מהם היתרונות והחסרונות בהשקעה במניית פנינסולה?

באקסלנס מנתחים את מניית פנינסולה, אחת מחברות האשראי החוץ-בנקאי הגדולות בישראל ■ אחד היתרונות הבולטים של החברה היא צמיחה ענפית גבוהה ורגולציה תומכת ■ החיסרון הבולט שלה הוא בחשיפה להאטה במשק המקומי

מיכה אבני פנינסולה בע``מ / צילום:מירי נחמיאס
מיכה אבני פנינסולה בע``מ / צילום:מירי נחמיאס

תחום האשראי החוץ-בנקאי נמצא לאחרונה בלב השיח הציבורי-כלכלי לאור שינויים צפויים בענף האשראי בישראל. מתוך מטרה להוזיל את עלויות המימון במשק, נוקט הרגולטור הקלות כלפי גופים חוץ-בנקאיים שאמורים להוות תחרות כלפי המערכת הבנקאית. בייחוד מכוונים הצעדים לטובת משקי הבית והעסקים הקטנים והבינוניים, שנושאים בעלויות מימון גבוהות יחסית.

פנינסולה היא אחת מחברות האשראי החוץ-בנקאי הגדולות בישראל, עם תיק אשראי של כ-400 מיליון שקל, ופועלת בתחום ניכיון ממסרים (צ'קים) דחויים. לפני כשנה מוזגה הפעילות הפרטית לתוך שלד בורסאי ומניות החברה החלו להיסחר בבורסה המקומית. השליטה בחברה עברה לאחרונה ממייסד ומנכ"ל החברה, מיכה אבני, לידי בית ההשקעות מיטב דש (39.7%). פעילותה של פנינסולה ממוקדת בניכיון ממסרים דחויים, כלומר הקדמת תשלומים ללקוחות החברה כנגד צ'קים דחויים שקיבלו מלקוחותיהם (או צ'קים עצמיים), תמורת עמלה המועברת לחברה. מכיוון שמשך הזמן עד לפירעון קצר מאוד, שיעור הריבית האפקטיבי המגולם בעסקאות שמבצעת החברה הוא גבוה מאוד.

לקוחות החברה הם תאגידים ועסקים קטנים ובינוניים, בעלי פרופיל סיכון נמוך יחסית למתחרים בענף. תיק האשראי של החברה מתאפיין בפיזור של כ-3,000 לקוחות, ובהתאם של מושכי הצ'קים. רוב הצ'קים המועברים לחברה נפרעים בפרק זמן של עד שלושה חודשים, עובדה המקטינה את סיכון אי הפירעון של הממסרים ואת הצורך במעקב שוטף אחר הלקוחות ומושכי הצ'קים.

מכיוון שהחברה פועלת גם מול לקוחות שהמערכת הבנקאית מגבילה את היקף האשראי המוענק להם, או כאלו שעבורם אשראי הוא אקוטי ומיידי, להערכתנו רמת הסיכון הגלומה בתיק האשראי גבוהה ביחס לזה של המערכת הבנקאית, או של גופים מוסדיים המעניקים אשראים ללווים הגדולים במשק.

אבל רמת הסיכון גוזרת גם תשואה גבוהה יותר. המרווח הפיננסי של החברה משקף למעשה את רמת הסיכון, כך הפער בין עלות השימושים של החברה לעלות המקורות שלה - המרווח הפיננסי - הסתכם בשנים האחרונות בשיעורים דו-ספרתיים. יחד עם זאת, ירידת ריבית בנק ישראל, לצד התגברות התחרות בין החברות ובינן לבין המערכת הבנקאית, מובילות לצמצום המרווחים גם של חברות הניכיון ולפגיעה בשיעורי הרווח.

לאחרונה זכה הענף להקלה משמעותית עבור חברות ניכיון הצ'קים, עם מתן האפשרות להגדלת מקורות המימון שלהן. התיקון לסעיף 21 לחוק הבנקאות עשוי להוביל את פנינסולה לעשות שימוש בפלטפורמה הציבורית לצורך גיוס חוב סחיר. פעולה זו עשויה להערכתנו לתרום להקטנת רמת הסיכון של הפעילות, ליציבות הפיננסית שלה, תאפשר למנף את הגיוס לצרכי הגדלת תיק האשראי, ואפילו להקטין את עלויות המימון העתידיות, גם מצד האשראי הבנקאי.

הסיכון בפעילותה של החברה נעוץ בראש ובראשונה להערכתנו בהאטה משקית. ככל שההאטה בצמיחה תחלחל לעסקים הקטנים-בינוניים, ליבת פעילות החברה, היכולת להגדיל את תיק האשראי תפחת, ובנוסף המרווח הפיננסי עשוי להיוותר נמוך לאור הריבית במשק והגברת התחרות. מאידך, לאור העובדה כי חברות ניכיון הצ'קים אינן מהוות פקטור משמעותי בהיקף האשראי לעסקים הרלוונטיים, קיים דווקא פוטנציאל להתרחבות. אתגר נוסף המוטל על החברה הוא הפיכת מבנה ההוצאות לרזה יותר, בד בבד עם שליטה על ההתנהלות העסקית. בענף שבו קיימת חשיבות גבוהה ליחסים העסקיים והאישיים עם הלקוחות, היתרונות התחרותיים אינם מובנים מאליהם.

להערכתנו, החברה מעניינת לבחינת השקעה, בשים לב למכלול היתרונות והחסרונות שהוזכרו.

הכותבים הם מנכ"ל באקסלנס נשואה ואנליסט מניות בכיר בקבוצה. הכתבה אינה מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לכותבים אין עניין אישי בנושא הכתבה. קרנות נאמנות בניהול אקסלנס ו/או חברות מקבוצת אקסלנס מחזיקות ו/או עשויות להחזיק ני"ע ונכסים פיננסיים המוזכרים בכתבה.

צרו איתנו קשר *5988