Wework שוכרת שלוש קומות במגדל מידטאון ל-15 שנה

מדובר בקומות הממוקמות בחלקו העליון של המגדל בן 50 הקומות שנמצא בשלבי בנייה מתקדמים ■ דמי השכירות הכוללים מסתכמים לכ-85 מיליון שקל לכל התקופה

עסקת שכירות גדולה בפרויקט מידטאון בתל-אביב: ל"גלובס" נודע כי קבוצת WEWORK, העוסקת בהקמה וניהול של חללי עבודה משותפים בארץ ובעולם, חתמה על חוזה שכירות לשכירת שלוש קומות משרדים בפרויקט MIDTOWN, בשטח כולל של כ-5,000 מ"ר. מדובר בשלוש קומות הממוקמות בחלקו העליון של המגדל בן 50 הקומות שנמצא בשלבי בנייה מתקדמים.

עוד נודע ל"גלובס" כי הסכם השכירות נחתם לתקופה בת 15 שנים, ודמי השכירות הכוללים מסתכמים לכ-85 מיליון שקל. סכום זה משקף שכירות חודשית בשיעור כ-95 שקל למ"ר או שכירות שנתית בעבור כלל השטח המושכר של כ-5.6 מיליון שקל.

נזכיר כי ב-2014 נחתמה במגדל, שהיה רק בשלבי בנייתו הראשוניים, עסקת ענק כאשר פירמת רו"ח ארנסט אנד יאנג רכשה מיזמי המגדל 21 קומות מתוך 50 הקומות במגדל. העסקה נחתמה אז בעבור 342 מיליון שקל בתוספת מע"מ. השטח הכולל של הקומות שנרכשו בעסקה זו עמד על 34 אלף מ"ר בסך הכול והיא כללה גם 475 חניות תת-קרקעיות ו-584 מ"ר מחסנים.

פרויקט MIDTOWN הוא פרויקט משותף של קבוצת קנדה ישראל, אלקטרה ויורוקום, הכולל מגדל משרדים בשטח 75 אלף מ"ר, מגדל מגורים עם 336 דירות ומרכז מסחרי בהיקף של 17.5 אלף מ"ר. היקפו הכספי של הפרויקט, בנייה וייזום כולל מרכיב הקרקע נאמד ב-2.5 מיליארד שקל. הפרויקט ממוקם במע"ר הצפוני של תל-אביב ונגיש למוקדי הסעת המונית כמו תחנת הרכבת השלום ותחנת הרכבת ארלוזורוב, ובסמיכות לתחנת הרכבת הקלה העתידית של הקו האדום. האכלוס צפוי לרבעון הראשון בשנת 2018.