עמוס לוזון | לפני כולם

עמוס לוזון מבקש לאשר שכר של 3.6 מ' ש' לארז תיק

נוסף על 200 אלף שקל בחודש יהיה עו"ד תיק, המנכ"ל החדש של קבוצת לוזון, זכאי למענק של 5% מהרווח השנתי של החברה, בתנאי שזה לא יפחת מ-10 מיליון שקל

ארז תיק / צילום:  איל יצהר
ארז תיק / צילום: איל יצהר

עמוס לוזון מבקש לאשר למנכ"ל הנכנס של קבוצת עמוס לוזון, עו"ד ארז תיק, שכר מופלג בעלות של עד 3.6 מיליון שקל בשנה (300 אלף שקל בחודש). כך נודע ל"גלובס".

בסוף החודש שעבר אישר דירקטוריון קבוצת לוזון (לשעבר קבוצת א. דורי) את מינויו של תיק למנכ"ל החברה. לוזון עצמו אמר אז, כי "אני עובד עם עו"ד תיק ועם המשרד שלו כבר 18 שנה. יחד נוכל להטיס את החברה לגבהים חדשים".

תיק ייכנס לתפקיד המנכ"ל של קבוצת לוזון בתחילת פברואר 2017, בכפוף לאישור תנאי התגמול שלו - אשר חורגים ממדיניות התגמול שאושרה בחברה בעבר - באסיפה הכללית שלה שתתכנס בעוד חודש. בד בבד, יסיים עמוס לוזון עצמו את כהונתו כמנכ"ל, כהונה שבה החל בחודש ינואר 2016, סמוך לרכישת השליטה בחברה, ואשר עבורה לא לקח כל תגמול. הוא יעבור לשמש כיו"ר החברה במקום שמשון הראל, שימשיך לכהן בחברה כסגן היו"ר.

עו"ד תיק, בעברו טייס בחיל האוויר, הוא בעל תואר ראשון ושני במשפטים מאוניברסיטת ת"א, בהתמחות במשפט מסחרי. משנת 2001 הוא שותף מנהל וראש משרד עורכי דין תיק, גלעד, קינן ושות', העוסק בתחום המקרקעין, אשר בין היתר נותן זה שנים שירותים משפטיים לעמוס לוזון ולעסקיו הפרטיים, וכן נותן שירותים משפטיים מסוימים לקבוצת לוזון עצמה מתחילת שנת 2016 (מועד העברת השליטה לידי לוזון). בקבוצת לוזון מעריכים, כי לתיק, כעו"ד מסחרי מוביל, יתרון בהבנה ובהיכרות עם תחום הנדל"ן מבחינה עסקית, כלכלית, משפטית ואף מימונית.

בתמורה לשירותיו כמנכ"ל החברה תשלם החברה לתיק תשלום חודשי בסך של 200 אלף שקל (בתוספת מע"מ), כנגד חשבונית מס כחוק, החל ממועד תחילת כהונתו כמנכ"ל החברה. דמי הניהול החודשיים כוללים את מלוא העלויות החודשיות בגין כהונתו של המנכ"ל, לרבות השתתפות באחזקת רכב וטלפון נייד, ביטוחי מנהלים והפרשות פנסיוניות, 24 ימי חופשה בשנה, ימי מחלה בהתאם לדין ודמי הבראה בהתאם לדין.

המניה זינקה ביותר מ-300% ב-2016

נוסף על כך, יהיה תיק זכאי למענק שנתי בשיעור של 5% מהרווח השנתי הנקי של החברה לפני מס, בעוד שתנאי הסף למתן המענק הנו קיומו של רווח לפני מס שלא יפחת מסך של 10 מיליון שקל. בכל מקרה, לא יעלה המענק השנתי על שמונה חודשי שכר (קרי מענק מקסימלי של 1.6 מיליון שקל בשנה). חישוב הרווח לצורך המענק לא יכלול רווחים שינבעו משערוך נכסים חשבונאי.

נוסף על תנאי הכהונה המוצעים, החברה בוחנת הענקה של אופציות לרכישת מניות החברה (תגמול משתנה הוני) לתיק, אשר מחזיק כיום ב-1% ממניות קבוצת לוזון שנמכרו לו על-ידי עמוס לוזון. נוסף על כך, העניק לוזון לתיק אופציה לרכוש ממנו אחוז נוסף במחיר זהה של 0.4 שקל למניה (נמוך משמעותית ממחיר השוק הנוכחי).

במקרה של סיום מתן שירותי הניהול, מכל סיבה שהיא, יהיה תיק זכאי תיק לתשלום השווה לדמי הניהול בגין תקופה של ארבעה חודשים אם מועד סיום ההתקשרות יהיה עד תום שנת 2018, ולתקופה של חמישה חודשים אם מועד סיום ההתקשרות יהיה לאחר תום שנת 2018. נוסף על כך, יהיה זכאי המנכ"ל הנכנס לתקופת הודעה מוקדמת בת שישה חודשים בתנאי ותק גבוה משנתיים בתפקיד, ובת ארבעה חודשים בתנאי ותק של פחות משנתיים.

מהלך רכישת השליטה בקבוצת א. דורי על-ידי עמוס לוזון הוא אחד מסיפורי ההצלחה של השנה האחרונה בבורסה של תל אביב. בתחילת השנה רכש לוזון את השליטה בקבוצה, שהייתה נתונה בכאוס עקב בור הפסדים עצום שנתגלה בחברה הבת דורי בניה, מידי ענקית הנדל"ן גזית גלוב של חיים כצמן.

לוזון, ששילם לגזית גלוב פחות מ-10 מיליון שקל תמורת מניות השליטה בקבוצת א. דורי, הצליח לייצב מאז את מצבה באמצעות מספר מהלכי ייעול וארגון מחדש. שווי השוק הנוכחי של קבוצת לוזון , שמה החדש של החברה, עומד כעת על 142 מיליון שקל, לאחר עלייה של יותר מ-300% במניה מאז רכש לוזון את השליטה בחברה.

צרו איתנו קשר *5988