דוח: גם בשנה החולפת עלות החיסכון הפנסיוני המשיכה לרדת

הדוח השנתי של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר לשנת 2015 שופך עוד אור על המגמה הנמשכת במחירי החיסכון לטווח ארוך בישראל ועל מיקומה של ישראל ביחס למדינות ה-OECD בביטוחי כללי ובריאות ■ מדריך קופת גמל אישית

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

כאשר כמעט שני שלישים משנת 2016 כבר נמצאים מאחורינו, פרסם השבוע אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר שורה של נתונים כמותיים על ענפי הביטוח והחיסכון לטווח ארוך שנמצאים תחת פיקוחו, וזאת במסגרת הדוח השנתי שלו לשנת 2015. בין שלל הנתונים שאסף ועיבד האגף, עולה כי בשנה שעברה נמשכה הירידה בשיעור דמי ניהול הממוצע שנגבה מהציבור במגוון תחומי החיסכון הפנסיוני.

מנתוני האוצר עולה כי הירידה כאמור נרשמה בשנה החולפת הן בשיעור דמי הניהול מהנכסים המנוהלים והן ביחס להפקדות השוטפות. זאת, גם בקרנות הפנסיה החדשות, גם בקופות הגמל וגם בפוליסות החיסכון הפנסיוני בביטוח חיים שנמכרות מ-2004 ואילך (כלומר, לא בפוליסות המשתתפות ברווחים, שם גובות החברות את המקסימום המתאפשר להן). מדובר במגמת קיטון עקבית, הנמשכת מאז סוף העשור הקודם, ושנוצרה - ותודלקה - במידה רבה הודות ללחץ ציבורי שהחל בפרסומים ב"גלובס".

על כל פנים, בשנת 2015, כך מעלים נתוני האוצר, גבו קרנות הפנסיה החדשות דמי ניהול ממוצעים של 0.28% מהנכסים, וזאת לעומת 0.3% ב-2014 ו-0.41% ב-2007, כשבאף אחת מהשנים מאז ועד היום לא חלה עלייה בשיעור זה ביחס לשנה שקדמה. בקופות הגמל דמי הניהול מהנכסים הממוצעים עמדו ב-2015 על 0.64%, לעומת 0.67% ב-2014, והרבה מתחת לשיא של 0.9% שנרשם ב-2009 (הממוצע כולל, בין היתר, גם קופות מפעליות וענפיות עם דמי ניהול נמוכים במיוחד). לגבי קופות הגמל יש להוסיף כי עד שנת 2012 הן היו רשאיות לגבות רק דמי ניהול מהצבירה, ואילו מ-2013 הן כבר רשאיות לגבות גם דמי ניהול מההפקדות השוטפות.

בפוליסות החיסכון בביטוחי החיים שנמכרו מ-2004 ואילך, דמי הניהול מהצבירה הם הגבוהים ביותר, והם עמדו ב-2015 על 1.08% מהנכסים הצבורים - כמעט פי ארבעה מדמי הניהול הממוצעים בפנסיה החדשה, ופחות מפי שניים מדמי הניהול הממוצעים בשוק הגמל. ועדיין, גם באפיק זה חלה ירידה ביחס לשנה שקדמה, אז דובר על שיעור ממוצע של 1.15% ושל 1.26% ב-2007.

כאמור, גם בדמי הניהול מההפקדות השוטפות חלה ירידה עקבית. כך, בביטוחי החיים משנת 2004 ואילך עמד שיעור דמי הניהול מההפקדות על 3.57% בממוצע - הגבוה בשוק - וזאת לעומת 3.93% ב-2014 ו-5.47% ב-2008. בקרנות הפנסיה החדשות, שהן אפיק החיסכון הפנסיוני הצומח ביותר במשק, דובר ב-2015 על שיעור דמי ניהול מההפקדות של 3.17% בממוצע, בעוד שקופות הגמל, שגובות דמי ניהול מההפקדות רק משנת 2013, מציגות ירידה עקבית אך קצרה - מדמי ניהול ממוצעים של 1.24% ב-2013, דרך 1.19% ב-2014 ועד ל-0.79% ב-2015.

