ביהמ"ש: סך החובות והערבויות של אורתם סהר - כמיליארד שקל

(עדכון) - אתמול התפוצצו המגעים לרכישת החברה ע"י קבוצת ליאו נואי ■ המניה צללה היום בכ-16% ■ ביהמ"ש נתן צו איסור דיספוזיציה בנכסי החברה עד לדיון בהקפאת ההליכים

המרפסת שקרסה בבניין של גינדי בחדרה / צילום: גיל ארבל
המרפסת שקרסה בבניין של גינדי בחדרה / צילום: גיל ארבל

חברת הביצוע והיזמות אורתם סהר , שבשליטת אמיר נחום, הגישה היום (ד') בקשה להקפאת הליכים לבית המשפט, כשהיקף חובותיה עומד על כמיליארד שקל. זאת, יום אחד בלבד לאחר שפורסם על הפסקת המגעים שניהלה קבוצת משקיעים בראשות המיליארדר הבריטי ליאו נואי לרכישת השליטה בחברה תמורת הזרמה של עשרות מיליוני שקלים.

כעת מבקשת אורתם סהר הקפאת הליכים לתקופה של שלושה חודשים במהלכם היא תנסה למצוא מוצא מהמצב הקשה שאליו היא הידרדרה. בבקשה, שהוגשה לבית המשפט על-ידי עיינה וקסלר ויוסי מנדלבאום ממשרד ליפא מאיר ושות', מבקשת החברה למנות את רו"ח חן ברדיצ'ב ואת עו"ד אמיר ברטוב כנאמנים בתקופת ההקפאה. 

השופטת תמר אברהמי מבית המשפט המחוזי בתל-אביב לא נתנה צו הקפאת הליכים זמני במעמד צד אחד, וקבעה כי הבקשה תידון במעמד הצדדים ב-26 באוקטובר.

בנוסף, השופטת נתנה צו איסור דיספוזיציה בנכסי החברות המבקשות וכן צו האוסר על גורם שאינו החברות (או מי המורשה מטעמן) להיכנס לחצרי החברות או למתחמי הפרויקטים שלהן ולקחת ציוד או נכסים מכל סוג שהוא. 

■ 4.9.2016, מגזין G: הצצה לאורתם סהר, חברה בסחרור קטלני

הבקשה להקפאת הליכים של אורתם הוגשה בשם החברה-האם והחברות-הבנות: אורתם סהר הנדסה, אורתם סהר תשתיות ומליבו בנייה. נכון להיום, מעסיקה קבוצת החברות כ-345 עובדים ועוד כ-330 עובדים המתגוררים בשטחי הרשות הפלסטינית. במקביל, מאות עובדי קבלן ונותני שירותים קשורים אף הם עם החברה. 

לחברה יש פרויקטים פעילים בהיקף של כ-5,500 יחידות דיור במקומות שונים בארץ, הן כקבלן מבצע והן ביזמות, אם בעצמה או יחד עם שותפים. 

כך, לחברה יש מספר לא קטן של פרויקטים בתחום המגורים בהם היא פעילה בעיקר כקבלן מבצע. בנוסף, החברה פעילה גם בפרויקט מחיר מטרה בראש-העין וזכתה גם במכרזי מחיר למשתכן במקומות שונים בארץ. כעת, הקפאת הליכים של החברה תהיה גם מקרה בוחן ראשון מה קורה לפרויקטים הממשלתיים ולזכאים במקרה של אי-יכולת החברה להמשיך ולקדם את הפרויקטים בהם זכתה במכרז.

ממשרד האוצר מסרו היום כי לפרויקטים ולרוכשים רשת ביטחון: "משרד האוצר מאחל לאורתם סהר יציאה מהמשבר, ומבקש להרגיע את הרוכשים כי לא תהיה לכך השפעה מהותית על פרויקט מחיר למשתכן. כדי להימנע מפגיעה בציבור במקרים כמו אי-עמידה בלוחות זמנים, הקפאת הליכים או הליכי פשיטת-רגל, ניתנו מלכתחילה ערבויות ביצוע לטובת המדינה. במקרה הצורך ינקוט משרד האוצר בצעדים הנדרשים, לרבות מימוש הערבויות ואף ביטוח ההסכם והוצאת החברה מהפרויקט. יחד עם זאת, אנו מאמינים בפרויקטים של מחיר למשתכן ובכלכליותם, ועל כן סביר להניח כי במסגרת ההליכים (ודאי בהקפאת הליכים אבל גם בכינוס נכסים או פשיטת-רגל) הפרויקטים יימשכו, גם אם הזכויות בהם ימומשו במסגרת ההליכים".

