פיצוי למשיבי קרקע למדינה: 20% מעל הפיצוי המקורי

הגדלת הפיצוי אושרה בישיבת מועצת רשות מקרקעי ישראל ■  גובה התמריץ לבעל זכויות שאינו חוכר יעמוד על 1000 שקל לדונם, אך לא יעלה על סכום של מיליון שקלים בסך הכל 

אדמה חקלאית  / צלם: תמר מצפי
אדמה חקלאית / צלם: תמר מצפי

מועצת מקרקעי ישראל אישרה מספר החלטות חדשות. בין ההחלטות שהתקבלו בישיבתה האחרונה של המועצה, קביעת גובה הפיצוי הנוסף לחוכרי קרקע חקלאית שהמדינה החליטה לקדם עליה תוכנית ולשנות את ייעודה במסגרת הועדה לתוכניות מועדפות לדיור (הותמ"ל), שינוי שיעור בני המקום ביישובי מיעוטים הזכאים לעדיפות בפרויקטים של מחיר למשתכן וגם אישור העברת שדה התעופה של אילת לתמנע.

במסגרת ההחלטה הנוגעת לפרק הקנייני של הותמ"ל, אישרה המועצה כי רמ"י תוכל להפקיע מחוכרים קרקעות חקלאיות ששינו יעודן למטרת מגורים בהיקף של 750 יח"ד, או של 200 יח"ד בישובי מיעוטים. ההחלטה תחול על קרקע אשר קיים לגביה הסכם הכולל סעיף המאפשר השבת הקרקע לרשות בעת שינוי יעוד, או הסכם המאפשר השבת הקרקע על פי דרישת הרשות.

במסגרת הוראת השעה של הותמ"ל נקבע כי חוכר קרקע שישתף פעולה עם הותמ"ל ויסכים להעביר הקרקע חזרה למדינה בהליך מהיר יזכה לפיצוי מוגדל וכעת קבעה המועצה מה יהיה שיעור הפיצוי המוגדל. כך, התמריץ המיוחד לבעל זכויות שהינו צד לחוזה חכירה או חוזה משבצת ייגזר מגובה הפיצוי הנורמטיבי שניתן כיום, הכולל פיצוי עבור סוגי המחוברים הקיימים במקרקעין, בתוספת בשיעור של 20%.

במקביל, גובה התמריץ לבעל זכויות שאינו חוכר יעמוד על 1000 שקל לדונם, אך לא יעלה על סכום של מיליון שקלים בסך הכל.

נציין שהמועצה אישרה גם להחיל את הפיצוי האמור גם בהליך פדיון קרקע הנדרש לצורך מימוש קרקע, כאשר זו שינתה את יעודה למטרת מתקנים ביטחוניים, כלומר במקרה של מחנות צה"ל המתפנים ממרכז הארץ.

הגדלת שיעור זכאות לבני מקום ביישובי מיעוטים

בישיבת המועצה אושר גם שינוי בתוכנית מחיר למשתכן הנוגע לשיעור בני המקום ביישובי מיעוטים שיקבלו עדיפות בהגרלות לרכישת דירות מוזלות. על פי ההחלטה, יוגדל שיעור הקצאת דירות בבנייה רוויה במחיר למשתכן לבני מקום ביישובים אלו משיעור של 20% כיום לשיעור של 25%. נדגיש כי מדובר בישובי מיעוטים שאוכלוסייתם מונה בין 15 אלף תושבים ל=30 אלף תושבים.

נושא נוסף שאושר במועצת מקרקעי ישראל הוא העברת שדה התעופה באילת לתמנע כאשר על שטח השדה המתפנה יוקמו אלפי יחידות דיור, שטחי מסחר ומלונות. המועצה אישרה כי רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) תחכיר לרש"ת (רשות שדות התעופה) את השטחים הדרושים להקמת שדה תעופה בינלאומי ופנים ארצי חדש בתמנע שיוקם על ידי רש"ת בהתאם לתכנית אב לשדות התעופה בישראל. עוד על פי ההחלטה, בגין מעבר שדה התעופה באילת לתמנע ישולמו 360 מליון שקל עבור עלויות ההעתקה של השדה לרשות שדות התעופה.

 

צרו איתנו קשר *5988