הבנקים העמידו במארס משכנתאות ב- 5.27 מיליארד שקל

שליש מהמשכנתאות החדשות שניתנו היו בריבית קבועה, שליש בריבית משתנה ושליש בהצמדות שונות ■ פחות מ-100 מיליון שקל ניתנו כמשכנתאות לרוכשים בקבוצות רכישה

חדוה בר / צילום: בנק ישראל
חדוה בר / צילום: בנק ישראל

בנק ישראל מפרסם היום כי בחודש מארס ניתנו משכנתאות בהיקף כספי של 5.27 מיליארד שקל, היקף דומה לממוצע החודשי בשנה האחרונה.

מהנתונים עולה כי 1.92 מיליארד שקל ניתנו כמשכנתאות בריבית קבועה, סכום דומה ניתן בריבית משתנה והיתר (השליש האחרון) ניתן בהצמדות שונות למדד ומט"ח.

יש לציין כי הריבית היום נמצאת ברמות שפל ומכיוון שמשכנתאות נלקחות לפרקי זמן ארוכים, בהם צפויה הריבית לעלות, לא ברור מדוע הציבור לוקח חלק כל כך גדול מהתחייבויותיו בריבית משתנה. בעיקרון המעשה הנכון היה לשלם ריבית גבוהה במקצת על משכנתא אולם לקחת אותה בריבית קבועה, כך מגנים על עצמם נוטלי המשכנתאות מפני עליית ריבית שבו תבוא.

יש לציין כי החשש הגדול של בנק ישראל הוא מפני היום בו תעלה הריבית וההוצאה הקבועה של משקי הבית על משכנתאות תחל לעלות בהתמדה, בשל עליית הריבית, עד כדי שיהיו מי שלא יוכלו לשלם את המשכנתא ויקלעו לחדלות פירעון. מכיוון שבישראל משכנתא היא עם זכות חזרה ללוווה הרי שמצב של גל של חדלות פירעון בשל אי יכולת לעמוד בתנאי המשכנתא הוא תרחיש בלהות של בנק ישראל.