בנק ישראל הותיר הריבית על כנה ומעריך שתעלה רק ב-2017

ההחלטה של בנק ישראל מגיעה על רקע ירידה מתמשכת באינפלציה, התחזקות השקל ועלייה במחירי הדיור ■ ע"פ התחזית שפרסם הבנק, קצב הצמיחה ב-2016 יעמוד על 2.8% בעוד הריבית תישאר ב-0.1% בשנה הקרובה

קרנית פלוג / צילום: איל יצהר
קרנית פלוג / צילום: איל יצהר

בנק ישראל הותיר היום (ב') את ריבית חודש אפריל על כנה, ברמה של 0.1%, שפל כל הזמנים ובהתאם לקונצנזוס האנליסטים בשוק. בתחזית שפרסם הבנק, הוא מעריך כי הריבית תישאר ברמת שפל בשנה הקרובה ותתחיל לעלות רק במחצית השנייה של 2017.

בין הגורמים המרכזיים שהובילו את בנק ישראל להחלטה להותיר את הריבית על כנה, הוא מציין את כוונתו להחזיר את האינפלציה ליעד שהוא קבע בטווח של 1%-3% ותמוך בצמיחה תוך שמירה על יציבות פיננסית.

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל מציינת בהחלטה כי סביבת האינפלציה נותרה נמוכה גם החודש, על רקע הפחתות המחירים היזומות ומחירי האנרגיה הנמוכים. עם זאת, עליית מחירי הנפט ותחילת מיצוי ההשפעה של הפחתות המחירים האדמיניסטרטיביות הביאו לעלייה חדה יחסית בציפיות לאינפלציה מכל המקורות ולכל הטווחים. על פי הערכת חטיבת המחקר, בהנחה שלא יהיה שינוי חד במחירי הנפט והפחתות מחירים נוספות, האינפלציה השנתית צפויה להיכנס לתחום היעד לקראת אמצע 2017. 

לגבי הפעילות הריאלית של המשק, בבנק ישראל  מציינים כי המשק ממשיך לצמוח בקצב מתון, שאפיין את השנים האחרונות, לא השתנתה החודש: ההאצה בצמיחה ברבעון הרביעי ככל הנראה לא נמשכה ברבעון הראשון - כך עולה מנתונים ראשוניים מסקר החברות, ומנתוני הקצה של יצוא הסחורות שהיו נמוכים. מנגד, התמונה העולה מנתוני שוק העבודה ממשיכה להיות חיובית - עלייה חדה בתקבולי מס בריאות מתווספת לנתונים האחרים המצביעים על רמה גבוהה של תעסוקה תוך עליה מתמשכת בשכר, ושיעור המשרות הפנויות שב ועלה.

הבנק התייחס בהודעת הריבית למדיניות המרחיבה שנוקטים הבנקים המרכזיים באירופה ויפן, כמו גם להתייצבות השווקים הפיננסים. "מגמת ההתמתנות בפעילות הכלכלית העולמית נמשכה החודש, במיוחד במדינות המתפתחות וביפן. ה- ECB ומספר בנקים מרכזיים נוספים העמיקו החודש את ההרחבה המוניטרית, וחברי ה- FOMC מיתנו את קצב העלאת הריבית הצפוי. במדדי המניות נרשמו עליות תוך ירידה במדדי הסיכון".

לגבי שוק המט"ח, בבנק ישראל מציינים כי בחודש החולף נשמרה יציבות היחסית בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי. מאז החלטת הריבית הקודמת ועד ל-23 במארס 2016, התחזק השקל מול הדולר ב-1.8%, ובמונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי הוא התחזק ב-0.5%. ב-12 החודשים האחרונים נרשם ייסוף של 6% בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, ורמתו ממשיכה להקשות על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר.

לגבי שוק הנדל"ן, בנק ישראל ממשיך להיות מודאג מעליית המחירים. "נמשכת עליית מחירי הדירות, וב-12 החודשים האחרונים הם עלו ב-7.8%. היקף נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה, על אף עלייה שחלה בחודשים האחרונים בריבית על המשכנתאות. רמה גבוהה של פעילות בענף הבניה צפויה להמשיך ולתרום להגדלת ההיצע", נכתב בהודעת הריבית.

בנק ישראל חתם את הודעת הריבית בטון הכללי שבו הוא נקט בחודשים האחרונים: "בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו, ויבחן את הצורך בשימוש בכלים שונים, על מנת להשיג את מטרותיו - יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית - ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור".

הריבית תישאר אפסית בשנה הקרובה

במקביל להודעת הריבית, חטיבת המחקר של בנק ישראל פרסמה תחזית מאקרו-כלכלית ל-2016. לגבי קצב הצמיחה, בבנק ישראל מותירים את התחזית על כנה ומעריכים כי התמ"ג צפוי לצמוח בקצב של 2.8% ב-2016. התוצר ב-2017 צפוי לצמוח ב-3.0%, נמוך ב-0.1% בהשוואה לתחזית מדצמבר, בעיקר עקב הפחתת התחזיות לגבי היבוא למדינות ה-OECD. בבנק ישראל מציינים עוד כי קצב הצמיחה ב-2017 צפוי לעלות יחסית לקצב ב-2016 בעיקר עקב שיפור ביצוא (ללא יהלומים וחברות הזנק). לעומת זאת, קצבי הגידול של הצריכה הציבורית וההשקעות (בניכוי השקעות חריגות שמקורן ביבוא בלבד) צפויים להיות מתונים ולפעול להתמתנות הצמיחה ב-2017.

לגבי האינפלציה, בחטיבת המחקר מעריכים כי בארבעת הרבעונים המסתיימים ברבעון הראשון של 2017 היא צפויה להסתכם ב-0.8%.  בבנק ישראל מעריכים כי במחצית הראשונה של 2016 תשרור אינפלציה נמוכה, שתתחיל לעלות בהדרגה רק ברבעונים הבאים. "בשנת 2017 האינפלציה צפויה לעמוד על 1.4%, בתחום היעד", כך לפי התחזית.

להערכת חטיבת המחקר, ריבית בנק ישראל צפויה לעמוד על 0.1% במהלך השנה הקרובה ולעלות בהדרגה החל מהרבעון השני של 2017. "להערכתנו, תוואי זה משקף איזון בין הצורך להביא את האינפלציה ליעדה ולתמוך בפעילות לבין הצורך לשמור על יציבות פיננסית, למשל לנוכח הסיכונים בשוק הדיור. תוואי זה מתחשב גם בריביות הצפויות בארה"ב ובמשקים נוספים. לפי התחזית, בסוף 2017 הריבית בישראל תעמוד על 0.5%, נמוכה מאשר בארה"ב אולם גבוהה מאשר באירופה", מעריכים בחטיבת המחקר.

צרו איתנו קשר *5988