קרקע לפרויקטים סולאריים תוחכר ב-15-25 אלף שקל לדונם

במכרז יתנהל הליך תחרותי על תעריף החשמל שאותו מבקש המתמודד לקבל מרשות החשמל

שדה סולארי בדרום הארץ / צילום: רויטרס
שדה סולארי בדרום הארץ / צילום: רויטרס

כפי שפורסם ב"גלובס", מועצת מקרקעי ישראל קבעה בישיבתה אתמול (ב'), כי הקצאת קרקע לפרויקטים של אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית תיעשה במחיר אחיד שייקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) וינוע בין 15,000 שקל ל-25,000 שקל לדונם, ובמכרז יתנהל הליך תחרותי על תעריף החשמל שאותו מבקש המתמודד לקבל מרשות החשמל.

בהמשך להחלטת ממשלה בנושא ומתוך מטרה להביא לעידוד פרויקטים לאנרגיה מתחדשת, ולהביא לירידת תעריפי החשמל, אישרה מועצת מקרקעי ישראל שינוי באופן קביעת מחיר הקרקע בהקצאות לאנרגיה סולארית, לפיו ייקבע מחיר אחיד להקצאת קרקע למתקנים ליצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בכפוף לסוג המיזם, ובמקביל יתנהל הליך תחרותי על תעריף החשמל.

התשלום עבור הקרקע יחשב כתשלום דמי חכירה מהוונים לכל תקופת החכירה, ובלבד שהתעריף לא יעלה על התעריף המרבי שיקבע על ידי רשות החשמל בתאום עם הרשות.

מאחר ומדובר בהליך הסדרה חדשני, בו מתקיימת תחרות על תעריף החשמל, הסמיכה המועצה את רשות מקרקעי ישראל לקבוע מחיר אחיד לקרקע. המחיר האחיד לקרקע בפרויקט פוטו וולטאי ינוע בין 15,000 שקל ל- 25,000 שקל לדונם. המחיר יקבע בטרם פרסום ההליך התחרותי.

כמו כן קבעה המועצה, כי רשות מקרקעי ישראל תחתום על היתר להקמת מתקן סולארי בשיטת מונה נטו על גבי מאגרי מים. מונה נטו היא הסדרה צרכנית של רשות החשמל המאפשרת לצרכן החשמל לייצר ולצרוך בעצמו את החשמל הסולארי אותו הוא מייצר. במסגרת מתן ההיתר לא יגבה תשלום, בדומה למדיניות הרשות במתקנים המוצבים על גבי גגות קיימים.

צרו איתנו קשר *5988