 "בעיה חמורה ואקוטית של עיתוי בתזרים המזומנים"

חובות החברה על-פי הבקשה להקפאת ההליכים נאמדים בכ-284 מיליון שקל למחזיקי אגרות החוב, כ-216 מיליון שקל לספקים וקבלני משנה וכ-443 מיליון שקל ערבויות פיננסיות לבנקים. מעבר למחזיקי האג"ח החברה מציינת כי בין הנושים ניתן למצוא גם את הבנקים מזרחי טפחות, לאומי ולאומי למשכנתאות, ירושלים, דיסקונט והפועלים.

"החברות ניצבות בימים אלה בפני בעיה חמורה ואקוטית של עיתוי בתזרים המזומנים", נכתב בבקשה להקפאת ההליכים, "הנובעת, מחד, מתהליך מתמשך של קיצור מסיבי של ימי אשראי מצד ספקים ונותני שירותים שונים ומאידך, מאי-העברת תשלומים מלקוחות פרטיים ומגורמים ממשלתיים בגין פרויקטים שכבר בוצעו על-ידי החברות. בין הפטיש לסדן המתוארים לעיל, ניתן להוסיף כי המערכת הבנקאית מחזיקה בידה פקדונות כספיים נזילים של החברות, בסך כולל של כ-40 מיליון שקל, להבטחת ערבויות בנקאיות שנמסרו על-ידן ללקוחות/מזמיני עבודות, ואשר לא ניתן לשחררם לצורכי התפעול השוטף של החברות ללא הסכמת הבנקים.

החברה מביעה חשש, כי עקב המצב אליו נקלעה "צ'קים עלולים להיות לא מכובדים כבר מה-20.10", קרי: מחר, יום ה'. 

אורתם סהר
 אורתם סהר

שק של צרות

נזכיר כי אורתם סהר הייתה מעורבת בפיאסקו קריסת המרפסות בפרויקט שיזמה חברת גינדי השקעות בעיר חדרה לפני כמה שנים. אורתם סהר הייתה הקבלן המבצע בפרויקט ושתי החברות הגישו תביעות הדדיות בעקבות המקרה. במסגרת הבקשה להקפאת הליכים מציינת החברה גם את המקרה הזה כאחד הגורמים להידרדרות.

ההחלטה לפיה יש לחזק את המבנה בו קרסו המרפסות, כמו גם מבנה סמוך שנבנה על-ידי החברה, גרמה לחברה הוצאה בלתי צפויה של כ-26 מיליון שקל ועל-פי הבקשה להקפאת הליכים גם ל"פגיעה במוניטין של החברות, הן מול שוק ההון והן מול לקוחותיה ולקוחות פוטנציאלים". עוד נכתב כי חברות הביטוח לא הסכימו לכסות את הנזקים והתביעה מולם טרם הוגשה.

גם כניסתה של החברה לתחום היזמות מתוארת בבקשה להקפאת ההליכים כסיבה נוספת למצבה. "בעקבות החלטה זו חל שינוי אסטרטגי בתמהיל פעילות אורתם סהר, אשר כלל התמקדות בייזום פרויקטים למגורים בהיקפים משמעותיים, תוך צמצום פעילותה כקבלן מבצע עבור מזמיני עבודה חיצוניים. שינויים אלה חייבו את אורתם סהר להשקיע הון עצמי משמעותי בפרויקטים היזמיים, כאשר במקביל, עקב שינוי תמהיל פעילותה, הצטמצמה תרומתם של כל הפרויקטים מתחום הביצוע לתזרימי המזומנים השוטפים של החברות.

