לפני הפשיטה על סופרגז: עזריאלי הרחיבה שיפוי מנהליה

זאת בעבירות על חוק ההגבלים ■ במסגרת החקירה בחשד לקרטל גז, נערכה לפני שבועיים פשיטה על משרדי החברה-הבת סופרגז ■ עזריאלי: "דוחה את הניסיון לקשור בין הדברים; החברה לא ידעה דבר על קיום החקירה עד למועד בו דיווחה על כך"

סופרגז / צילום: יחצ
סופרגז / צילום: יחצ

קבוצת עזריאלי שינתה את התקנון שלה והרחיבה את ההגדרות לשיפוי מנהליה בגין מקרים של עבירות על חוק ההגבלים העסקיים, שבועות אחדים קודם שחקירה סמויה של רשות ההגבלים העסקיים בחשד לקרטל גז חדש הפכה לגלויה, ובמסגרתה נערכה פשיטה על משרדי החברה המוחזקת סופרגז ונעצרו מנהלים בכירים בשוק הגז הביתי.

פרשת קרטל הגז החדשה פרצה לכותרות לפני כשבועיים. כחודשיים קודם לכן, במהלך חודש יולי, זימנה קבוצת עזריאלי, בראשות דנה עזריאלי, אסיפה כללית מיוחדת ל-9 באוגוסט כדי לדון במספר עניינים, בהם "תיקון תקנון החברה".

ההצעה לשינוי והרחבת הגדרות התקנון כללה "עדכונים בהתאם להוראות החקיקה שהשתנו, הרחבת החבויות ו/או ההוצאות בגינן תהא רשאית החברה להעניק שיפוי ו/או ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה, וזאת בין השאר בהתאם לחוק ההגבלים העסקיים, וכן הרחבת הגדרת המונח 'נפגע הפרה', כך שהגדרה זו תחול על כל חיקוק בגינו ניתן לקיים הליך מנהלי".

עוד הוסיפו ופירטו בעזריאלי לקראת האסיפה כי "הגדרת 'הליך מינהלי' תורחב ותכלול גם הליך לפי פרק ז' 1 לחוק ההגבלים העסקיים, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן כל הליך מינהלי נוסף אשר על-פי דין ניתן להעניק שיפוי ו/או ביטוח בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות המוצאות בקשר אליו".

מדובר, נציין, בפרק שעוסק ב"עונשין ותרופות", כשהסעיף הראשון בו מתייחס לעונשין לגבי "מי שעשה אחת מאלה: היה צד להסדר כובל שלא אושר כדין, ושלא ניתן לו היתר זמני או פטור לפי סעיף 14; לא קיים תנאי שעל-פיו אושר ההסדר הכובל או שעל-פיו ניתן ההיתר הזמני או הפטור, לפי העניין; לא הודיע על מיזוג חברות או עשה מעשה שיש בו משום מיזוג, מלא או חלקי, בניגוד להוראות פרק ג'; לא קיים תנאי שנקבע באישור המיזוג; ניצל לרעה את מעמדו בשוק, ובלבד שהוכחה כוונתו להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור; ועוד".

ב-9 באוגוסט אישרה האסיפה הכללית את ההצעות שהיו על סדר היום. כאמור, זמן קצר לאחר מכן, ב-13 בספטמבר, הודיעה עזריאלי כי "היום הגיעו אל משרדי חברה-בת בבעלות מלאה (בעקיפין) של החברה, סופרגז, חוקרים מטעם רשות ההגבלים העסקיים, לצורך איסוף מסמכים בקשר עם חקירה שמנהלת הרשות, בחשד לעבירה על חוק ההגבלים העסקיים".

הפשיטה על משרדיה של חברת סופרגז, יום לאחר פשיטה על משרדי חברות גז אחרות, התבצעה לצד מעצרם של בכירים בחברות הגז הגדולות - פזגז, סופרגז ואמישראגז - שעל-פי החשד סיכמו כי לא ייקחו לקוחות אחת מהשנייה ופעלו בתיאום כדי להקשות על מתחרים.

מקבוצת עזריאלי נמסר כי היא "דוחה מכל וכל את הניסיון לקשור בין הדברים, לא היו דברים מעולם. יובהר כי החברה לא ידעה דבר על קיומה של החקירה עד למועד בו דיווחה על כך, וזאת למעלה מחודש לאחר קיום האסיפה הכללית ויותר מחודשיים ממועד זימונה.

"השינוי נעשה בעקבות תיקון התקנון כתוצאה מהוספת מסלול מנהלי חדש לחוק ההגבלים העסקיים. שינוי זה נעשה בדומה לחברות רבות אחרות, אשר ביקשו להרחיב את הכיסוי הביטוחי. מסלול זה אינו רלוונטי כלל לחקירות פליליות".

דז'ה-וו בשוק הגז הביתי

מדובר בחקירה בחשד לקרטל גז שני, לאחר פרשת "קרטל הגז" הראשון בשנות ה-90, במסגרתה הוגש בשנת 2004 כתב אישום נגד חברות הגז הגדולות בגין עריכת קרטל. החברות ומנהליהן הואשמו והורשעו שהחזיקו ביותר מ-90% משוק הגז, בתיאומי מחירים וחלוקה של כלל רוכשי גז חדשים במגזר הביתי והתעשייתי בשנים 1994-1997.

הפשיטות הנוכחיות כאמור התבצעו לאחר שחקירה סמויה, שהתנהלה מספר חודשים, הפכה לפומבית. החקירה עוסקת בחשדות להערמת קשיים על מעבר לקוחות בין החברות ובעקבות הממצאים, לפיהם לאורך השנים החברות המספקות גז בישול ביתי, לא ניסו "לחטוף" לקוחות האחת מהשנייה, ולמעשה אינן מנסות להתחרות האחת בשנייה.

לפני כשבועיים, עם היוודע דבר הפשיטות והפיכת החקירה לגלויה, דיווחנו כי נציגת רשות ההגבלים העסקיים, עו"ד אריאלה יוסטמן, טענה בדיון הארכת המעצר כי "מדובר על קרטל גז נוסף, קרטל שעוסק בחלוקת שוק, בהדרת מתחרים מהשוק, כאשר מדובר על גז לבישול ביתי, מוצר צריכה בסיסי, חיוני, הנמצא בכל בית", תוך שהוסיפה שחלק מהחשודים והחברות כבר הורשעו בעבר בעריכת קרטל - ועובדה זו לא הרתיעה אותם. "הם ממשיכים לקרטל ולתאם את השוק, הפעם בדרכים מתוחכמות יותר. הם משתמשים בטכניקות של הסתרה, נוקטים שיבוש ראיות והשמדת מסמכים כדי להקשות על רשויות האכיפה לפצח את הקרטל", ציינה יוסטמן.

קבוצת עזריאלי, בראשות היו"ר דנה עזריאלי ובניהול יובל ברונשטיין, היא קבוצת הנדל"ן המניב הגדולה במשק, והיא נסחרת בשווי של כ-20 מיליארד שקל. לצד הקניונים ובנייני המשרדים שמהווים את עיקר פעילותה, לקבוצה יש שורה של החזקות מגוונות, ובהן גם פעילות המסחר הדיגיטלי buy2, כ-4.6% ממניות בנק לאומי, 20% מלאומי קארד וחברת ההחזקות גרנית הכרמל שמחזיקה בסופרגז.

צרו איתנו קשר *5988