פרופ' ברנע: שווי מניות המיעוט באלון רבוע כחול - 9.1 מיליון ש'

מחר יתקיימו אסיפות הנושים לאישור הסדר החוב ■ מוטי בן משה, שאמור לקבל את הבעלות על חברת ההחזקות, רצה לשלם 2 מיליון שקל בלבד

אמיר ברנע / צילום: תמר מצפי
אמיר ברנע / צילום: תמר מצפי

"לבעלי מניות המיעוט באלון רבוע כחול זכויות הוניות בערך שיורי ממוצע של 9.1 מיליון שקל". כך קובע פרופ' אמיר ברנע שמציין כי מניות המיעוט בחברה, 6.3%, הינן בעלות שווי חיובי - מה שעלול לעכב או לשנות חלק מהסדר החוב הענק בחברה, שבשליטת קבוצת אלון של עו"ד שרגא בירן והקיבוצים. מחר יתקיימו אסיפות הנושים של אלון רבוע כחול  לאישור ההסדר האמור.

פרופ' ברנע נדרש להכריע מהו שוויה של חברת ההחזקות אלון רבוע כחול לפני השלמת הסדר החוב שלה, ומהו שווי התמורה שתשולם לבעלת השליטה, קבוצת אלון, במסגרת ההסדר. הסדר החוב של אלון רבוע כחול קובע כי איש העסקים מוטי בן משה יקבל בעלות מלאה על חברת ההחזקות, תמורת הזרמת סכום של עד 900 מיליון שקל לקופתה (לצורך תשלום לנושים הפיננסיים), ותשלום של עוד 115 מיליון שקל לבעלת השליטה, קבוצת אלון, כנגד הלוואות הבעלים שהעניקה בעבר לאלון רבוע כחול, בסכום של 170 מיליון שקל, ותמורת מניות השליטה שבבעלותה (72.7% מהון החברה הבת).

הסכום שיזרים בן משה לקופת אלון רבוע כחול זכה לתמיכה מוקדמת של הבנקים ושל מחזיקי האג"ח, ואולם נותרה מחלוקת מרכזית באשר לשאלה איזה חלק מהתמורה שמשולמת לבעלת השליטה יש לייחס למניות שבידיה, וכנגזרת מכך מה תהיה התמורה לבעלי מניות המיעוט באלון רבוע כחול.

בן משה גרס כי החברה חדלת פירעון, ולכן שווי מניותיה הוא אפס, אולם הסכים להעניק לבעלי מניות המיעוט סכום של 2 מיליון שקל. מנגד, גרסו בעלי מניות מהציבור כי שווי התמורה להם אמור לעמוד על כ-22 מיליון שקל, ואילו החברה הציעה נוסחת פשרה לחישוב הסכום, שממנה ניתן לגזור תמורה של 3-7 מיליון שקל למיעוט.

על פי חוות-הדעת של ברנע, המומחה מטעם ביהמ"ש להערכת שווי אלון רבוע כחול, "לבעלי מניות המיעוט זכויות הוניות בערך שיורי ממוצע של 9.1 מיליון שקל. סכום זה מגודר בתחום מקורב של בין 6 ל-12 מיליון שקל".

לדבריו, "לאלון רבוע שווי חיובי ערב ההסדר, שמימושו תלוי בפתרון תזרימי שעלותו נלקחה בחשבון" כשהוסיף בהמשך ש"שווי החברה לאחר הזרמת 110 מיליון שקלים מידי בעלת השליטה)שבהתאם למומחה נקבע כי היא הלוואת גישור לקראת הנפקת זכויות בעלת מאפיינים הוניים) הינו 143 מיליון שקל". השווי כאמור, בהיקף 9.1 מיליון שקל, מתקבל מחישוב חלק המניות של המיעוט מהשווי חברה כאמור, והוא דורש פתרון מהצדדים.

עד סוף 2017: פריעת כל החובות

כפי שנכתב ב"גלובס" בשבוע שעבר, מתכנן בן משה לפרוע חלק מחובות קבוצת אלון רבוע כחול באמצעות הנפקת אגרות חוב חדשות בהיקף של 550 מיליון שקל כבר בשנה הבאה. כך עלה מדוח תזרים מזומנים חזוי שפרסמה החברה לתקופה של שנתיים, החל מהמועד הצפוי להשלמת הסדר החוב (אוגוסט 2016 עד אוגוסט 2018). עוד עלה מהדוח כי בן משה מתכנן לפרוע את מלוא התחייבויותיה הפיננסיות של החברה, בהיקף של כ-1 מיליארד שקל, עד סוף 2017, וזאת באמצעות הזרמה הונית של 600 מיליון שקל לקופתה בתוספת הסכום שיתקבל מהנפקת האג"ח חדשה.עוד עלה מהדוח כי האג"ח החדשות יחלו להיפרע רק שנתיים לאחר הנפקתן, ויובטחו בשעבוד על החזקות אלון רבוע כחול ב-63% ממניות רשת התדלוק דור אלון, ב-54% ממניות רבוע כחול נדל"ן וב-78% ממניות רשת כלי הבית נעמן. שוויין המצרפי של החזקות אלו עומד על כ-1.25 מיליארד שקל, כך שהיחס בין החוב לבין שווי הבטוחות (LTV) יעמוד על פחות מ-0.5.