ברקזיט: מה זה בכלל והאם טוב, רע או לא נורא?

הכלכלנים מאוחדים בדעתם שהיפרדות של בריטניה מן האיחוד האירופי תגרום פגיעה כלכלית קצרת-טווח, אבל הם חלוקים בנוגע למידת ההשפעה בעתיד הרחוק

מתוך הקמפיין בעד עזיבת האיחוד האירופי / צילום: בלומברג
מתוך הקמפיין בעד עזיבת האיחוד האירופי / צילום: בלומברג

תחזיות כלכליות ותחזיות-נגד מאפיינות את הקמפיין בעד ונגד הישארות בריטניה באיחוד האירופי לקראת משאל העם ההיסטורי ביום חמישי הבא, אבל הקונצנזוס בקרב הכלכלנים ברור: עזיבת אירופה תפגע בצמיחה של המדינה. גם התומכים המושבעים ביותר בברקזיט מודים שתהיה פגיעה כלכלית קצרת-טווח.

אבל שאלות רבות נשארו פתוחות לגבי העתיד הרחוק יותר. האם כלכלת בריטניה תיכנס לקיפאון מחוץ לשוק האחיד, או שהיא תתאושש במהירות מההלם הראשוני ותהפוך לדינאמית יותר?

כל התחזיות מגיעות למסקנה שבריטניה תהיה ענייה יותר בשנת 2030 בעקבות ברקזיט, אך אין נתון מדויק לגודל הירידה בצמיחה מחוץ לאיחוד האירופי. רוב המתנבאים מפרסמים טווחים של תחזית.

לפניכם ניתוח של האומדנים שביצעו רשויות מובילות, וההנחות והטענות שמאחוריהם.

בריטניה תרוויח / הכלכלן פטריק מיינפורד

התחזית: התרחיש האופטימי של פרופ' מיינפורד חורג מהקונצנזוס. הוא צופה עלייה מצטברת של 4% בתמ"ג הבריטי עד שנת 2020 כתוצאה מברקזיט.

הנימוקים: המסחר יקבל תנופה מביטול חד-צדדי של על מכסי היבוא והישענות על חוקי ארגון הסחר העולמי. ביטול רגולציה בתחומים כמו שעות עבודה, שוויון מגדרי ושינויי אקלים יעזור לעסקים.

הביקורת: המודל התיאורטי מאוד של מיינפורד מניח שבריטניה מייבאת רק ממדינות האיחוד האירופי, ושמדיניות המכסים שלו מגוננת באופן מלאכותי על מוצרים מפני תחרות בינלאומית. מיינפורד עצמו אומר שהמגזר היצרני בריטניה יימחק ברובו אם הוא ייחשף למלוא הכוח של תחרות המחירים העולמית.

אפשר לתהות אם התפתחות כה דרמטית, ביחד עם ביטול של זכויות עובדים רבות, תהיה אפשרית מבחינה פוליטית. גם לא ברור אם בריטניה יכולה לסחור תחת כללי ארגון הסחר העולמי ללא הסכם חדש עם 161 חברות הארגון.

אפקט מוגבל / אירופה הפתוחה

התחזית: ברקזיט לא ישפיע על התמ"ג הבריטי ביותר מ-1% בכל כיוון. התגוננות מפני הגירה תפגע בכלכלה, אבל עם מדיניות הגירה ליברלית יותר וללא פרוטקציוניזם כלכלי, המדינה תפרח קצת יותר מחוץ לאיחוד האירופי מאשר בתוכו.

הנימוקים: ההשקעות הזרות הישירות בבריטניה דוחקות לפינה השקעות מקומיות, ולא מוסיפות להן. לכן, הפריון לא ייפגע במיוחד מירידה בהשקעות הזרות.

הביקורת: ההנחה המפוקפקת היא שיהיה חיסכון גדול מביטול עיקרי הרגולציה האירופית - כולל כמה זכויות עובדים.

ברקזיט יעלה יותר ברוב התרחישים / כלכלני אוקספורד

התחזית: ברקזיט יפגע בכלכלת בריטניה בשמונה מבין תשעה תרחישים אפשריים, בסדר גודל של 0.1% עד 3.9% מהתמ"ג בשנת 2030, בעיקר כתוצאה מעליית עלויות הסחר.

הנימוקים: התרחיש האופטימי היחיד הוא זה שבו ההגירה נמשכת כסדרה, ובריטניה מבטלת את הרגולציה בשוק העבודה ונשארת באיחוד המכסים של האיחוד האירופי.

