בנק ישראל: ההתחייבות לפנסיה תקציבית - 6.5 מיליון ש' לעובד

הבנק שיערך את התחייבויותיו בהתאם לסביבת הריבית הנוכחית ■ סך ההתחייבויות של הבנק לפנסיה התקציבית של עובדיו - 6.3 מיליארד שקל ■ מספר הזכאים - 966, מהם 271 עובדים פעילים ו-695 גמלאים

בניין בנק ישראל / צילום: אריאל ירוזולימסקי
בניין בנק ישראל / צילום: אריאל ירוזולימסקי

ההתחייבות הפנסיונית של בנק ישראל לעובדיו זינקה ב-2 מיליארד שקל, או כמעט 50%, כתוצאה משינוי שיטת החישוב האקטוארית. מנתון זה עולה, כי שווי חבילת פנסיה ממוצעת לעובד בנק ישראל, המבוטח בפנסיה תקציבית, מגיע כיום לכ-6.5 מיליון שקל, שהם כ-40 אלף שקל לחודש.

מעיון בדוחות הכספיים של בנק ישראל ל-2015, שפורסמו אתמול (ג'), עולה כי נכון לסוף 2015 עמדה ההתחייבות לפנסיה של הבנק המרכזי לעובדיו ולגמלאיו על 6.243 מיליארד שקל. בדוח הקודם (2014) עמדה ההתחייבות על 4.332 מיליארד שקל. בדוח הנוכחי חושבה מחדש גם ההתחייבות נכון ל-2014 והיקפה זינק ל-6.306 מיליארד שקל (ראו טבלה).

לפי ההסכם הקיבוצי של עובדי הבנק, כל מי שהחל לעבוד בבנק לפני ספטמבר 2002 זכאי לפנסיה התקציבית הסופר-נדיבה הזו. ההתחייבות הפנסיונית כוללת תשלום קצבאות לעובדים בהווה ולעובדים שעזבו את הבנק לפני שהגיעו לגיל פרישה וכן תשלומים עבור פדיון ימי מחלה בעת הפרישה ומענק פרישה.

נכון לסוף 2015 עמד מספר הזכאים לפנסיה תקציבית בבנק ישראל על 966: מהם 271 עובדים פעילים ו-695 גמלאים ושארים (אלמנתו של מבוטח למשל). לפיכך, שוויה האקטוארי של חבילת פנסיה תקציבית ממוצעת בבנק ישראל עומד כיום על קרוב ל-6.5 מיליון שקל, או 50% יותר משוויה לפני השינוי החשבונאי.

מהו למעשה השינוי שנעשה? לפי ההסבר בדוח עצמו "ההתחייבות האקטוארית של הבנק חושבה בעבר על בסיס שיעור היוון של 4% - זאת על פי הוראות הדיווח לציבור שמפרסם מפקח על הבנקים בהסתמך על סמך ניסיון העבר". ואולם מוסיף הדוח ומגלה כי "היתרה ליום 31 לדצמבר 2015 וליום 31 לדצמבר 2014 חושבה מחדש על בסיס שיעור היוון של ריבית אג"ח ממשלתיות של ממשלת ישראל".

ממה נובע השינוי החשבונאי הזה? הריבית האפסית השוררת כיום בעולם הורידה את התשואה על הכספים המופרשים ומופקדים לפנסיה. נוצר חשש שסכום הכסף שיופרש לטובת המבוטח לא יספיק למימון תשלומי הפנסיה העתידיים שלו, אם הסכום יחושב לפי הנחה של תשואה שנתית ריאלית ממוצעת של 4%. לכן כדי להבטיח בוודאות כמעט מוחלטת שהסכום יהיה גדול מספיק עברו בבנק ישראל להשתמש בריבית המוגדרת "חסרת סיכון", או במקרה של ישראל - הריבית שמשלמת ממשלת ישראל על האג"ח שהיא מנפיקה. התשואה השנתית (נטו) על אג"ח ממשלתי בריבית קבועה שמועד פדיונה בעוד עשר שנים עומדת כיום על כ-1.1%.

מבנק ישראל נמסר כי "החישוב שערך 'גלובס' אינו מדויק, וגבוה בהרבה מהגמלה החודשית שמשולמת בפועל, כ-24 אלף שקל ברוטו בחודש, בממוצע. השינוי החשבונאי שנעשה בדוחות הכספיים השנה משקף בצורה נכונה יותר את ההתחייבויות הפנסיוניות על רקע השינויים בריבית ההיוון, ואין לו שום השפעה בפועל על גובה התשלום לכל גמלאי".

ההתחייבויות הפנסיוניות של בנק ישראל לעובדיו
 ההתחייבויות הפנסיוניות של בנק ישראל לעובדיו

צרו איתנו קשר *5988