בעקבות חשיפת "גלובס": פורסמה חו"ד השוללת העברת מכון וולקני

קיומו של דוח המועצה הלאומית למחקר ופיתוח נחשף ב"גלובס" ולבקשת ח"כ עומר בר-לב פורסמה באתר משרד המדע ■ חוקרי המכון: בדיון בוועדת המדע נדרוש הסבר להסתרת חוות-הדעת

מכון וולקני / צילום: משה ליכטמן
מכון וולקני / צילום: משה ליכטמן

בעקבות החשיפה ב"גלובס" על קיומו של דוח המועצה הלאומית למחקר ופיתוח (המולמו"פ) השולל את העברת מכון וולקני לצפון, הפעילו חוקרי מכון וולקני לחצים לפרסום הדוח לקראת הדיון בוועדת המדע של הכנסת בראשה עומד ח"כ אורי מקלב, שייערך לבקשתו של ח"כ עומר בר-לב, ובעקבות דרישתם פורסמה היום (ה') חוות-הדעת של המולמו"פ באתר של משרד המדע.

מדובר בחוות-דעת ממשלתית-מקצועית שבחנה לגופה את יוזמת שר החקלאות, והיא למעשה היחידה שאי אפשר לייחס לה זיקה לאחד הצדדים בוויכוח, אם כי חוות-דעת דומות הוגשו על ידי פרופ' יוג'ין קנדל ופרופ' אהרון צ'חנובר. חוות-דעת זו הוגשה ביולי 2016, והיא שוללת את עמדתו של שר החקלאות התומך בהעברת המכון לגליל, והיא הוסתרה עד לחשיפתה ב"גלובס".

השורות התחתונות של חוות-הדעת הן, שהעתקה של מרכזי מחקר ללא הבטחה מראש לנכונות החוקרים להעתיק את מקום המחקר וללא קיומה של המערכת הסביבתית התומכת מקטינה מאד את סיכויי הצלחת המהלך, ולמעשה ללא מערכת אקדמית ומחקרית התומכת בצפון וללא הסכמת החוקרים לעבור צפונה דין היוזמה להיכשל.

עוד נאמר בדוח כי "צוות המולמו"פ משוכנע שללא הבטחת המעבר של עיקר החוקרים, המהנדסים ואנשי התמיכה לאתר בגליל, קיימת סבירות גבוהה מאד שהמכון יאבד במידה רבה את יכולתו לחקור, לחדש ולתרום לחקלאות בישראל עד כדי ניוון תחומי פעילות רבים... למרות קיומה של תשתית מסוימת בצפון ( מכון מיג"ל, מכללות, מרכזים חקלאיים) זו אינה תשתית סביבתית מספקת בוודאי שלא בכל תחומי הפעילות של המכון.

התשתית בצפון אינה תחליף לסביבה התומכת במיוחד של הפקולטה לחקלאות ולמכון ויצמן... שתי העובדות הנ"ל מביאות את המולמו"פ למסקנה שתהליך ההעתקה של מכון וולקני לצפון טומן בתוכו סכנה להמשך קיום מחקר חקלאי מתקדם במדינת ישראל בשנים הקרובות, ולכן יש להימנע ממנה".

עיקרי המלצות המולמו"פ: אין לבצע כל מהלך של העתקת פעילות משמעותית צפונה מבלי שננקטו לאורך זמן הצעדים שיבטיחו קיום תשתית של חוקרים ותשתית סביבתית תומכת (אקדמיה ומעבדות). המולמו"פ ממליצה לגבש תכנית שתתפרס לאורך שנים (עשור לפחות) במסגרתו תוקם באופן הדרגתי שלוחת פעילות בגליל לאחר שיתממשו התנאים שפורטו לעיל.

בכל מקרה ממליצה המולמו"פ על המשך הקיום והפיתוח של ליבת הפעילות במרכז, אשר תתמקד במחקר עומק, בחיזוק הקשרים עם האקדמיה המובילה בארץ ובפעילויות שאינן מזוהות עם אזור מסוים. המולמו"פ ממליצה לשקול האפשרות לעבות הפעילות המחקרית במכון על ידי העתקה של פעילות הפקולטה לחקלאות (רחובות) אל קמפוס מכון וולקני.

בעקבות פרסום חוות-הדעת דורשים חוקרי מכון וולקני לקבל תשובות לשאלות, שלדבריהם יוצגו בוועדת המדע של הכנסת: מדוע חוות-הדעת של המולמו"פ לא פורסמה עד כה? מדוע היא כלל לא הוצגה לחברי הוועדה המייעצת שמינה ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי להמליץ בשאלת העתקת המכון לצפון? מדוע לא ביקשה הוועדה לדון בחוות-הדעת? כיצד דנים בוועדה בשאלה לאן להעתיק את מכון וולקני בטרם נעשה דיון ענייני סביב חוות-דעת זו השוללת את היוזמה? כיצד קרה הדבר ששר החקלאות לא הכיר את חוות-הדעת כפי שטען בכלי התקשורת? כיצד לאור חוות-הדעת הברורה לא נעצרה היוזמה של שר החקלאות?

צרו איתנו קשר *5988