בנק דיסקונט מסכם רבעון עם עלייה ברווח ל-188 מיליון שקל

הרווח בשלושת הרבעונים הראשונים הסתכם ב-760 מיליון שקל, גידול של 10.1%

לילך אשר טופילסקי / צילום: תמר מצפי
לילך אשר טופילסקי / צילום: תמר מצפי

בנק דיסקונט , בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, סיכם היום (ה') את הרבעון השלישי של השנה עם רווח נקי של כ-188 מיליון שקל, המהווה עלייה של כ-11.9% ביחס לרווח הרבעוני המקביל אשתקד, שעמד על כ-168 מיליון שקל. מדובר בתשואה להון של כ-5.5%. בנטרול הפרשה בחברת האשראי כאל רשם הבנק רווח רבעוני של כ-216 מיליון שקל.

מתחילת השנה מדובר גם כן על שיפור בשורה התחתונה של הבנק, והרווח בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכם בכ-760 מיליון שקל - גידול של כ-10.1% ביחס לרווח בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה נטו להון הגיעה ל-7.6% בתקופה האמורה.

בנטרול רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה והפרשה בכאל, הרווח מתחילת שנה דווקא ירד בכ-7.8% לכ-636 מיליון שקל, כך שהתשואה על ההון מתחילת שנה ירדה ל-6.3%, מ-7.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

לדברי המנכ"לית אשר-טופילסקי, "הדוחות משקפים גידול בתוצאות הבנק וביסוס מגמות חיוביות בביצועי הקבוצה, מספר רבעונים ברציפות", תוך שהוסיפה שלבנק "בסיס יציב ואיתן, המאפשר לנו להמשיך לצמוח ולהרחיב את פעילותנו העסקית".

כך, דיסקונט, שהקטין לאורך שנים את תיק האשראי שלו, בשל מצוקת ההון שממנה סבל, החל בשנתיים האחרונות לשנות כיוון, וכך, בסוף הרבעון השלישי השנה הסתכם סך האשראי לציבור בכ-139.3 מיליארד שקל - גידול של כ-12.7% ביחס לסוף הרבעון השלישי אשתקד ועלייה של כ-9.5% ביחס לסך האשראי לציבור בסוף 2015. לדברי המנכ"לית טופילסקי, הצמיחה הניכרת בהיקף פעילות האשראי של הקבוצה היא "בעיקר בעקבות צמיחה באשראי למשקי בית, לעסקים קטנים וגידול מתמשך של כ-15% בתיק המשכנתאות".

היקף פיקדונות הציבור גדל בכ-7.7% מסוף ספטמבר אשתקד, לכ-164.9 מיליארד שקל. כמו כן, דיסקונט מתאפיין ביחס יעילות (הוצאות ביחס להכנסות) חלש במיוחד, שלמרות שיפור ביחס לתקופות העבר עדיין עומד על מעל ל-72%. הצמיחה ניבטת גם מכך שההכנסות מריבית צמחו מתחילת השנה בכ-6.8% וברבעון בכ-11.2%, בהשוואה לתקופות המקבילות.