"היקפי העבודות של החברות ירדו מצבר עבודות של יותר מכ-2.5 מיליארד שקל לכ-800 מיליון שקל. ירידה אגרסיבית זו יצרה לחץ על התזרים, הן באופן טבעי כתוצאה מהירידה והן כתוצאה מכך שכספים רבים אמורים להגיע מחשבונות סופיים בפרויקטים השונים אך פירעונם בפועל אורך זמן ניכר, עד להשלמת התחייבויות ובדיקות רבות הקשורות לחשבון סופי מצד הקבלן".

עוד במסגרת הבקשה להקפאת ההליכים מפרטת החברה מה בכוונתה לעשות כדי לנסות ולשקם את מצבה. בין היתר מוצע:

■  להפסיק לאלתר פעילויות שבהן קיימים הפסדים לחברה על-ידי השתחררות מחוזים או מכירת הפעילות לצד שלישי.

■ הוצאת עובדי מטה של החברה לחופשה ללא תשלום, אם בית המשפט יאשר זאת.

■ הפעלת הפרויקטים בהם החברה משמשת קבלן ביצוע, כאשר מזמיני העבודה ישלמו ישירת לספקים ולקבלני המשנה.

במקביל, מציינת החברה בבקשה כי בכוונתה לפעול למציאת משקיע שירכוש את הפעילות וכי כבר היום יש התעניינות מצד חברות אחרות: "קיימת התעניינות רבה ברכישת החברות מצד משקיעים פוטנציאליים, לנוכח הפוטנציאל העסקי הגדול שלהן ולאור היקף זכויותיהן בפרויקטים שונים ברחבי הארץ".

המרפסת בחדרה / צילום: גיל ארבל
 המרפסת בחדרה / צילום: גיל ארבל

בתקופה האחרונה נקלעה אורתם-סהר, הנמצאת בשליטת מנכ"ל החברה אמיר נחום (45.5%) והיו"ר אורי דורי (15.6%) למצב עסקי קשה. בנוסף, בחודשים האחרונים נקשרו בשם החברה כמה פרשיות שליליות, שהאיצו את ההידרדרות שלה.

נחום עצמו נחקר לפני כחמישה חודשים ברשות ניירות ערך. מדובר בחקירה משותפת לרשות ניירות ערך ולרשות המסים, שבמסגרתה עלה החשד כי נחום הסתיר מהחברה קשרים עסקיים ופרטיים שקיים עם ספקים של החברה, שאותם היה עליו לחשוף. נחום חשוד גם כי ניפח עלויות בגין שירותים שקיבלה אורתם סהר, ובכך גרם עיוותים בדוחות הכספיים של החברה. לפי החשד, באמצעות יצירת מצגי-שווא אלה, גרף נחום לכיסו - יחד עם אחרים - כ-4 מיליון שקל, שבהם עשה שימוש אישי.

בנוסף על כך נחקרו לאחרונה שני עובדים לשעבר בחברה - מנהלת החשבונות, אושרת מוסינדי, ואליק גריידי, ששימש כאיש אמונו של נחום - בחשד שנטלו כ-9 מיליון שקל מכספי החברה במרמה וגרפו את הכספים לכיסם. לחשודים בפרשה מיוחסות עבירות של הטעיית משקיעים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות מרמה והפרת אמונים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס. החשדות נוגעים לשנים 2012-2015.

50 מיליון שקל שכבר לא יוזרמו

אתמול, כאמור, דיווחה אורתם סהר לבורסה כי המגעים שניהלה קבוצת ליאו נואי להשקעה החברה הופסקו. נואי ושותפיו חתמו בסוף החודש שעבר על מזכר הבנות עם בעלי השליטה באורתם סהר, המנכ"ל נחום והיו"ר דורי שלפיו יזרים לחברה 50 מיליון שקל במזומן, בכפוף לביצוע בדיקת נאותות ולקבלת האישורים המתאימים. נוסף על כך, אמורים היו נואי ושותפיו לקבל אופציה להשקעה נוספת של 35 מיליון שקל באורתם סהר, סכום שיועבר לחברה תוך חצי שנה ממועד השלמת העסקה.

ההשקעה בחברה, הנמצאת בקשיים בחודשים האחרונים, הייתה אמורה להתבצע לפי שווי של 15 מיליון שקל (לפני הכסף) כנגד הקצאת מניות שיקנו למשקיעים 77% מהחברה עבור ההזרמה הראשונית, בהיקף של 50 מיליון שקל.