עו"ד בנקל: "פישמן העביר לילדיו בעלות על חמש וילות"

המנהל המיוחד ביקש מביהמ"ש לאסור על 3 ילדיו של פישמן לבצע שינוי בעלות בווילות שבבעלותם בסביון ■ בתגובה דרשו הילדים לדחות את הבקשה, בטענה כי הם עצמם אינם פושטי רגל ■ כעת מבהיר עו"ד בנקל: "אין הסבר מניח את הדעת להעברות הבעלות התמוהות ומעוררות החשד"

פישמן ושלושת ילדיו / צילום: יוסי כהן
פישמן ושלושת ילדיו / צילום: יוסי כהן

"ביקשתי לאסור על העברת בעלות בנכסי בני משפחת פישמן הוגשה על בסיסו של המידע הראשוני ומעורר החשד, בדבר העברתם של הנכסים בין בני המשפחה לבין עצמם - כאשר לגרסת החייב, אליעזר פישמן, ובתו ענת מניפז, הם נרכשו מכספי החייב, או מכספים משותפים של החייב ואשתו. הבקשה הוגשה במטרה למנוע זליגת נכסים שיכול ויש לחייב זכויות בהם" - כך כתב עו"ד יוסי בנקל, המנהל המיוחד לנכסיו של איש העסקים פושט הרגל, בתגובה שהגיש היום (א') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לטענות משפחת פישמן נגד בקשתו מהשופט איתן אורנשטיין לאסור העברת בעלות (דיספוזיציה) על נכסיהם הפרטיים של ילדי פישמן וחתניו.

מדובר בסיבוב נוסף בוויכוח המשפטי המלווה באמוציות רגשיות, המתחולל בשבועות האחרונים בין עו"ד בנקל לבין משפחת פישמן, בעיקר סביב בקשת בנקל מהשופט אורנשטיין לאסור על ילדיו וחתניו של פישמן לבצע כל דיספוזיציה בנכסים הרשומים על-שמם.

בתחילת השבוע שעבר נעתר השופט אורנשטיין לבקשת עו"ד בנקל והוציא צו ארעי האוסר על ילדיו של פישמן - אייל פישמן, ענת מניפז ורונית פישמן - לבצע כל עסקה בארבע וילות שהם מחזיקים בסביון. הבקשה הוגשה במעמד צד אחד, ולאחר הענקת הצו, הגישו ילדיו של פישמן התנגדות למתן צו קבוע להקפאת נכסיהם ולביטול הצו הזמני שניתן. בהמשך, הגיש עו"ד בנקל בקשה נוספת במעמד צד אחד להרחיב את הצו הארעי שניתן על וילה נוספת בבעלות אחד הילדים. בנוסף, עתר המנהל המיוחד להרחיב את צו הקפאת הנכסים שהטיל ביהמ"ש על נכסיו של איש העסקים, על וילה נוספת בסביון הרשומה על-שם הבן אייל פישמן ורעייתו יעל.

"בלבול נכסים"

שלושת ילדיו של פישמן ביקשו לדחות את הבקשה ולהשית על המנהל המיוחד הוצאות לדוגמה. "למרבה הצער, בקשה זו מהווה המשך ישיר לגישתו התמוהה והפסולה של המנהל המיוחד, אשר באופן שיטתי מנסה לערבב ולבלבל בין אליעזר פישמן לבין צאצאיו, חתניו וכלתו, אשר - צריך כנראה להזכיר - כל אחד מהם הינו אדם מבוגר ועצמאי, ואף לא אחד מהם מצוי בהליכי פשיטת רגל", נכתב בתגובת ילדי פישמן, שהוגשה באמצעות עוה"ד דוד לשם וד"ר אלעד פלד ממשרד ניר כהן-לשם ושות'.

לטענת הילדים, "מאחר שמדובר בנכס של צדדים שלישיים (הווילה של בנו של פישמן - ח' מ'), מושכלות יסוד הן כי על המנהל המיוחד מוטל הנטל להראות (כתנאי ראשוני), כי מדובר בנכס שהגיע מפישמן האב או נרכש על-ידו. אלא שהמנהל המיוחד לא ניסה אפילו להרים נטל זה בבקשתו". לדברי ילדי פישמן, "הפוך והפוך בבקשה, ולא תמצא בה בדל ראיה, ולו הראשונית שבראשונית, לכך שהנכס הנדון הועבר על-ידי פישמן האב או נרכש על-ידו או בעזרתו. אדרבא: המנהל המיוחד מודה בפה מלא כי אין לו כל ראיה כזו".

הענקה בטלה

בתגובה שהגיש היום טוען עו"ד בנקל כי אין חולק שמקורם של נכסי המקרקעין הרשומים על-שם ילדין וחתניו של פישמן האב - בו עצמו או יחד עם רעייתו. לפי תגובת המנהל המיוחד, "בבעלותם של יחידי משפחת פישמן שישה נכסי מקרקעין יקרי-ערך הסמוכים זה לזה בסביון, שנסיבות העברתם בין יחידי המשפחה תמוהה כמבואר לעיל ובבקשה, שאין עוד חולק כי לכל הפחות חמישה מהם הינם של אליעזר פישמן עצמו, והעברתם המתוארת, בוודאי כאשר בוחנים את הדברים ב'מבט על', הייתה במסגרת 'סידור מחדש' של נכסים שנועד, כצעד צופה פני עתיד, להוציאם ממצבת הנכסים שאמורה לשמש לכיסוי חובותיו של פישמן האב".