הביקורת: התרחיש האופטימי הזה, שבו בריטניה נושאת ונותנת על הסדר שמשמר זכויות רבות שלה באיחוד האירופי, אינו בהכרח אמין.

פגיעה גדולה בשכר / המכון הלאומי למחקר כלכלי וחברתי

התחזית: התמ"ג, השכר הריאלי וצריכת משקי הבית ייפגעו משמעותית בעולם שאחרי ברקזיט. כמה מגלי ההלם הראשונים אמנם ידעכו, אבל המעבר ימשיך להעיק בטווח הארוך, ויניב אובדן של 1.9% עד 7.8% מהתמ"ג הבריטי עד שנת 2030.

הנימוקים: כל הסכם סחר עתידי עם אירופה יהיה פחות חיובי לבריטניה מההסכם הנוכחי של השוק האחיד. יהיו פחות ביקוש ליצוא בריטי, פיחות של הליש"ט ועלייה בעלויות היבוא. זה יפגע גם בשכר וגם בצריכה.

הביקורת: אין ניסיון לבנות מודל של השפעת השינוי במדיניות ההגירה.

הצמיחה תיפגע, אבל בהמשך ייתכן מפנה לטובה / התאחדות התעשיינים/PwC

התחזית: ברקזיט יגרור כלפי מטה את הכלכלה בחמש השנים הבאות, אך אם בריטניה תחתום על הסכמי סחר חופשי עם האיחוד האירופי וארה"ב, אפשר יהיה לתקן חלק מהנזק. הפגיעה תגיע ל-1.2%-3.5% מהתמ"ג בשנת 2030.

הנימוקים: ברקזיט יגרום לאי-ודאות, יעלה את עלות החובות התאגידיים ויפגע בהשקעות ובצריכה. יהיה חיסכון מסוים מההקלה ברגולציה, והאוכלוסייה תרד בגלל מניעת כניסת עובדים לא מיומנים מאירופה. מגזר השירותים יסבול מחסמים לא מכסיים גבוהים יותר.

הביקורת: כימות גולמי מדי של אפקט אי הוודאות. ההנחה העיקרית היא שיחסי בריטניה עם מדינות אחרות לא ישתנו בהרבה.

עלות גבוהה בכל התרחישים / משרד האוצר

התחזית: בריטניה תהיה במצב גרוע יותר מחוץ לאיחוד האירופי בכל שלושת התרחישים הצפויים העיקריים, והתמ"ג ירד ב-3.4% עד 9.5% בשנת 2030.

הנימוקים: היפרדות מהאיחוד האירופי תגרום לסחר ולהשקעות הזרות הישירות לרדת. הפריון יגדל בקצב איטי יותר, כמו גם הכלכלה כולה.

הביקורת: הנתונים המדויקים מוטלים בספק, והתחזית אינה מביאה בחשבון את השלכות הירידה בהגירה.

כמו תוספת מס הכנסה / OECD

התחזית: יהיה נזק ארוך-טווח של בין 2.7% ל-7.7% לתמ"ג בשנת 2030. מזכ"ל הארגון השווה את ההשלכה בארבע השנים הראשונות ל"הפסד של חודש הכנסה בשנה".

הנימוקים: ירידה באמון תפגע בכלכלה בטווח הקצר. בטווח הארוך יותר, הירידה בסחר תגרור גם ירידה בהשקעות הזרות הישירות, ותפגע בגידול בפריון הבריטי. היתרונות מהקלת הרגולציה יהיו מוגבלים: בריטניה כבר במקום השישי במדד קלות עשיית העסקים של הבנק העולמי.

הביקורת: המודל המקיף הזה מנפח אולי את השפעתם של גורמים כמו אי ודאות.

יקר מאוד בכל התרחישים / המרכז לביצוע כלכלי

התחזית: הפגיעה בסחר בכל התרחישים הצפויים תוריד את התמ"ג ב-6.3% עד 9.5% עד שנת 2030 ביחס להישארות באיחוד האירופי.

הנימוקים: גם אם בריטניה תשיג הסכם סחר חופשי עם האיחוד האירופי, חסמים שאינם מכסיים - כמו רגולציה של מקור מוצרים - יפגעו בצמיחה. האומדן הגרוע ביותר מניח שהכלכלה תהפוך לפחות יעילה בטווח הארוך כתוצאה מהעדר תחרות של מדינות האיחוד האירופי.

הביקורת: אין חישוב של השלכות שינוי במדיניות ההגירה או צמצום הרגולציה.

צרו איתנו קשר *5988