תביעה ב-300 א' ש' נגד USG קפיטל: עשקה קשיש סיעודי בן 84

לטענת הקשיש, החברה ונציגת מכירות שלה עשקו אותו תוך ניצול גילו המבוגר, מצבו הבריאותי וחולשתו הגופנית והקוגניטיבית, לשם התקשרות בהשקעה בלתי חוקית ומסוכנת שאינה מתאימה לצרכיו ולרצונותיו

פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

חברת יו אס ג'י קפיטל ישראל, הפועל בזירת האלגו-טריידינג, עשקה קשיש סיעודי, בן 84, הסובל מבעיות רפואיות, מטופל באופן קבוע בתרופות וחי לבדו כשלצדו מטפל, עובד זר, הצמוד אליו והסועד אותו - כך נטען בתביעה בהיקף 300 אלף שקל שהגיש הבוקר (ג') עו"ד דן צוק בשם הקשיש, נגד החברה ונגד נציגת המכירות שלה, אשר לטענת הקשיש הפעילה עליו לחץ על-מנת להעביר לחברה את כספו. 

בתביעה, שהוגשה לבית משפט השלום בראשון-לציון, טוען הקשיש כי הוא רופא במקצועו, ואולם בשנים האחרונות הוא אינו בקו הבריאות. עקב גילו המתקדם, נטען, סובל הקשיש מבעיות רפואיות, מטופל באופן קבוע בתרופות ומוגדר כסיעודי. לטענתו, מצבו הקוגניטיבי אינו שפיר, והוא סובל מבעיות זיכרון ובעיות רפואיות אחרות שפגעו קשות ביכולת התפקוד היומיומי ובתקשורת עם אחרים. 

בתביעה טוען הקשיש כי כספו "נוהל" על-ידי יו אס ג'י קפיטל במשך כחודשיים, החל מיולי ועד ספטמבר אשתקד, אשר במהלכם נגרם לו הפסד של כ-300 אלף שקל. לטענתו, החברה ונציגת מכירות שלה, שפנתה אליו לגייס אותו כלקוח, עשקו אותו תוך ניצול גילו המבוגר, מצבו הבריאותי וחולשתו הגופנית והקוגניטיבית, לשם התקשרות בהשקעה בלתי חוקית ומסוכנת שאינה מתאימה לצרכיו ולרצונותיו.

עוד נטען כי הופעל על התובע לחץ כבד מצד החברה ונציגת המכירות, תוך ניצול קר וציני של גילו ומצבו הבריאותי והקוגניטיבי, לחתום על מסמכי התקשרות עם החברה, במטרה כי יעביר אליה כספים שנועדו לשם קיומו ומחייתו לעת זקנה, וכל זאת כאשר אינו קורא עברית.

בנוסף טוען הקשיש כי החברה פעלה בתרמית, הטעתה אותו ונהגה בחוסר תום-לב במשא-ומתן טרם ההתקשרות עמה, בכך שלא גילתה לו כי היא פועלת ללא רישיון כנדרש על-פי חוק.

בתביעה מגולל הקשיש את סיפור העושק לכאורה. כנטען, ביולי אשתקד יצרה נציגת מכירות של יו אס ג'י קפיטל קשר טלפוני עם הקשיש, במטרה לנסות ולשכנעו להיפגש עמה לשם הצגת "ההשקעה". להערכת הקשיש, לנציגת המכירות ולחברה היה מידע מוקדם בנוגע לגילו, מצב בריאותו ומצבו הכלכלי, לרבות עתודות פיננסיות שעמדו לרשותו, והוא אף כותב בתביעתו כי "קיים חשש כי מידע מוקדם זה התקבל מגורם בסניף הבנק בו ניהל את חשבונו".

לקשיש, נטען, לא היו השקעות קודמות במט"ח או חוזים עתידיים או כל השקעה ממונפת ברמת סיכון דומה. כספו נוהל במסגרת חשבון הבנק שלו במשך שנים רבות, ואין ולא היה לו כל ידע פיננסי או מומחיות בהשקעות.

