דלק ונובל יחלקו בהליך גישור מול המדינה על רישיון ערן

הרישיון הופקע מידי חברות הגז לפני יותר משנתיים וחצי, אך עד היום יש מחלוקת בנוגע אליו ■ שר האנרגיה, יובל שטייניץ, אישר היום יציאה להליך גישור

דלק ונובל יחלו בהליך גישור מול המדינה בנוגע לרישיון ערן. זהו רישיון שהופקע מידי חברות הגז לפני יותר משנתיים וחצי אך עד היום יש מחלוקת הנוגע אליו, הנובעת מכך ששטח מאגר אחר שנמצא בבעלות החברות, תמר SW, גולש בחלקו לרישיון ערן. חברות הגז הסכימו להליך הגישור כבר לפני חודש, והיום הסכים לכך שר האנרגיה יובל שטייניץ. ההליך ינוהל על ידי נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס.

מאגר תמר South-West (או תמר דרום מערב) התגלה בסוף 2013 על ידי השותפים בתמר, נובל אנרג'י, ישראמקו, קבוצת דלק ודור גז, ונמצא בסמוך למאגר הענק תמר שבו מחזיקות השותפות. על פי הערכה, המאגר מכיל כ-30 מיליארד מ"ק (BCM) גז טבעי, כמות דומה לזו שהתגלתה במארי-B, שסיפק את המשק הישראלי למשך עשר שנים.

שותפויות תמר מעוניינות "למזג" את תמר SW עם מאגר תמר העיקרי באמצעות חיבורו למערכת הפקת הגז של תמר. הפקת הגז מתמר נעשית כיום באמצעות חמש בארות הפקה שאחת מהן נמצאת בדרך כלל בתחזוקה. חיבור באר ההפקה השישית של תמר SW יגדיל לפיכך את אמינות מערכת הפקת הגז מתמר ויאפשר לה לעבוד בתפוקה קבועה של חמש בארות, עם אפשרות להוספת באר שישית כדי לספק ביקושי שיא.

ואולם, מאז שהתגלה, מעכב משרד האנרגיה את אישור פיתוחו מכיוון שהוא גולש לשטח רישיון אחר. מדובר ברישיון ערן שניתן לדלק נובל ורציו עוד ב-2008.

עד היום קיימת מחלוקת בנוגע לכמות הגז שגולשת מתמר SW לערן. בעוד שבמשרד האנרגיה טוענים כי מדובר ב-20%-25% בחברות הגז טוענים כי מדובר בהרבה פחות, 10%-15%. כך או כך, בספטמבר 2013 הופקע שטח הרישיון משום שחברות הגז לא ביצעו באזור קידוח אקספלורציה בזמנים שהוקצבו להן.

ואולם, שלושה חודשים לאחר שהופקע ערן, ביצעו חברות הגז קידוח בתמר SW בעלות של כ-122 מיליון דולר. זהו הקידוח בו למעשה נמצא כי מאגר SW מכיל את כמות הגז שהוזכרה. במקביל הגישו ערר למשרד האנרגיה בבקשה להאריך את תוקף הרישיון. שר האנרגיה דאז סילבן שלום, דחה את הערר וחברות הגז עתרו לבג"ץ.

לפני כחודש התקיים הדיון, ושופטי בית המשפט העליון אסתר חיות, עוזי פוגלמן ודפנה ברק-ארז, המליצו לצדדים לצאת להליך גישור.

על פי מתווה הגז שאושר בממשלה רק לפני ימים אחדים, הוחלט על הקמת צוות בראשות החשבת הכללית באוצר אשר ינהל משא ומתן עם דלק ונובל על זכויותיהם במאגר "תמר דרום מערב". בכל מקרה נקבע כי דלק ונובל יוכלו להפיק ממאגר זה כמות גז טבעי שמכירתה תניב להן הכנסות שלא יעלו על 575 מיליון דולר. למרות שעברו עשרה חודשים מאז פרסם משרד האנרגיה את המתווה, עדיין לא החלה החשבת בהליך המשא ומתן.

במשרד האנרגיה אמרו היום כי אחד מפתרונות הביניים בהליך הגישור הוא החזרת שטח רישיון ערן לידי חברות הגז, תך השתתפות ברווחים ממכירת הגז של תמר SW שגולש לערן. בחברות הגז לא מרוצים מפתרון זה ומוכנים לשקול שינוי הגבולות הימיים של רישיון ערן ו"תמר "SW, כך שרובו הגדול של ערן יוחזר למדינה, והחלק שהתגלה בו גז יישאר בידי החברות.