עו"ד בנקל כותב בבקשתו כי "אין חולק שהבית ברחוב סמדר 5 בסביון נרכש על-ידי פישמן ורעייתו והועבר על-ידם במתנה לבתם רונית". לדבריו, הרישום היה בהתאם להסכם מתנה מדצמבר 2012. "על פניו, אם-כן, הוענק הבית במתנה על-ידי החייב ורעייתו בתקופה הקבועה בסעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל - עסקינן ב"הענקה בטלה כלפי הנאמן", נטען.

עו"ד בנקל שב ומעלה טענות דומות גם באשר לבית ברחוב הר דפנה 32 בסביון, שנרכש על-ידי פישמן האב ורעייתו והועבר על-ידם במתנה לבנם אייל; לבית ברחוב הגדרות 57 בסביון, שנרכש על-ידי הזוג פישמן והועבר לידי בתם ענת; ולבית ברחוב הר דפנה 28 בסביון שנרשם ישירות על-שמה של בתם, רונית; ולבית ברחוב החרמש 18 בסביון. לדברי בנקל, "נכס נוסף, שישי (למיטב ידיעת הח"מ עד כה), הוא הבית ברחוב הר דפנה 36 בסביון, הרשום על-שמה של רעיית החייב ומשמש למגוריהם המשותפים, ובגינו הגיש המנהל המיוחד בקשה נפרדת".

לדברי המנהל המיוחד, לבד מאישור על כי מקורם של כל הנכסים (לכל הפחות אלה שהתגובה עוסקת בהם) הינו בחייב וברעייתו וחזרה על ההשתלשלות העובדתית של העברתם בין בני המשפחה, הרי שהלכה למעשה, אין הסבר כלשהו, בוודאי לא כזה שיהא בו כדי להניח את הדעת, להעברות התמוהות ומעוררות החשד שעליהן עמד המנהל המיוחד במסגרת הבקשה, כאשר ההעברה האחרונה, התמוהה על פניה (בית המגורים ברח' הר דפנה 28 בסביון, אשר נרכש על-ידי החייב ואשתו והוענק לבתו רונית, החליף ידיים, ללא תמורה בין שתי בנותיו של החייב) התבצעה אך ביום 6 בדצמבר 2016". לטענת עו"ד בנקל אין גם כל הסבר מדוע שניים משלושת הנכסים שהוריהם החליטו לרכוש עבור ילדיהם, נרשמו תחילה על-שם רעיית החייב (בגדרות ובהר דפנה 32) ואילו הנכס השלישי (בהר דפנה 28) נרשם ישירות על-שם הבת רונית.

לטענת עו"ד בנקל, "בפועל הייתה זו דווקא ענת מניפז, ולא רונית עצמה, שמתגוררת בנכס זה במשך שנים רבות וארוכות עד עצם היום הזה, עם בעלה וילדיה, עד אשר ביום ב-6 בדצמבר 2016 (כאשר הבקשה לפשיטת רגל נגד אליעזר פישמן כבר היתה תלויה ועומדת בפני ביהמ"ש, הוא נרשם על-שם ענת מניפז יחד עם בעלה (טל מניפז)".

לפי תגובת המנהל המיוחד, "ענת מניפז רק מציינת לעניין זה, כי הרישום שונה, כיוון שהיא 'ביקשה' מרונית כי הבית יירשם על-שמה, אך לא ניתן כל הסבר הן למועד הרגיש בו בוצע הרישום והן לסיבה להענקתו במתנה, כביכול, בין אחיות, של נכס מקרקעין בסביון, ששוויו נאמד במיליוני שקלים - מרונית לאחותה ענת ולבעלה, 'ללא קשר', כביכול, להעברות האחרות". לטענת המנהל המיוחד, "בהיעדר הסבר הגיוני למהלך זה, אין זאת אלא שהעברת הנכס בין האחיות נועדה לטשטש את העובדה כי מקורו של נכס זה בפישמן האב עצמו ולנסות ליצור מסך בין פישמן האב ורעייתו לבין הנכס".

 

חשש להפרת הסדר

בתוך כך, ביקש היום עו"ד בנקל מביהמ"ש להורות לחברת "תרזליט" מקבוצת פישמן העוסקת בהשקעות בנדל"ן להעביר לידיו תוך יומיים את כל הנתונים על החברה, לאחר שזו נקלעה לפירוק בתחילת החודש. לדברי עו"ד בנקל, הוא זקוק לנתונים לצורך למידת נתוני החברה, ובניסיון לגבש את עמדתו ביחס לבקשת הפירוק.

לפי עו"ד בנקל, בקשותיו לקבל מידע לא נענות, כאשר מבקשת הפירוק עולה כי "יש בקופת החברה סכום של עשרות מיליוני שקלים שהתקבלו בידי החברה במסגרת עסקה שבוצעה לאחרונה, ושמן הראוי שיגיעו בהקדם לנושים". לדברי המנהל המיוחד, "עסקה זו מקימה את החשש שמא אליעזר פישמן איננו מקיים את תנאי ההסדר שבינו לבין המנהל המיוחד, אשר קיבל תוקף של החלטת ביהמ"ש".

צרו איתנו קשר *5988