כך, נטען, ההשקעה אותה שיווקו חברת יו אס ג'י קפיטל ונציגת המכירות שלה לא התאימה לקשיש, לצרכיו ולרצונותיו, והוא לא היה מעוניין בה. "קל וחומר שלא התאימה לו, שכן בהתחשב בגילו המתקדם לא היה מעוניין להשקיע את כספו באפיק השקעה בעל סיכון, כשהוא אינו מבין את אופיו, משמעותו והשלכותיו של אפיק השקעה זה", נכתב בתביעה. 

ואולם, נטען, בהמשך לשיחת הטלפון בין נציגת המכירות לקשיש, הגיע עובד של החברה לביתו יום למחרת במטרה להציג בפניו את "ההשקעה" ולנסות לשכנעו להתקשר עם החברה. הקשיש, נטען, לא היה מעוניין בכל השקעה אצל החברה מכל סוג שהוא, אך לטענתו החברה לא הרפתה, ו-3 ימים לאחר מכן הגיעו אל ביתו נציגת המכירות ואותו עובד שפקד את ביתו קודם לכן, וביקשו להיפגש עמו במטרה לשכנע אותו בשנית להתקשר עם החברה.

בפגישה זו, נטען, הפעילו השניים אמצעי לחץ ופיתוי על הקשיש, "תוך שימוש במתק-שפתיים והבטחות כי כספו יישא תשואה סולידית, וכי אין בהשקעה כל סיכון מהותי, הכול במטרה ברורה לשכנעו להשקיע כספים בחברה". גם לאחר פגישה זו, נטען, הקשיש לא נענה לבקשתם.

ואולם, כנטען בתביעה, החברה לא הרפתה מהקשיש ויומיים לאחר מכן הגיעו הנציגים אל ביתו של הקשיש, בפעם השלישית, כשהם נחושים להחתים אותו על מסמכי התקשרות עם החברה.

כנטען בתביעה, "לאחר מסע שכנועים ולחצים אינטנסיבי" הצליחה נציגת המכירות להחתים את הקשיש על מסמך נושא כותרת "נספח - כתב הסכמה לחיבור ליישום מסחר אוטומטי (אלגו-טריידינג) ותנאי השימוש בו" וכן על מסמך נושא כותרת "כתב הזמנה ליישום מסחר אוטומטי". לטענת הקשיש, הנתבעים לא אפשרו לו לעיין בהוראות הנספח, והוא לא קרא אותו. חמור מכך, לטענת הקשיש, הוא אינו קורא עברית, ועל כן לא יכול היה להבין את הכתוב בנספח.

לטענת הקשיש, בפגישה נכח המטפל הצמוד שלו, עובד זר שאינו מבין עברית באופן שוטף, ולא הבין את שנאמר, קל וחומר שלא היה מסוגל לקרוא את הכתוב בנספח עליו חתם מטופלו. 

"התובע הסביר לנתבעים כי אינו מעוניין בהשקעה, וכי אינו מסוגל להבין את הכתוב בנספח. הנתבעים התעלמו מכך, ובמקום, האיצו בתובע וכפו עליו לחתום על הנספח, תוך הפרחת הבטחות-שווא כי כספו יהיה בטוח ומוגן, וכי מדובר 'בהזדמנות בלתי חוזרת'", נכתב בתביעה. 

לטענת הקשיש, בשל הלחץ הרב והמתמשך שהופעל עליו במשך מספר ימים רצופים, הוא חתם, ביד רועדת, על הנספח ומסר לנציגי החברה, תחת לחציהם, צ'ק על סך 567,300 שקל. 

בתביעה נטען כי "הנתבעים היו מודעים היטב למגבלותיו הגופניות של התובע, לגילו המתקדם ולחולשתו הקוגניטיבית, וניצלו את מצבו במטרה להחתימו על הנספח ועל-מנת שיעביר כספים לחברה, כל זאת כשהם מפעילים על התובע לחצים כבדים. הנתבעים אף ניצלו את העובדה כי בני משפחתו של התובע אינם מתגוררים עמו. הנתבעים אף ניצלו את העובדה כי במועד החתימה על הנספח, התובע לא קרא ואף לא היה יכול לקרוא את הנספח, וממילא לא היה יכול להבין את הוראותיו". 

