בביטוח לא מאמינים בדיון מול האוצר ומחזקים את הארסנל המשפטי

השבוע הודיע מאיר שביט על התפטרותו מאיגוד חברות הביטוח, ומי שיחליפו הוא מנכ"ל משרד המשפטים לשעבר, גיא רוטקופף ■ יותר מכל מעידים חילופי הגברי הללו על התחושות הקשות בענף הביטוח כלפי הרגולציה ועל האופן שבו ראשיו חושבים שיש לפעול מולה

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

בצל המאבקים הרבים, והמחריפים, בין חברות הביטוח, ובעיקר הגדולות שבהן, לבין המפקחת על הביטוח באוצר, דורית סלינגר, נודע השבוע על שינוי משמעותי בראשות המערך שאמור לייצג את ענף הביטוח ולהשמיע את קולו, בעיקר מול הרגולציה.

לאחר פחות משנה וחצי בתפקיד מנכ"ל התאחדות חברות לביטוח חיים ובתפקיד מנכ"ל איגוד חברות הביטוח, הודיע מאיר שביט על כוונתו לפרוש מתפקידיו אלה, לאחר חודשים של חוסר שביעות רצון מהמצב הקיים. בד בבד נודע כי מי שצפוי להחליפו הוא גיא רוטקופף, לשעבר מנכ"ל משרד המשפטים.

השינוי הפרסונלי האמור יכול להעיד על התחושות בענף הביטוח מול הרגולציה הגוברת, וגם על הישגיו המועטים עד כה, בניסיונותיו לחסום כמה מהתהליכים שמובילה המדינה, ושצפויים להביא לשחיקה במעמד הענף ובתוצאותיו, וכן במעמדם האישי של נושאי התפקידים הבכירים.

מדובר בעיקר בהעברת השיח בין ענף הביטוח לאוצר יותר ויותר אל הזירה המשפטית, תוך דחיקת הדיון המקצועי בין הצדדים לקרן זווית. זאת בעקבות האמונה ההולכת וגוברת בענף הביטוח שבאוצר יש רצון אדיר להזיז ולשנות במהירות רבה הרבה יותר מדי - ממש בפזיזות - על חשבון המקצועיות, החשיבה לעומק ובחינה מקדימה של ההשלכות האפשריות של השינויים המתוכננים.

כלומר, בעוד שבעבר חברות הביטוח היו מעוניינות לפתור את חוסר ההסכמות שלהן מול האוצר בדיונים מקצועיים גרידא, הרחק מהעין הציבורית, הרי שמעצם השינויים שחלו ניתן ללמוד שמעתה, בצמרת האיגודים של קבוצות הביטוח מוכנים ורוצים לפעול מול הרגולציה לא רק בהיבטים מקצועיים, ואפילו לא בעיקר, כי אם בהליכים שעוברים דרך משרד המשפטים (שמתוקף תפקידו מעורב בכל הליך חקיקתי) וגם דרך בתי המשפט.

לא מדברים בקול אחד

במכתב ההודעה על כוונתו לסיים את הסכם העבודה שעליו חתם בשלהי 2014 כתב שביט, ששימש בעבר הרחוק למדי כמפקח על הביטוח באוצר, כי "בקשתי זו באה לאחר התלבטות, שהביאתני למסקנה, כי מכלול הנסיבות שבהן פועל האיגוד בעת הזו, לא יאפשר לי להביא לידי ביטוי את מלוא כישורי המקצועיים ולממש חלק מהמטרות המקצועיות שהצבתי לעצמי עם כניסתי לתפקיד ב-1 בינואר 2015. כיוון שכך, אני מעדיף לחזור ולהתמקד בעסקי הפרטיים, ולפנות את תפקיד מנכ"ל האיגוד לאדם ראוי אחר, שבטוחני שתגייסו בהקדם".

ככל הידוע, מבחינת שביט, שעסק, עוסק ויעסוק בייעוץ בנושאי ביטוח ופנסיה, גם מול חברות הביטוח ועבורן, הבעיה עם הנסיבות נוגעת לכך שראשי חברות הביטוח אולי מתנגדים כאחד לצעדים שמובילה הרגולטורית האחראית עליהם, אבל לא מוכנים ולא יכולים להסכים על דרך פעולה שתשקף את העמדה המקצועית של הענף מול הפיקוח. זאת, כנראה, בגלל בעיות מבניות באיגוד ובהתאחדות, ובגלל מאבקים אישיים בין חלק מהמנכ"לים בענף, לצד פיחות במעמד האיגוד וההתאחדות, שדרג המשתתפים בדיוניהם הלך וירד עם השנים.

