פשרה בתביעות נגד לאומי: הבכירים לשעבר ישלמו 5.1 מיליון שקל

השופט כבוב אישר את הפשרה בתביעה הנגזרת ובתביעה הייצוגית וחתך את שכר התובעים ונציגיהם ■ הבכירים שישיבו את הכספים: גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ ■ הבנק יקבל מחברות הביטוח 92 מיליון דולר

השופט חאלד כבוב אישר את ההסדר הפשרה בתביעה הנגזרת ובתביעה הייצוגית שהוגשה בפרשת בנק לאומי והסיוע בהעלמות המס לאזרחים האמריקאיים.

במסגרת הפשרה נקבע כי בכירי הבנק לשעבר, גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ, שיוצגו בידי עו"ד רם כספי, יחזירו לבנק סכום של 5.1 מיליון שקל. כמו כן, חברות הביטוח המבטחות את נושאי המשרה בבנק, בפוליסת נושאי משרה, ישלמו סכום של 92 מיליון דולר. מתוך סכום זה ישלם הבנק לבעלי המניות שלו 10.1 מיליון שקל.

"מצאתי כי אישור שני הסכמי הפשרה תואם את אינטרס לסיום ההליכים וקבלת פיצוי משמעותי, בניגוד להליכים סבוכים ומתמשכים שייאלצו את הבנק להסיט ממשאביו ומזמנו, ואשר תוצאתם אינה ודאית", כתב כבוב. "אינני מתעלם מהערך הציבורי החשוב הקיים בהליך שכזה. על אף האמור, מצאתי לנכון שאין זה מקומו של בית המשפט להכריע במסגרת ההליך שהובא בפניו, והתנהלות נושאי המשרה צריכה להיבחן על-ידי הליכים מנהליים או פליליים על-ידי הרשויות", כתב כבוב.

כבוב אמנם קיבל את הפשרה, אך התערב בגובה שכר-הטרחה לתובעים ולנציגיהם. במסגרת ההסדר ביקשו התובע, בארי לנואל ונציגיו, עורכי הדין עמית מנור ויוקי שמש, שכר-טרחה של 3.5% מהפשרה, קרי 12.5 מיליון שקל לעורכי הדין ו-180 אלף שקל לתובע. כבוב החליט כי מדובר בסכום גבוה, וחתך את שכר עורכי הדין בחצי ל-6.25 מיליון שקל.

בתביעה של חיים גולדנר ועורכי דינו רנן גרשט ואופיר נאור נקבע גם כן שכר נמוך מהשכר שנקבע בפשרה. במקום 180 אלף שקל, יקבל גולדנר 100 אלף שקל, ועורכי הדין יקבל 812 אלף שקל במקום 1.6 מיליון שקל. "אינני יכול להתעלם מכך שמדובר בשכר-טרחה וגמול גבוהים מאד, שאינם מוצדקים לגמרי במקרה זו", כתב כבוב לגבי ההחלטה לחתוך את שכר-הטרחה והגמול לתובעים ולעורכי דינם.

בנק לאומי הוא הבנק הראשון שסיים את פרשת הסיוע להעלמות מס ללקוחותיו האמריקאיים. במסגרת חקירה זו שילם הבנק קנס של 400 מיליון דולר. בעקבות תשלום הקנס הוגשה תביעה נגזרת ותביעה ייצוגית כנגד הבנק ובכיריו לשעבר.

כעת סוגר הבנק פרק כמעט אחרון בפרשה, כשהסדר הפשרה בתביעה הובא לאישור בית המשפט. בפני הבנק עומדת עדיין תלויה החלטת היועץ המשפטי לממשלה אם לפתוח בחקירה בגין פרשה זו, וכן על הבנק עדיין ליישב את נושא החקירה בסוגיה זו מול רשות ניירות ערך האמריקאית. בנוסף, נזכיר כי בימים אלה מתנהלת חקירה בנושא דומה גם מול בנק הפועלים ובנק מזרחי-טפחות.

נושאי המשרה בבנק לאומי יוצגו בידי עורכי הדין צבי אגמון, אורי שורק ודנה חן, ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'.

צרו איתנו קשר *5988