לטענת הקשיש, במהלך התקופה הקצרה שחלפה מתחילת ההתקשרות עם החברה הוא לא היה מודע במדויק לנעשה בחשבונו, אך עקב מפעם לפעם אחר מצב ההשקעה וקיבל את הרושם כי מצבה שפיר. ואולם, לטענתו, באוגוסט 2015, כחודש לאחר ההשקעה, הבחין התובע כי כפי הנראה נגרמו בחשבונו באופן פתאומי הפסדים כבדים בשיעור של כמחצית משווי הקרן, ובעקבות זאת הוא ניסה ליצור קשר עם נציגת המכירות של החברה ועם הנציג שהגיע אל ביתו - ללא הצלחה.

מספר ימים לאחר מכן, נטען, התקיימה פגישה בין הקשיש לבין מנכ"ל החברה, משה שלום, אשר במהלכה דרש את כספו בחזרה, אך נענה בשלילה. כנטען, לאחר שבקשתו לקבלת החזר מלא של הכספים שאבדו לא נענתה, שלח הקשיש לחברה טופס משיכה של יתרת הכספים בחשבונו, אך רק כ-20 יום מאוחר יותר הועברה יתרת הכספים לחשבונו בבנק. היתרה שהוחזרה לקשיש, כנטען, עמדה על סך של 283,567 שקל - סכום המשקף הפסד של 283,733 שקל. 

זירת האלגו-טריידינג, הזירה הרובוטית, מספקת בתקופה האחרונה כותרות שוטפות, בין היתר סביב פרשת קריסת חברת יוטרייד בבעלות אביב טלמור (העצור בימים אלה בחשד לביצוע עבירות ניירות ערך, הלבנת הון ועוד), וכן לאור הגשתן של מספר תביעות משקיעים בעת האחרונה נגד בתי השקעות שונים, ולאור פעילותה האינטנסיבית של רשות ניירות ערך נגד בתי ההשקעות הפועלים בזירה זו ללא רישיון.

בין היתר פנתה הרשות בחודשים האחרונים לחברות שונות הפועלות בזירת האלגו-טריידינג - בהן חברת יו אס ג'י קפיטל - באזהרה, במסגרתה הודיעה להן כי אם הן עוסקות במסחר באמצעות אלגוריתם ממוחשב, הן נדרשות להפסיק לאלתר את פעילותן, כיוון שזו מהווה ניהול תיק השקעות מבלי שהחברה היא בעלת רישיון ניהול תיקים, כנדרש בחוק.

יו אס ג'י קפיטל לא קיבלה את עמדת הרשות ופנתה לבית המשפט כדי לקבל הכשר לפעילותה. לטענת החברה, הרשות מנסה למגר את המסחר האלגוריתמי תוך יישום גישה פטרנליסטית, אולטרה מרחיבה, החסרה עיגון בחוק. בנוסף, החברה טענה לאכיפה בררנית, כאשר לעמדתה הרשות מפלה אותה ביחס לחברות רבות אחרות הממשיכות לפעול בזירת האלגו-טריידניג באין מפריע.

רשות ניירות ערך מצידה הגישה תגובה חריפה במענה לבקשה, במסגרתה היא מתנגדת לאפשר לחברה לפעול בזירת האלגו-טריידינג, תוך שהיא טוענת כי "החברה מנהלת עבור עשרות רבות של לקוחות - ללא רישיון ניהול תיקים ותוך הפרת הדין - סכומים של מיליוני שקלים". 

מחברת יו אס ג'י קפיטל נמסר בתגובה: "טרם קיבלנו את כתב התביעה. כשנקבל אותו, נוכל להתייחס אליו במסגרות המקובלות, בצורה עניינית. כל פרסום של תוכן כתב התביעה, מבלי שניתן לחברה זמן מספק להתייחס אליו, הוא פרסום לא ראוי".