מסמך הביטוח זויף; על מי מוטל הנטל להוכיח את הזיוף?

חבריו של נפטר טענו כי כל התגמולים מביטוח החיים מגיעים להם - ולא למשפחתו ■ במקרה אחר שתי חברות ביטוח התקוטטו מי תפצה נערה שנפצעה בתאונת טרקטורון ■ מה פסק ביהמ"ש? • כמה עולה ביטוח חיים?

ביטוח חיים/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
ביטוח חיים/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

אחת העבירות החמורות ביותר בספר החוקים הינה עבירת הזיוף. זיוף מסמכים יכול לכלול זיוף מסמך אשר לא היה קיים מלכתחילה, זיוף מסמך קיים תוך שינוי פרטיו (כגון הסכום הכספי הנקוב בו או התאריך) או זיוף חתימה על מסמך ללא רשות (לפי פקודת השטרות, למשל, מותר לחתום את שמו של אדם אחר בהסכמתו ובהרשאתו של המוסמך לחתום). ככל שמסמך זויף כדי לקבל דבר במרמה, עלול להינתן בעקבות כך גזר דין של שלוש שנות מאסר. ענף הביטוח נתקל לעיתים רחוקות במקרים כגון אלו, אך עדיין היו מצבים שחומרתם ונסיבותיהם חייבו את התערבות בתי המשפט. נבחן מקרים שכאלה, ונגלה כיצד פסקו בתי המשפט.

ש' היה מבוטח בביטוח חיים (ריסק) אצל חברת הביטוח בפוליסה בסך מיליון שקל, אשר עתיד היה להגיע למוטבים הרשומים בפוליסה במותו. לפי טופס הצעת הביטוח שנחתם בשנת 2004, המוטבים לפי הפוליסה היו בני משפחתו של ש', שאמורים היו לקבל מחצית מתגמולי הביטוח, וזוג חבריו של ש' אשר אמורים היו לקבל את יתרת התגמולים (מחצית נוספת מהכספים).

עם פטירתו של ש', שולמו מלוא התגמולים בגין הפוליסה לזוג חבריו בלבד. בעקבות כך, טענו בני משפחתו של ש' כי הם זכאים למחצית התגמולים. התברר כי צורף לפוליסה "טופס שינוי מוטבים", אשר נחזה כחתום על ידי ש', ואשר בו לכאורה שינה ש' את ההוראה המקורית שזיכתה את בני משפחתו במחצית התגמולים, וקבע קביעה חדשה אשר לפיה זוג חבריו יהיו זכאים למלוא התגמולים. להוכחת זכאותם, מצאו בני משפחתו של ש' את טופס הצעת הביטוח הראשונית, ופנו לחברת הביטוח לקבלת מחצית מהתגמולים.

בני משפחתו של ש' טענו כי החתימה על טופס שינוי המוטבים מזויפת וכי הטופס לא נחתם על ידי ש'. לטענתם, הם זכאים למחצית מתגמולי הביטוח (500,000 שקל), כפי שקבע ש' בזמן רכישת הפוליסה ואת קביעתו זו, לטענת בני המשפחה, ש' לא שינה מעולם. מנגד, לטענת זוג חבריו של ש', שינה ש' את הרכב המוטבים כמה חודשים לאחר רכישת הפוליסה, לאור העובדה שהיה חייב להם כספים. האם החתימה על טופס שינוי המוטבים הינה חתימתו של המבוטח?

סוכן הביטוח של ש' טען כי טופס שינוי המוטבים נחתם על ידי ש' בנוכחות זוג חבריו. עוד העיד, כי ש' הוא זה שבחר לקבוע את בני הזוג כמוטבים בלתי-חוזרים על מלוא סכום התגמולים - וזאת כדי להבטיח בכך את חובותיו לזוג. לדברי הסוכן, ש' ובני הזוג פנו אליו ישירות וביקשו ממנו לבדוק אפשרות להגדיל את חלקם של בני הזוג בתגמולי הפוליסה.

במשך הדיון, מומחה לכתב יד מטעם בני משפחתו של ש' הציג את קביעתו אשר לפיה החתימה המופיעה בטופס שינוי המוטבים אינה של ש'. המומחה ציין כי מסקנתו נסמכת על כך שכיווני הקו בתוך חלק מהחתימה אשר על טופס שינוי המוטבים שונים מאלו שבחתימות אחרות של ש', ועובדה זו מוכיחה שהחותם על טופס שינוי המוטבים לא הבין את תנועת העט של ש'. בני משפחתו של ש' הוסיפו וציינו, כי ש' דאג תמיד למשפחתו ולעולם לא היה מבצע פעולה שתפגע במצבם הכלכלי. בית המשפט לא קיבל את עדותו של הסוכן ואימץ את חוות דעתו של המומחה, ולפיה החתימה על טופס שינוי המוטבים אינה חתימתו של ש'. הודגש כי על בני הזוג היה מוטל הנטל להוכיח את אמיתות החתימה, מאחר ובעל דין המסתמך על חתימה, צריך להוכיח את אמיתותה ללא כל קשר אם הוא במעמד תובע או נתבע.