ואולם, נראה שהבעיות המבניות וחוסר ההסכמה בין החברות בענף לא היו השיקולים היחידים שהובילו את שביט לעזוב את תפקידיו, ואת החברות למנות מנכ"ל חדש בעל רקע ממשלתי, ושלא מהאוצר. למעשה, מינוי מישהו חיצוני לענף הביטוח לתפקיד זה אינו דבר חדש, ודווקא מינוי שביט - שמקצועו בענפי הביטוח והפנסיה - היה חריג. כך, בעבר היו באיגוד ובהתאחדות מנכ"לים יוצאי המשטרה, ולפני שביט ניהל את האיגודים ניצב בדימוס זאב אבן חן. האחרון נכנס לתפקידים אלה ב-2001, במקומו של ניצב בדימוס גבי לסט, שעזב אז את האיגוד לטובת קבוצת דלק.

כך או אחרת, מבחינת בכירים בענף, הבאתו של ד"ר גיא רוטקופף, לשעבר מנכ"ל משרד המשפטים, ומי שהוזכר לאחרונה כמועמד אפשרי לתפקיד מזכיר הממשלה, מצביע על הבנה שהדרך שבה הלכו בשנים האחרונות ממש לא הובילה להצלחות, ועמדת הענף נדחקה כמעט תמיד לקרן זווית, הן בדיון הציבורי והן מול הרגולטורים והח"כים.

מה עוד על הכוונת המשפטית?

מה זה אומר לגבי מה שיקרה מכאן ואילך? נראה שמה שבעבר היה חריג מאוד - והפך בחודשים האחרונים לסוג של מגמה - ילך ויתחזק. אנו מתכוונים לפנייה למערכת המשפט נגד חקיקה והוראות רגולטוריות אחרות שניחתות על הענף. זאת, לצד ניסיון להשפיע על הרגולציה והחקיקה דרך דיון מקצועי-משפטי מול משרד המשפטים.

כך או אחרת, לפני שנים רבות איימו בענף על הגשת בג"ץ, אך בחרו שלא לשבור את הכלים מול הפיקוח. כבר זמן ניכר שמבחינת החברות אין כלים שניתנים לשבירה, והאוצר משית עליהן הוראות שלרוב ראויות מבחינת הכותרת והמטרה המוצהרת, אבל בפועל אינן ברורות, אינן מלאות ומקיפות, ובעיקר נראה שיישומן יוביל לתוצאות הפוכות מאלה שהרגולציה והח"כים כיוונו אליהן.

כך, בימים אלה ישנם כמה דיונים משפטיים שהתקיימו ומתקיימים. האחד, בג"ץ שהוגש, ונגמר, נגד הרפורמה בביטוחי הרכב חובה שמוביל האוצר דרך יצירת חלופה לחברות באמצעות הפול (שפעילותו והפסדיו ממומנים על-ידי חברות הביטוח). בתחום הרכב חובה, הרפורמה שמוביל האוצר גוררת ביקורת אדירה מכלל החברות, ויש הטוענים שהרפורמה של האוצר אף תוביל את חלקן ליציאה מחלקים נרחבים מהתחום הזה. בכל אופן, באוצר נחושים בעמדתם, וימים יגידו מי צודק.

נוסף על כך, לאחרונה הגישה ההתאחדות בג"ץ נגד הליך בחירת קרן פנסיה ברירת מחדל שמובילה סלינגר. לפי שעה הוציא בג"ץ צו לעצירת המהלך, עד לדיון שיתקיים בעתירה ב-22 ביוני. כמו כן, ישנו ערעור שנדון בביהמ"ש העליון נגד החלטת המחוזי על דחיית המרצת הפתיחה שהגישו החברות בעניין נייר עמדה שהוציאה סלינגר על אופן ההתקשרות עם סוכני הביטוח.

אגב, ברקע ישנם עוד שני בג"צים נגד סלינגר, האחד בעניין הרפורמה בביטוחי הבריאות שהובילה, שהוגש על-ידי סוכן הביטוח שלמה אייזיק, אחד שהגיש איגוד בתי ההשקעות, בנושא אפליה באופן חלוקת האג"ח המיועדות, ועוד הליך של לשכת סוכני ביטוח בעניין המסלקה.

ומה עוד? נראה שעתה נערכים ראשי ענף הביטוח למאבקים משפטיים בעוד שתי זירות: הראשונה בנושא הגבלת שכרם של הבכירים בתחומי הפיננסים (לצד המערכת הבנקאית), והשנייה, בעניין איסור על העסקת בעל שליטה או קרובו בגוף מוסדי. לא מן הנמנע שבענף אף ייצאו למאבק בסמכויות האדירות שבכוונת האוצר להוסיף לפיקוח, עם הפיכתו של האחרון לרשות שוק הון - תוך הרחבת קהל הגופים המפוקחים והגברת העצמאות של הפיקוח.

כך או כך, נראה שבענף הביטוח לא רואים עוד ערך רב בדיון מקצועי עם אגף שוק הון, ביטוח וחיסכון, בין אם משום שזה לא שועה לטענותיהם, או בין אם משום שאינו מעמיק דיו, לתפיסת החברות, בניסיון להבין את הבעיות שהן מציפות, ובוחרים להרחיב את ארסנל הפעילות המשותפת לאפיקים נוספים, מול משרד המשפטים ומול מערכת המשפט.

צרו איתנו קשר *5988