מתחת לממוצע של ה-OECD

אפיק ביטוחי החיים והחיסכון הפנסיוני בכללותו צומח בקצב אדיר - במיוחד בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות, שצומחות מדי שנה, אך גם (במידה פחותה בהרבה) בקופות הגמל, שנהנות בשנים האחרונות מהפנמה של השוק את יתרונות תיקון 190 לפקודת מס ההכנסה, שחוקק ב-2012. אולם האפיק האמור מהווה רק חלק מעולם הביטוח. לצדו יש את ענפי הביטוח הכללי, שמלווים את חיינו ומספקים לציבור ביטוחי רכוש וחבויות. ומה לגבי פוטנציאל הצמיחה של הביטוח הכללי? זה נתפס כקשור ישירות לתוצר במשק, כפועל יוצא לפעילות הכלכלית בו ולעושר של הציבור.

הדוח השנתי של אגף שוק ההון מגלה כי שיעור הפרמיות בענפי ביטוח כללי ביחס לתוצר המקומי הגולמי עמד ב-2015 על 1.72%, וזאת לעומת שיעור של 1.8% ב-2014, שיעור של 2.12% ב-2009, ושיעורים של 2.53% ושל 2.66% ב-2007 וב-2006, בהתאמה. באוצר מסבירים בהקשר זה כי "שיעור הפרמיות ביחס לתוצר הולך וקטן, עקב העובדה כי שיעור הגידול בפרמיות בענפי הביטוח הכללי נמוך יותר משיעור הגידול בתמ"ג".

עוד הם מגלים, כי שיעור הפרמיה בענפי ביטוח כללי ובריאות (ללא ביטוח חיים) ביחס לתוצר, עמד בשנת 2014 על רמה של 2.27% מהתמ"ג, לעומת רמה ממוצעת של 4.28% בכלל מדינות ה-OECD. עוד בהשוואה למצב במדינות המתועשות: הפרמיה לנפש בענפי ביטוח כללי ובריאות (ללא ביטוח חיים) עמדה ב-2014 בישראל על רמה של 848 דולר, בעוד שב-OECD דובר על פרמיה לנפש בהיקף ממוצע של 1,475 דולר. דוח השנתי של האוצר מציין עוד, כי הפרמיה גם נמוכה מהחציון ב-OECD, אשר עומד על 1,067 דולר.

רכב: מבטחים פחות

נושא אחר שמקבל גילוי בדוח השנתי הנו מספר הרכבים המבוטחים בביטוחי הרכוש - הביטוחים המקיפים וביטוחי הצד ג', שמכסים נזקים לרכבים עצמם. האוצר מציג נתונים לשנים 2007 עד 2015, שמהם עולה כי בעוד שמצבת הרכבים בישראל גדלה בשנים אלה בכ-35%, שיעור הרכבים המבוטחים גדל בשנים אלה בכ-31%.

מכאן, שיעור הרכבים שמבוטחים בביטוח רכב רכוש, ביחס לצי הרכבים הכולל בישראל, הלך וירד לאורך השנים האלה, ובסוף 2015 הוא עמד על 83.6%. זאת, בדומה לשיעור של 83.7% מהרכבים שבוטחו לנזקי רכוש ב-2014, אך מתחת לשיעור של 86.3% ב-2013, 88.6% ב-2012, ו-91.8% ב-2008.

לאורך השנים אמנם חלה עלייה שנתית במספר הרכבים שמבוטחים ברכב רכוש (להוציא שנת 2010), ואולם הירידה ביחס לצי הרכב הכולל מלמדת, אולי, על העדפות הציבור. בכל אופן, לא מדובר על תזוזות דרמטיות במיוחד. נציין כי אין חובה לבטח את הרכב בביטוחי רכוש, והביטוח רכב חובה נוגע לביטוחי הגוף, והוא שייך לעולם ביטוחי החבויות.

דמי ניהול ממוצע מנכסים בשנים
 דמי ניהול ממוצע מנכסים בשנים

צרו איתנו קשר *5988