פנייה ליועמ"ש: הלפרין מפרה את הסכם ניגוד העניינים

"האם העובדה שלתפקיד הממונה על ההגבלים נבחרה מי שככל הנראה רואה את תפקידה בלשמור על ההגבלים ולא לשמור על הצרכנים, היא שינוי נסיבות שמצדיק ביטול של גילוי הדעת? לטעמנו התשובה שלילית רבתי" ■ רשות ההגבלים: "מעורבותה של הממונה נעשתה לאחר התייעצות עם משרד המשפטים ועל דעתו"

על רקע פרסום גילוי הדעת של הממונה על ההגבלים העסקייםמיכל הלפרין, בנוגע לכוונה לבטל או לשנות את המדיניות בנוגע ל"מחיר המופרז" שגובים מונופולים, עולות היום (ב') טענות כנגד הממונה, ובין היתר הטענה כי המהלך מהווה הפרת הסכם ניגוד עניינים עליו חתומה עו"ד הלפרין וכן חתירה תחת החלטת בית המשפט בייצוגית בעניין המחיר המפורז של הקוטג'.

כך, בפנייה דחופה ששוגרה היום ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אביחי מנדלבליט, טוענים עורכי הדין שחר בן מאיר ויצחק אבירם, כי יש "חומרה יתרה בכך שהרשות להגבלים בניהולה של עו"ד הלפרין, ותוך מעורבות ישירה של עו"ד הלפרין עוסקת בביטול גילוי הדעת, שהיה אחד הצעדים המשמעותיים (גם אם לא היחיד) של הרשות להגבלים עסקיים למאבק (שטרם נשא פירות לצערנו) ביוקר המחיה".

בן מאיר ואבירם מייצגים מבקשים בתביעות ייצוגיות העוסקות בין היתר בנושא של גביית מחיר מופרז על-ידי מונופול והיו אלה שהגישו את העתירה לבג"ץ כנגד מינויה של הלפרין בטענה כי היא מנועה מלכהן בתפקיד לאור ניגוד עניינים שבו היא מצויה, לאחר ששימשה עד לאחרונה כעורכת דין בכירה במשרד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות', ובתפקידה זה ייצגה כמה מהחברות הגדולות במשק. בהמלצת בית המשפט העליון השניים חזרו בהם מהעתירה נגד המינוי, ואולם היום הם טוענים כי הנושא מתעורר שנית במלוא עוזו.

 

"עו"ד מיכל הלפרין מונתה לתפקיד הממונה על ההגבלים העסקיים תחת הסדר ניגוד ענייניים מאד מחמיר, קפדני, אולי גם יאמר דרקוני", הם כותבים בפנייה ליועץ המשפטי ומזכירים, כי בין היתר עו"ד מיכל הלפרין ייצגה עד לאחרונה את חברת תנובה, ונוכח הייצוג הזה, וההשפעה העצומה שיש לחברה זו בשוק המזון בישראל, נקבע, כי לא רק שעו"ד הלפרין מנועה מלעסוק בכל נושא הקשור לחברת תנובה, אלא היא תהיה מנועה מלעסוק בכל תחום שבו תנובה מהווה גורם דומיננטי, וזאת במשך שנה וחצי ממועד המינוי שלה. עוד נטען, כי עו"ד הלפרין מנועה מלעסוק גם בנושאים כלליים שבהם תנובה הינה גורם דומיננטי.

"אין ספק ולא יכול להיות חולק, כי ביטול גילוי הדעת, אשר עוסק כאמור בגביית מחיר מופרז גבוה, על-ידי מונופול הוא בדיוק אבל ממש בדיוק, בגדר אותם נושאים כלליים אשר יש להם השפעה ישירה וחד משמעית על תנובה. שכן כידוע תנובה היא היא הגורם הדומיננטי בשוק המזון. תנובה היא מונופול בתחום מוצרי החלב, ותנובה היא נתבעת במספר תובענות ייצוגיות (ואף בגדר נחקרת על כך במסגרת הרשות להגבלים). על מה? על גביית מחיר מופרז גבוה של המוצרים שלה שהיא מונופול ביחס אליהם", כותבים השניים בפנייה ליועמ"ש.

לטענתם, קשה שלא לראות קשר ישיר בין תנובה לכוונה ביטול גילוי הדעת ולהחלטה השופטת שטמר באישור תביעה ייצוגית כנגד תנובה, המסתמכת, גם, על גילוי הדעת. "במילים אחרות, הכוונה הברורה של עו"ד מיכל הלפרין, לבטל את הוראות גילוי הדעת, היא מתנת החג הטובה ביותר שתנובה יכולה לקבל לקראת חג הפסח. אלא מאי, שאת מתנת החג נותנת לתנובה עו"ד הלפרין מי שרק לפני ימים בודדים כמעט, חתמה על התחייבות שלא לעסוק בכל נושא, אפילו לא בנושאים כללים, אשר יש להם השפעה על תנובה".

עוד לטענת השניים, מעבר להפרה בוטה וקשה של הוראות הסכם הניגוד פועלת עו"ד הלפרין תוך הפרה ("ואפילו היינו אומרים - תוך שימה ללעג", כלשון המכתב) של כל כללי המשפט המינהלי החלים עליה כעומדת בראש רשות ציבורית, כאשר היא פועלת נגד החלטת השופטת שטמר בדבר אישור תביעה ייצוגית כנגד תנובה על גביית מחיר מופרז של קוטג'.

לטענתם, קביעת ביהמ"ש שהעילה של גביית מחיר מופרז גבוה הינה עילה אשר קיימת בישראל ואשר יש להחיל אותה בישראל מהווה למעשה סוף פסוק משפטי לטענות כאלו ואחרות שעלו, בין היתר ביחס לגילוי הדעת של גילה, כאילו העילה של מחיר מופרז גבוה אינה קיימת או לא נקלטה בישראל. "הרשות להגבלים עסקיים, ככל גוף ציבורי כפופה לפסקי הדין של בתי המשפט, ומחויבת בציות להם", הם כותבים וטוענים, כי "נוצר מצב בלתי סביר בעליל שבו רשות ציבורית מתעלמת לחלוטין מפסיקה של בית המשפט".

עוד טוענים השניים, כי ביצוע פעולות לביטול ההחלטה מיד עם מינויה של עו"ד הלפרין מעלה שאלות קשות אם לא חששות כבדים לעצם ייעוד מינויה. "האם אכן העובדה כי לתפקיד הממונה על ההגבלים נבחרה מי שככל הנראה רואה את תפקידה בלשמור על ההגבלים ולא לשמור על הצרכנים, היא שינוי נסיבות שמצדיק ביטול של גילוי הדעת? לטעמנו התשובה היא שלילית רבתי", נכתב בפנייה ליועמ"ש.
בנסיבות מתבקש היועץ המשפטי להורות לעו"ד מיכל הלפרין לחדול מכל מעשה שיש בו כדי לקדם את שינוי, ביטול או תיקון גילוי הדעת.

תגובת רשות ההגבלים: "מעורבותה של הממונה על ההגבלים בנושא נעשתה לאחר התייעצות עם משרד המשפטים ועל דעתו".