נכה צה"ל: "הוועדות הרפואיות במשהב"ט מצפצפות על ביהמ"ש"

לטענת טל יואב, שביקש הכרה בהחמרת נכותו, הוועדות הרפואיות באגף השיקום במשרד הביטחון הקימו "פורום רופאים של הוועדות", שהוא "פורום עלום, ערטילאי, חסר בסיס בחוק ובתקנות, המורה להן אילו החלטות לקבל"

נכה כסא גלגלים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
נכה כסא גלגלים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

האם הוועדות הרפואיות של אגף השיקום במשרד הביטחון "מצפצפות" על החלטות של בתי המשפט? ועדות אלה קובעות את גורלם של הנכים ופגועי הנפש שנפגעו בזמן שירות הביטחון, מתוקף סמכותם לפסוק מהי דרגת הנכות של מי שהוכר נכה לפי חוק הנכים.

חברי הוועדות הם רופאים מומחים המתמנים על-ידי משרד הביטחון, ולפי החוק הם עצמאיים ובלתי תלויים. נכה שתביעתו נדחית, יכול לבקש להיבדק שנית על-ידי ועדה רפואית עליונה. על החלטת הוועדה העליונה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי, בשאלות משפטיות בלבד.

טל יואב, נכה בן 65 ממכבים-רעות שנפגע בשירותו הצבאי, הגיש לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב ערעור נגד החלטת הוועדה העליונה בעניינו. לטענתו, לא רק שהוועדה העליונה "צפצפה" על פסק דינו של המחוזי בעניינו, אלא שהיא הסתמכה בהחלטתה על גוף בלתי מוכר, שכונה על-ידה "פורום הרופאים של הוועדות הרפואיות העליונות של משרד הביטחון".

באמצעות עו"ד ענת גינזבורג, טוען יואב כי אותו גוף הוא "פורום עלום, ערטילאי, חסר בסיס בחוק ובתקנות, אשר לפי פרוטוקול הוועדה העליונה - הוא זה המורה לוועדות הרפואיות כיצד לפעול ואילו החלטות לקבל".

לטענתו, מהחלטה הוועדה עולה כי הוועדות העליונות כלל אינן כפופות להחלטות בית המשפט, אלא לאותו גוף עלום כלשהו, חסר בסיס בחוק ובתקנות.

פורום-על

סיפורו של יואב מתחיל עם פציעתו בברכו הימנית בזמן שירות החובה והכרתו כנכה צה"ל. בשנים האחרונות הוחמר מצבו, ועקב העברת המשקל מהרגל הפגועה לרגל שמאל, נפגעה, לדבריו, גם ברך שמאל.

יואב פנה לוועדות הרפואיות של משרד הביטחון, בבקשה כי תוכר נכותו גם ברגל שמאל, שנגרמה, לדבריו, עקב נכותו המוכרת בברך ימין. אולם הוועדות דחו את תביעתו, ויואב ערער לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

בפברואר 2016 נתנה השופטת חדווה וולצקי פסק דין, שבמסגרתו היא החזירה את הדיון בנכותו של יואב לוועדה הרפואית העליונה. השופטת פסקה כי חברי הוועדה הסתמכו על מאמרים לא מעודכנים בבואם לקבוע את הנכות. בית המשפט הורה לוועדה כיצד לפעול, לאחר שהשופטת ביקרה את ההחלטה והורתה מפורשות כי אין להסתמך על ספרות לא מקצועית.

לאור החלטת המחוזי, באוקטובר האחרון הוועדה העליונה דנה שוב בעניינו של יואב, אך דחתה שוב את בקשתו להכיר בנכותו גם ברגל שמאל. לפי הנטען בערעור שהגיש יואב בימים האחרונים, במעמד הדיון בוועדה העליונה הצהיר אחד מחבריה כי "בית המשפט לא יגיד לי מה לעשות".

לדברי יואב, דרישתו לרישום הצהרה זו בפרוטוקול נענתה בסירוב, אך לדבריו, בהמשך התברר לו כי הוועדה עצמה הודתה בכך. "לפי האמור בפרוטוקול הוועדה, הסתבר כי הוקם על-ידי אגף השיקום של משרד הביטחון 'פורום-על' - 'פורום הרופאים של הוועדות הרפואיות העליונות של משרד הביטחון', שהוא האורים והתומים של הרופאים, חברי הוועדות הרפואיות העליונות, ועל-פיו יישק דבר; ואם לא די בכך, הרי שעניינו של יואב נידון בפני פורום זה, והוועדה העליונה פעלה על-פי מסקנותיו. בגדר לא יאומן כי יסופר", טוען יואב.

יואב מוסיף וטוען כי "מפרוטוקול הוועדה הרפואית העליונה עולה כי אגף השיקום הקים אינסטנציה שאינה מעוגנת בחוק, מנוגדת לחוק ולפסיקה בדבר אוטונומית הוועדות הרפואיות"; וכי "מעתה הוועדות הרפואיות יהיו כפופות לאותו 'פורום' מחד, ומאידך היות שה'פורום' חיווה את דעתו לגבי נכויות מוסבות בגפיים תחתונות, לאמור כי אין להכיר בנכות מוסבת בגפיים תחתונות, הרי שמעתה כל נכה אשר יגיש תביעה לנכות מוסבת מסוג זה - תביעתו תדחה".

לפי הנטען בערעור, מדובר בהתנהלות שרירותית ממדרגה ראשונה, המנוגדת לחוק הנכים. "התנהלות פסולה זו מהווה פגיעה מהותית בציבור נכי צה"ל, הסובל מנכויות בגפיים התחתונות, תוך 'הסתמכות' על פורום ערטילאי שקיבל החלטה גורפת לגבי כלל נכי צה"ל - שלא להכיר בנכויות מוסבות בגפיים תחתונות!".

עוד טוען יואב כי "בנוסף לעובדה שהוועדה העליונה פעלה לפי תכתיב 'הפורום', הרי שהיא הגדילה לעשות, זלזלה בכבוד בית המשפט ושמה אותו כבור ועם הארץ, שעה שקבעה: 'לא נראה לנו שיש לבית המשפט כלים לשפוט איזה מאמר רפואי הוא רציני ואיזה לא'".

לדבריו, "הסיבה להתנהלות הפסולה של הוועדה ברורה - אם תיקבע ליואב נכות מוסבת (גם בברך שמאל), ברור כי דרגת נכותו תהיה מעל 30%, מה שיקנה לו הטבה של רכב רפואי וגמלת ניידות".

יואב מבקש מבית המשפט לפסול את הוועדה העליונה ולהורות על החלפתה בהרכב אחר, ובנוסף "כיוון שהתקיים דיון בעניינו של המערער בפני 'הפורום', מתבקש בית המשפט להורות לוועדות הרפואיות העליונות כי הן כפופות להחלטותיו הוא - ולא ל'פורום' כלשהו".

צרו איתנו קשר *5988