתגובה דורי נאוי. "זה ייקח זמן עד שיסתיימו כל התהליכים הקשורים בכך, אבל אי אפשר ששישה בנקים ישלטו על הפעילות במשק וימנעו תחרות. אנחנו מסייעים לפיתוח תעשייה אמיתית בארץ, לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים, וההחלטה בעצם מנסה למנוע מאיתנו לעשות זאת".

עיקר הפעילות של חברת אחים נאוי, שבשליטת בשליטת שאול ודורי נאוי, הוא ניכיון צ'קים (ממסרים דחויים). מדובר בעסקת המרה שבה מקבלים לקוחות החברה את ערכם הכספי של הצ'קים הדחויים שבידם, ואלה מוסבים לחברה תמורת עמלה הנקבעת באחוזים. בבורסה בת"א נסחרות כיום מלבד נאוי עוד ארבע חברות הפועלות בתחום האשראי החוץ בנקאי, אך נאוי היא החברה הגדולה והמצליחה בקטגוריה.

בשבוע שעבר השלימה נאוי, הנסחרת בשווי של כ-540 מיליון שקל, הנפקת אג"ח לציבור בהיקף של 303 מיליון שקל, הנפקה לה קדם גיוס פרטי של ניירות ערך מסחריים בהיקף של 241 מיליון שקל בסוף דצמבר. לאור רצון החברה לגוון את מקורות האשראי שלה, החליטה החברה כי תמורת מכירת תיק הלקוחות לפסגות ליסינג תשמש לפירעון אשראי הקבוצה במערכת הבנקאית. נאוי מצידה תמשיך לפתח ולהרחיב את פעילותה במהלך העסקים הרגיל, באמצעות הונה העצמי והתמהיל המגוון של מקורות האשראי של הקבוצה.

בתשעת החודשים הראשונים של 2015 רווחי נאוי נשחקו ב-12% ל-43 מיליון שקל, והכנסותיה ירדו ב-11% לכ-74 מיליון שקל. גם כך התשואה על ההון בתקופה זו הייתה מרשימה והתקרבה ל-24% והתשואה על תיק הלקוחות נטו התקרבה ל-10%. יתרת תיק האשראי ללקוחות של נאווי גדלה ברבעון השלישי של 2015 ב-12% לעומת הרבעון הקודם לרמה של כ-1.12 מיליארד שקל, והונה העצמי עמד על 284 מיליון שקל. בחודשים ינואר-ספטמבר 2015 הפרישה החברה 3.3 מיליון שקל לחובות מסופקים - עלייה של 50% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

מבנק ישראל נמסר בתגובה: "חוק הבנקאות, קובע, בין השאר, כי הנפקת ניירות ערך החייבת בתשקיף במקביל למתן אשראי - מחייבת רישיון מאת נגיד בנק ישראל. בנובמבר 2015 חוקקה הכנסת תיקון לחוק זה, ואפשרה לגוף שנותן אשראי להנפיק אגרות חוב (תעודות התחייבות) עד לתקרה של 2.5 מיליארד שקל, בתנאים מסוימים, וביניהם - שתמורת ההנפקה תשמש למתן אשראי ליחידים או לתאגידים שהכנסתם השנתית בשנה שקדמה למועד מתן האשראי לא עלתה על 400 מיליון שקל.

"קבוצת האחים נאוי ביקשה לבצע הנפקה, ומאחר, שככל הנראה, בין לקוחותיה נמנים כאלה שהכנסתם השנתית עלתה על האמור בתיקון לחוק, פנתה לבנק ישראל והציגה בפניו מספר מתווים שיאפשרו לה לעמוד בהוראות החוק. בתשובתו, הפנה בנק ישראל את תשומת לב החברה לבעיות שונות במתווים שהוצגו, שאינן עולות בקנה אחד עם תכליתו של התיקון לחוק, וביקש התייחסותה של החברה. לעניין ההגבלה בדבר היקף ההכנסות של הלווים (עד 400 מיליון שקל בשנה) - המחוקק, כמובן, יכול לשנות מגבלה זו במידה והוא רואה לנכון".

צרו איתנו קשר *5988