רוכשי מחיר מטרה משכנתא עם הון עצמי נמוך לא מקבלים משכנתא

זאת בניגוד להנחיית בנק ישראל ■ הסיבה נובעת מדרישת הבנק לממש את הנכס ללא קנס במקרה שהרוכש מכר את הדירה לפני תום תקופה של 5 שנים

הזוכים בהגרלה של מחיר מטרה בראש העין / צילום: אורי חודי
הזוכים בהגרלה של מחיר מטרה בראש העין / צילום: אורי חודי

לאחר הבעייתיות שהתגלתה בקבלת משכנתאות בפרויקטים של "מחיר למשתכן" המקודמים ללא ליווי בנקאי, כעת מגלים גם רוכשי דירות מוזלות במסגרת תוכנית "מחיר מטרה" כי הבנקים מסרבים להעניק להם משכנתאות. זאת, בניגוד להנחיית בנק ישראל הנוגעת לאפשרות להעמיד להם משכנתא עם הון עצמי נמוך יותר. כך, רוכשים שכבר התחייבו לרכישת דירות בפרויקט בראש העין קיבלו תשובות שליליות ממספר בנקים.

נזכיר, כי הנחיית בנק ישראל, שכבר נכנסה לתוקף, כוללת הן את פרויקטי מחיר למשתכן והן את מחיר מטרה. ההנחיה, נסביר, מאפשרת לבנקים לחשב את מחיר הדירה על פי מחיר השוק ולא על פי מחיר הרכישה המוזל, והמשמעות היא שהיקף המימון האפשרי יכול להיות גבוה יותר מזה הקיים בשוק החופשי שעומד על 75%. כך שההון העצמי שהרוכשים יוכלו להעמיד לצורך קבלת המשכנתא יוכל לעמוד על פחות מ-25% - אך לא פחות מ-100 אלף שקל.

הסירוב של הבנקים נובע ככל הנראה מהקנס האפשרי על רוכש דירה שימכור את הדירה לפני תום חמש השנים, ודרישת הבנק לקבל אפשרות למימוש הנכס במקרה הצורך ללא הקנס. בעוד שבמחיר למשתכן הדבר הובהר מראש, מסתבר שבמחיר מטרה המצב שונה ועד היום האוצר והבנקים לא הגיעו להבנה מה דין קדימות הקנס והמימוש. המשמעות בפועל היא שרוכשי דירות מוזלות בפרויקט מחיר מטרה לא יכולים כאמור לקבל אישור על משכנתא "מוטבת" שהייתה יכולה לאפשר להם להעמיד הון עצמי נמוך יותר.

 

בבנקים טוענים כי לא קיבלו הבהרות בנושא ממשרד האוצר. לאחר פניית "גלובס" למשרד בנושא, השיבו באוצר כי בעקבות הפנייה אכן התגלתה הבעיה והיא נמצאת בטיפול. גורם בכיר באוצר אמר ל"גלובס" כי כמו שיצאה הוראה לבנקים בנושא מחיר למשתכן והעובדה שהקנס לא יחול על הבנק במימוש הובהרה, מכתב דומה יוצא כעת לבנקים בנוגע למחיר מטרה - מה שיאפשר להם להעניק את המשכנתאות המוטבות.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "תכנית מחיר מטרה הנה תוכנית המאפשרת לזכאים להשתתף בה לרכוש דירה במחיר מופחת, בדומה לתכנית מחיר למשתכן. על רוכש דירת מחיר מטרה חלה 'תקופת התחייבות' של 5 שנים מרגע קבלת טופס 4, במהלכה נאסר עליו למכור או להעביר את זכויותיו בדירה לצד ג'. הפרת תנאי זה על ידי הרוכש, כרוכה בתשלום קנס בגובה מוסכם וקבוע מראש למשרד הבינוי והשיכון.

"לצורך הבטחת עמידת הרוכש בתנאי ותשלום הקנס, היזם רושם הערת אזהרה לזכות המדינה שתימחק לאחר תום תקופת ההתחייבות. בדומה לתכנית מחיר למשתכן, הערת האזהרה לזכות המדינה מהווה בטוחה מדרגה נמוכה יותר מאשר הערת אזהרה או שיעבוד לזכות הבנק בגין הלוואות משכנתא שניטלו לצורך רכישת דירה זו ולפיכך לא צריך להיות לבנקים כל חשש בהעמדת המשכנתא. על מנת להבהיר זאת מעל לכל ספק, תופץ היום ע"י אגף החשב הכללי ומשרד השיכון הוראת ביצוע מופרטת לבנקים בנושא זה".

צרו איתנו קשר *5988