חברת החשמל חמקה מהיטל השבחה של מאות מליוני שקלים

יבוטל היטל ההשבחה בגובה כ-660 מיליון שקל שדרשה המועצה האזורית יואב מחברת החשמל בעקבות שדרוג תחנת הכוח אלון צפית שנבנתה בתחום המועצה בשנת 2005

בניין חברת החשמל / צילום: איל יצהר
בניין חברת החשמל / צילום: איל יצהר

דרישה לתשלום של היטל השבחה בגובה כ-660 מיליון שקל בוטלה על ידי ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה במחוז דרום. מדובר בהיטל השבחה שדרשה המועצה האזורית יואב מחברת החשמל, וזאת בעקבות שדרוג תחנת הכוח אלון צפית שנבנתה בתחום המועצה בשנת 2005. הסיבה לביטול היטל ההשבחה היא השיהוי בהגשת הדרישה לתשלום על ידי המועצה האזורית שהמתינה כעשר שנים לפני שדרשה את התשלום. חברת החשמל יוצגה על ידי עו"ד שרון פטל ממשרד הרצוג פוקס נאמן.

ביולי 2007 נחתם הסכם בין חברת החשמל לבין המועצה האזורית יואב והחברה הכלכלית יואב, שבו עוגנו פרטי ההסכמות לגבי תחנת הכוח אלון צפית ותוספת הבנייה לתחנת הכוח שנבנתה ב-2005. הסכם זה לא התייחס לחיוב בהיטל ההשבחה. ביולי 2014 שלחה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה יואב לחברת החשמל דרישת חיוב בהיטל השבחה על סך כ-660 מיליון שקל. להודעת החיוב צורפה שומה שהתבססה על תוצאות חמישה מכרזי רשות מקרקעי ישראל מתחילת שנת 2012, שעסקו בשיווק קרקעות בהן ניתן להקים מתקנים פוטו-וולטאיים.

בדצמבר 2014 הגישה חברת החשמל ערר כנגד החיוב בהיטל ההשבחה. בערר נטען כי אין להשית חיוב בהיטל השבחה בגין תוכנית מתאר ארצית. עוד נטען, כי שומת ההשבחה לקויה כי נסמכה על עסקאות השוואה לא רלבנטיות וכי בקשת החיוב בהיטל השבחה נעשתה בשיהוי לא סביר.

ועדת הערר בראשותו של עו"ד אליעד וינשל דנה בערר והחליטה לקבל את טענת השיהוי: "...דומה כי מדובר במקרה מובהק בו החיוב בהיטל ההשבחה אינו מתיישב עם חובת ההגינות של המשיבה. המשיבה לא פעלה לגביית היטל השבחה, מאחר שסברה שאין לכך מקום ועל בסיס זאת התבקשה העוררת להקצות סכומים ניכרים, לפנים משורת הדין כפי שנתפס על ידי המשיבה, עבור פרויקטים הקשורים להגנת הסביבה באזור. כעבור כעשור... הגיעה המשיבה למסקנה שיש לפעול לחיוב בהיטל השבחה. במועד זה, באבחת שומה, נשלחה לעוררת הודעת חיוב על סך כמעט 700 מיליון שקל. כאמור, הודעת החיוב לא בוססה על שומה מקצועית ומבחינה המשפטית לא בוססה על חוות דעת שהתייחסה להתנהלות הוועדה המקומית בעבר...

ועדת הערר גם פסקה כי הועדה המקומית תישא בתשלום הוצאות בגובה 20 אלף שקל.

עו"ד יפעת בן אריה ממשרד עו"ד צבי שוב המומחה לנדל"ן ותכנון ובניה ציינה: "במסגרת החלטת ועדת הערר הוכרעו כמה סוגיות עקרוניות וחשובות ביותר, בין היתר בהתייחס לדרך שבה על הרשות המקומית להוכיח השבחה ואלו פגמים בשומתה יכולים להוביל לביטולה. כמו כן ישנה התייחסות נרחבת למקרים שבהם שומה תבוטל עקב התיישנות ושיהוי בהליכי היטל השבחה. אך מה שהיווה את עיקר בסיס החלטת הוועדה הוא המשקל הרב לאינטרס הציבורי שבמניעת מצב שבו ועדות מקומיות יפרו את חובתן לגבות את היטל ההשבחה, לרבות ייתכן מטעמים לא ענייניים, ולאחר מכן, כאשר יתגלה הדבר, לא ניתן יהיה לגבות את החוב.

"החלטת ועדת הערר מבורכת ויש בה לתרום לאינטרס הציבורי משום שהיא תהווה עבורן תמרור אזהרה ותתמרץ רשויות מקומיות לבצע בדיקה קפדנית בנושא חיובי מס וזאת במועד הרלוונטי ולא באיחור משמעותי בשיהוי ובחלוף תקופת ההתיישנות, וודאי לא אחרי שנוצר 'מעשה עשוי'".

צרו איתנו קשר *5988