ירון ייני, לשעבר מנכ"ל עטיה גרופ, מואשם במירמה ובעבירות דיווח

לפי האישום, ערב חתימתה של עטיה גרופ על הסכם מיזוג, ייני הסתיר הסכם הלוואה מוועדת הביקורת, מהדירקטוריון ומהאסיפה הכללית - והשיג במירמה אישור לעסקה ■ סנגוריו: "אין לכך בסיס"

ירון ייני / צילום: חגי אהרון
ירון ייני / צילום: חגי אהרון

ירון ייני, מי שנחשב עד לפני מספר שנים לסוחר השלדים הבורסאיים הפעיל בישראל, יעמוד לדין פלילי בגין פעולות שביצע בחברת עטיה גרופ שהייתה בשליטתו. פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה היום (ג') לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד ייני בגין קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד וכן עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך.

לפי כתב האישום, ייני שימש ב-2007 בעל שליטה ומנכ"ל חברת עטיה גרופ. ערב חתימתה של החברה על הסכם מיזוג עם חברת Emvelco Corporation (אמוולקו) ועם חברת AP Holdings, חתם ייני על הסכם הלוואה שהעביר את מרבית נכסיה של עטיה גרופ לחברת Verge Living Corporation (ורג'), שעתידה הייתה להיות החברה-הבת של עטיה גרופ לאחר המיזוג.

חברת ורג' נשלטה על-ידי יוסי ושלום עטיה, ונכסה העיקרי היה זכויות בפרויקטי נדל"ן בלאס וגאס. שוויה של חברת ורג' על בסיס אותם פרויקטים הוערך בכ-116 מיליון שקל. במסגרת העסקה, ובתמורה להעברת המניות בורג, קיבלו יוסי ושלום עטיה את השליטה בשלד הבורסאי שהפך לעטיה גרופ. כשנה מאוחר יותר התמוטט שוק הנדל"ן בארה"ב, וערכם של הפרויקטים, כמו גם ערכה של עטיה גרופ, צנח בעשרות אחוזים.

לפי הנטען, ייני הסתיר את הסכם ההלוואה מוועדת הביקורת, מהדירקטוריון ומהאסיפה הכללית של עטיה גרופ, כך שבעת ההצבעה על הסכם המיזוג, לא ידעו גופים אלה על הסכם ההלוואה. עוד נטען כי ייני גם גרם לכך שחברת עטיה גרופ לא תדווח על הסכם ההלוואה כנדרש על-פי החוק.

מכתב האישום עולה כי ייני הסתיר את הסכם ההלוואה מגופים אלה ומהציבור, כיוון שידע כי העברת הכספים תשמש בסופו של יום לפירעון חוב של אחת החברות המתמזגות, בגובה של למעלה מ-1.7 מיליון שקל, לחברה פרטית בבעלותו.

קבלת אישור במירמה

ב-2012 הגישו בעלי המניות בעטיה גרופ בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם החברה נגד נושאי המשרה בה ושלל גורמים אחרים, בסעיפים רבים ומגוונים. הסעיף המשמעותי ביותר מבחינה כספית נגע לטענה ששווי פרויקטי הנדל"ן של ורג' הוערך ביתר. חלק זה בבקשה לאישור התביעה נדחה.

לצד דחיית עיקר הבקשה, אישרה השופטת רות רונן מהמחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב לנהל תביעה נגזרת בשם עטיה גרופ בשני סעיפים "קטנים" שנכללו בבקשה לאישור ניהול התביעה - הראשון עוסק בהלוואה בסך 1.7 מיליון דולר שנתנה עטיה גרופ לורג', שנותרה חייבת כספים לחברה אחרת של יוסי ושלום עטיה.

השופטת קבעה כי יש מקום לבדוק אם אישור ההלוואה נעשה ללא הליך אישור מתאים, ללא בטוחות וללא הסכם הלוואה כתוב. בקשר לסעיף זה התירה השופטת למבקשים להגיש תביעה נגד ייני ונגד בתיה כהנא-אביטל, שהיו דירקטורים בחברה.

כתב האישום - שהוגש היום בידי עו"ד יעל ענתות ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה), לאחר חקירה שנוהלה על-ידי מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות - מתייחס בדיוק לטענה זו שהעלו בעלי המניות.

"לייני היה עניין אישי בהסכם ההלוואה ובהעברת הכסף לורג'. שליטתה בפועל של אמוולקו בורג' אפשרה לחברה הראשונה למשוך לעצמה את הכסף שחברת קידרון (שהייתה בשליטת ייני - א'ל"ו) תעביר לורג' ולעשות בו שימוש על-מנת להחזיר חלק מחובותיה לאפסווינג (חברה שהייתה בבעלות מלאה ובניהולו של ייני ועסקה ברכישה ומכירה של שלדים ברוסאיים - א'ל"ו) על-פי הסכם המיזוג. בפועל אכן כך היה", נכתב באישום.

לפי האישום, "הסכם ההלוואה היה עסקה חריגה של חברה ציבורית עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי בה", ולפיכך היה על העסקה לקבל את אישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית ודיווח על העסקה. ואולם, באישום נטען כי ייני לא גילה לוועדת הביקורת ולדירקטוריון על הסכם ההלוואה.

בנוסף נטען כי ייני הסתיר מהאסיפה הכללית את העובדה שנחתם הסכם הלוואה, וזאת על אף שהאסיפה הכללית התכנסה יום אחרי חתימתו של הסכם ההלוואה על-מנת לאשר את הסכם המיזוג. בכך, נטען, קיבל ייני במירמה את אישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית להסכם המיזוג". 

סנגורי ייני: "אין בסיס"

עורכי הדין איל כהן ואופיר סטרשנוב ממשרד כהן, סטרשנוב, לונדון, המייצגים את ירון ייני, מסרו בתגובה: "לעובדות המתוארות בכתב האישום, שהוגש בחלוף כמעט עשור מאז התבצעה העסקה, אין בסיס. יודגש כי האירוע כולו היה בידיעת הרשות סמוך להתרחשותו, אלא שאז סברה הרשות כי אין בו פסול. 

"יצוין כי מר ייני הסתמך על ייעוץ מקצועי של עורכי דין ורואי חשבון מהשורה הראשונה בכל פעולה שביצע כמנכ"ל החברה ובמיוחד בקשר להסכם ההלוואה המוזכר בכתב האישום, אותו ערכו עורכי הדין של החברה. יצוין עוד כי במועד העברת כספי ההלוואה לא זו בלבד שמר ייני כבר לא שימש כמנכ"ל, אלא אף זו שהחברה לה הועברו הכספים הייתה חברת-בת בבעלות מלאה, אשר אין כל חובת דיווח לגבי ההלוואה שניתנת לה.

"במהלך המשפט יתברר כי בהתנהלותו של מר ייני לא נפל כל פגם, וחפותו המוחלטת תוכח בבית המשפט".