כלכלני לאומי: סיכון בשוקי אירופה, עליית ריבית בארה"ב

בסקירה שפרסמו כלכלני הבנק, הם מתייחסים לצפוי בשוקי המניות - וממליצים על חשיפה גדולה יותר לאג"ח קוצרני בחו"ל

כסף / צילום: רויטרס
כסף / צילום: רויטרס

בסקירה שפורסמה היום (ו'), סוקרים כלכלנים מבנק לאומי את ההתפתחויות האחרונות בשווקים, מנתחים את נתוני המאקרו האחרונים בעולם וממליצים על שינויים מתאימים בתיקי ההשקעות.

כלכלני הבנק פותחים את הסקירה בהתייחסות לאירוע הגיאו-פוליטי המשמעותי של השבוע: משאל העם שהתקיים בתחילת השבוע באיטליה. לפי הכלכלנים, תוצאות המשאל תאמו את ציפיות המשקיעים, ולכן לא נרשמו זעזועים בעקבותיהן. למרות עליות השערים שרושמים שוקי המניות באירופה מאז המשאל, הכלכלנים מזהירים כי הסיכון הגיאו-פוליטי באיחוד האירופי ממשיך לעלות.

לדברי כלכלני לאומי, נתוני המאקרו בארה"ב ובאירופה ממשיכים להעיד על שיפור מתון, תוך עליה הדרגתית בקצב האינפלציה, ושיפור בשוק העבודה. הכלכלנים צופים כי המדיניות המוניטארית בשווקים העיקריים בעולם תוסיף להיות מרחיבה, אם כי פחות מאשר בשנים האחרונות - וכן כי הריבית המוניטרית בארה"ב תעלה ביום רביעי הקרוב. קצב העלאות הריבית בארה"ב צפוי להיות מתון, אך יותר מהיר מההערכה בשווקים - זאת לפי כלכלני הבנק.

הכלכלנים ממליצים להאריך מעט את מח"מ ההשקעה באפיק האג"חי, הן באפיק הממשלתי בישראל והן באפיק הקונצרני בחו"ל, לאור השיפור שחל בחודשיים האחרונים ברמת התמחור באפיקים אלו, והאפשרות להגדלת התשואה השוטפת בתיק ההשקעות. גם לאחר הארכה זו, המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני-קצר.


באפיק הממשלתי, ממליצים הכלכלנים על מתן עדיפות קלה לאגרות החוב השקליות על פני אלו הצמודות. זאת, בשל ההערכה שעיקר העליה שחלה באינפלציה הצפויה כפי שהיא נגזרת משוק ההון נובעת מגורמי שוק (שינויים על פני העקומים בארה"ב) ולא משינוי בסביבת האינפלציה המקומית.


בשוק האג"ח הקונצרני, כלכלני לאומי ממליצים להאריך מעט את מח"מ האפיק הקונצרני החו"לי בתיקים. זאת, באמצעות אג"ח איכותיות לטווחים לפדיון של 6-7 שנים.


באשר לתיק ההשקעות, ממליצים כלכלני הבנק על חשיפה מנייתית ממוצעת. לפי הכלכלנים, שינויים מהותיים במדיניות הפיסקאלית בארה"ב עשויים להביא לשיפור ברווחיות הפירמות לטווח הארוך, ולצד זאת עלולים להיות מלווים בהתפתחות גורמי סיכון לכלכלה העולמית (קיטון בסחר העולמי, גידול נוסף בחוב הממשלתי, עלייה בסביבת האינפלציה, סיכוני מטבע ועוד).

הכלכלנים ממשיכים  לתת עדיפות לענפי הטכנולוגיה, הפיננסים, התעשייה והתחבורה - אם כי בטווח הקצר יתכן תיקון מסויים לעליות החדות שנרשמו לאחרונה בענפים אלו.


לבסוף, מדגישים הכלכלנים את החשיבות הגבוהה לאיזונים נכונים בין נכסי סיכון (מניות, אג"ח קונצרני, סחורות) לבין רכיבי הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק.

צרו איתנו קשר *5988