הפסדי בנק ישראל ב-2015 התרחבו ל-8.1 מיליארד שקל

בנק ישראל מפרסם דוחות כספיים לשנה החולפת ■ היקף המאזן של הבנק התרחב השנה בכ-18 מיליארד שקל והסתכם בכ-369 מיליארד שקל, עלייה של כ-5% לעומת 2014

בניין בנק ישראל / צילום: אריאל ירוזולימסקי
בניין בנק ישראל / צילום: אריאל ירוזולימסקי

בנק ישראל מפרסם היום (ג') דוחות כספיים לשנת 2015, מהם עולה כי היקף המאזן של הבנק התרחב השנה בכ-18 מיליארד שקל והסתכם בכ-369 מיליארד שקל, עלייה של כ-5% לעומת 2014.

עיקר העלייה בצד הנכסים נזקפת לעלייה ביתרות מט"ח של כ-18.6 מיליארד שקל. גידול זה נובע בעיקרו מרכישות מט"ח של בנק ישראל, שהתקזזו חלקית על ידי שיערוך שלילי של היתרות, בעיקר כתוצאה מתיסוף של השקל מול האירו. בצד ההתחייבויות, הגידול המשמעותי ביותר נובע מגידול ביתרת הכלים המוניטריים נטו בסך של כ-13 מיליארד שקל, על רקע הצורך לעקר חלק מהגידול בנזילות כתוצאה מרכישות המט"ח ומגידול ביתרת הכסף במחזור בהיקף של כ-10 מיליארד שקל.

בשורה התחתונה, אשתקד התרחב ההפסד של בנק ישראל ל-8.1 מיליארד שקל לעומת הפסד של 1.1 מיליארד שקל ב-2014. עיקר ההפסד  בהיקף של כ-10 מיליארד שקל - נבע מהפרשי שער על יתרות הנקובות במט"ח, בעיקר במטבע האירו, מולו התחזק השקל. ההפסד הרשום בספרי הבנק קוזז באופן חלקי על ידי הכנסות ממומשות מיתרות מט"ח בהיקף של כ-2.9 מיליארד שקל.

בנוסף, ב-2015 חל קיטון בהוצאות הריבית לבנקים ולציבור בגין המק"ם והפז"ק, בסך של כ-1.3 מיליארד שקל, בעיקר כתוצאה מהירידה בריבית השקלית.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988