מים עכורים

תעריף המים לציבור יכול לרדת כבר השנה עד 13%, אבל הלובי החקלאי מטרפד

ברז מים / צילום: Imagebank/Thinkstock
ברז מים / צילום: Imagebank/Thinkstock

מנהל רשות המים הפורש, אלכס קושניר, התריע מהלחצים שמפעילים שתדלנים, אנשי יחסי-ציבור ופוליטיקאים, על אנשי-המקצוע בשוק המים, שמגלגל כ-10 מיליארד שקל בשנה. קושניר הזהיר בקול ברור ואמר, כי "ספקי המים הפועלים במשק, כמו חברת מקורות, תאגידי המים והביוב, איגודי ערים ואגודות מקומיות רבות, הם בעלי אופי של מונופול, וככאלה הם בעלי נחישות וכוח השפעה רב בזירה הציבורית והפוליטית.

"לעיתים קרובות אנו עדים לשימוש המונופולים בכלי שכנוע, כאנשי יחסי-ציבור מיומנים ושתדלנים למיניהם, וכן יכולת מרשימה להגיע למוקדי-כוח פוליטיים, כדי לפעול לקביעת סדר-עדיפויות המכוון, לצערנו, במטרה לקדם את האינטרסים של הנהלות הגופים בעלי האינטרס וועדי העובדים שלהם, ולא את המטרות הציבוריות, שאותן הם נועדו לשרת - צרכני המים".

קושניר ניצל את אירוע הגשת הדוח השנתי של רשות המים לסיכום 2015, כדי לבטא בבירור את חששותיו מפגיעה בעצמאות הרשות. לאחרונה פורסם כי ההסתדרות מתגייסת למניעת שינויים מהותיים והתייעלות במקורות, דבר שישמר אותה כמונופול המים, מהלך שאינו רצוי לצרכנים.

קושניר מבקש לבטל את הסבסודים הצולבים בתעריף המים לחקלאים ולגורמים נוספים, כדי להוריד את מחיר המים לכלל הציבור ב-10%. קושניר סבור שיש להוריד את מספר תאגידי המים מ-56 ל-15 בלבד, וליישם את החלטת הממשלה מ-2010 - להרחבת מועצת רשות המים וחיזוק סמכויותיה.

לפי ההערכות, תעריף המים לציבור יכול לרדת כבר השנה, 2016, ב-8.5%-13%. אולם התנגדות הלובי החקלאי מונעת את ירידת מחיר המים.

רשות המים הוקמה ב-2007 על בסיס נציבות המים. מטרת הקמת הרשות, מעבר לתכנון ולפיתוח משק המים, הייתה גם לרכז את הסמכויות הרגולטוריות והניהוליות בידי גורם אחד, לאחר שהיו בעבר בסמכות משרדי החקלאות, האוצר, הפנים וחברות ממשלתיות כמקורות. הקמת הרשות נועדה לקביעת היטלי הפקה ותעריפי מים וביוב לכל שימוש ואסדרת משק המים והפיקוח עליו באמצעות קביעת כללי רגולציה.

רשות המים התמקדה, באמצעות ועדות-משנה, בהתפלת מים, בבניית מערכת מים נוספת לירושלים, בקביעת תוכנית-אב למשק המים ובביטחון המים במאגרים. מועצת הרשות מורכבת משמונה חברים, בהם ארבעה מנכ"לים של משרדים ממשלתיים, הממונה על התקציבים באוצר, ושני נציגי ציבור.

קושניר הצליח בתפקידו. עדות לכך ניתן למצוא בנתוני הגברת ייעול צריכת המים, ייצור מים מותפלים ומטוהרים, והפחתת התעריפים. בנוסף, נרשמה פעילות הסברתית מוצלחת לחיסכון בצריכה שהביאה לירידה של 15% בשבע השנים האחרונות. מנהל רשות המים הפורש חרד משתדלנים שמשפיעים על מחירי המים לצרכנים, וליתר דיוק על כיסנו הפרטי. הוא מתקשה להבין מדוע צריך 56 תאגידי מים עירוניים, כשאפשר לאחד את חלקם ולחסוך בהוצאות.

 

השתדלנים בחלקם מגינים על החקלאים, והם אחראים גם לאי-צמצום מספר תאגידי המים. הפעילות הזו פוגעת בציבור הרחב שאמור ליהנות מהוזלות נוספות בתעריפי המים. צריך להרחיק בחקיקה ברורה את השתדלנים ממשק המים, במטרה שיפעלו לפי החוק והתקינות המתבקשת. טובת הציבור קודמת לכול.

הכותב, סגן-דיקן במרכז ללימודים אקדמיים (מל"א), סגל בכיר בי"ח שיבא, דירקטור בחברת חשמל