בית המשפט הדגיש כי היעדר האות "ש" בחתימה שעל טופס שינוי המוטבים ניכר ובולט לעין, גם למי שאינו איש מקצוע, וכי בני הזוג לא הגישו כל חוות דעת אחרת, אשר תסתור את קביעתו של המומחה מטעם בני משפחתו של ש'. הודגש כי על חברת ביטוח לבצע שינויים בביטוח החיים של מבוטח, רק לאחר שהיא מוודאת שהשינויים אכן מתבקשים על ידו. נקבע כי במקרה זה סטתה חברת הביטוח מרמת הזהירות הסבירה, לא הוכיחה שנקטה אמצעים סבירים כלשהם כדי לוודא את זהות החותם ולא הוכיחה שהעבירה הנחיות בנושא זה לסוכני הביטוח הפועלים כשלוחיה. בית המשפט קיבל את תביעתם של בני משפחתו של ש', ופסק כי ישולם להם סך של 500,000 שקל.

הטרקטורון לא היה מבוטח

ח' נפגעה בתאונת דרכים כאשר הייתה בת 19. התאונה התרחשה כאשר בטיול טרקטורונים נהגה ח' על טרקטורון, איבדה שליטה והטרקטורון סטה הצדה והתהפך. ח' תבעה את חברת הביטוח אשר ביטחה את הטרקטורון במועד התאונה. נוסף על כך נתבעה חברת ביטוח שנייה בעקבות טענת חברת הביטוח הראשונה להיעדר כיסוי ביטוחי. מטעם בית המשפט מונו שני מומחים רפואיים על מנת לדעת מהו היקף הפיצוי המגיע ל-ח'. מומחה לאורטופדיה של כף היד קבע כי ל-ח' 5% נכות צמיתה בשל הפרעה קלה בתפקוד יד שמאל בעקבות שבר באצבע, ומומחה ברפואת שיניים קבע קיומם של 10% נכות צמיתה בגין הפרעה תפקודית של פרקי הלסת ושרירי הלעיסה.על מי מחברות הביטוח לשאת בסכום הפיצוי לטובת ח'?

במהלך הדיון נוצרה עמימות באשר לזהות הטרקטורון שעליו נהגה ח' מאחר ולא ידעה לדווח מהו מספר הרישוי של הטרקטורון שעליו נהגה בשעת התאונה. בעקבות כך נתקל בית המשפט בקושי להכריע מיהי חברת הביטוח אשר ביטחה את הטרקטורון שבו נהגה ח' בשעת התאונה. חברת הביטוח השנייה טענה כי מאחר ומדובר בטרקטורון אשר במועד התאונה היה מבוטח על ידי חברת הביטוח הראשונה, עליה לשאת בתגמולי הביטוח ולפצות את ח' בגין נזקיה. מנגד טענה חברת הביטוח הראשונה, כי מדובר בטרקטורון אשר במועד התאונה לא היה מבוטח בכלל - ובפרט לא אצלה. חברת הביטוח הראשונה עמדה בתוקף על כך שתעודת הביטוח ששולמה לה "לכאורה" הינה מזויפת. בעקבות כך, בית המשפט התבקש להתחקות אחר מקורו של המסמך המזויף, אשר התיימר לשקף מציאות שלפיה הטרקטורון מבוטח בתעודת ביטוח תקפה.

בית המשפט בחן את תעודת הביטוח, אשר בחלקה התחתון השמאלי ישנה חותמת אשר בה פרטי בנק, מספר חשבון ותאריך. נציגי הבנק אשר זומנו לדיון הבהירו באופן חד-משמעי כי החותמת המוטבעת על שובר התשלום של תעודת הביטוח אינה חותמת אשר מוטבעת על שוברי תשלום - ולכן אינה החותמת המקורית של סניף הבנק. עוד התברר, כי במועד התשלום לא התנהל בסניף הבנק חשבון שמספרו כנקוב בתעודת הביטוח וכי בדיקה נוספת העלתה, כי לא שולם תשלום כלשהו בתאריך אשר היה נקוב בשובר התשלום.

בית המשפט ייחס חשיבות רבה לעדותם של נציגי הבנק, אשר להם, לדבריו, לא היה כל אינטרס בתביעה. מתוך כך הסיק בית המשפט כי הטרקטורון לא היה מבוטח במועד התאונה ולא הייתה קיימת לו תעודת ביטוח בתוקף. נראה היה מהנסיבות, כי המסמך המזויף נשלח ממשרדם של מפעילי הטרקטורונים. בכל הנוגע לזהותו של הטרקטורון המעורב, בית המשפט הסיק כי יכול להיות שנעשה ניסיון ביודעין מצד המדריך (אשר הדריך את טיול הטרקטורונים במועד התאונה), להציג מצג שווא על אודות זהות הטרקטורון המעורב בתאונה. עם זאת, ישנה אפשרות שלפיה נפלה טעות בתיעוד הראשוני שנעשה על ידי המדריך אשר לא רשם את מספרו של הטרקטורון ביום התאונה במקום המיועד לכך.

בית המשפט קבע כי מאחר ותעודת הביטוח של חברת הביטוח הראשונה אינה בתוקף מפאת זיוף, חברת הביטוח השנייה היא זו שתחויב בפיצויה של ח' בהתאם לשיעור נכותה הקבועה.

כמה עולה ביטוח חיים?

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח. 

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988