סלינגר פונה לציבור: מחפשת מודל חדש לעמלות סוכני הביטוח

רגע לפני ששינוי אופן התגמול של סוכני הביטוח נכנס לתוקף, המפקחת על הביטוח ושוק ההון מפרסמת "נייר התייעצות לציבור" שמטרתו לבחון ולהציע מודל חדש לעמלות סוכני הביטוח

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

בעוד כמה שבועות יידרשו חברות הביטוח והמוסדיים, וגם סוכני הביטוח, לשנות את אופן ההתקשרות ביניהם ולמצוא מודל עמלות חדש בתחום החיסכון לטווח הארוך (גמל, פנסיה וביטוחי מנהלים), אבל הגופים המוסדיים והסוכנים נמצאים כיום בבעיה קשה, מכיוון שעדיין אין להם מודל עמלות שמתאים לדרישות החוק. עתה, רגע קט לפני כניסת הוראות החוק החדשות לתוקף, מפרסמת הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, "נייר התייעצות לציבור", שמטרתו לבחון ולהציע מודל חדש לעמלות סוכני הביטוח.

בינואר 2015 פרסמה סלינגר נייר עמדה מפתיע, שבו קבעה כי אין לקשור את גובה העמלות לסוכנים לגובה דמי הניהול שמשלם הלקוח, וטענה שקשירה כאמור בין גובה דמי הניהול לגובה העמלה היא נוהג לא ראוי, שאינו עומד בחוק. בכך היא קבעה למעשה כי הסכמי העמלות הנהוגים בין חברות ביטוח ובתי השקעות לסוכני ביטוח אינם תקינים, כמעט באופן גורף. חודשים אחדים לאחר מכן, סלינגר מיתנה את אמירותיה אלה.

מאז ועד היום נעשה מהלך לניסוח מחדש של הוראות מחייבות לגבי עמלות הסוכנים, וב-9 בינואר השנה התקבל בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק, הקובע שעמלת הפצה לא תחושב בזיקה לשיעור דמי הניהול שהחברה המנהלת תגבה מעמית, וזאת החל באפריל הקרוב.

עתה, בפנייתה לציבור, קוראת סלינגר לציבור להציע מודלים חדשים לתגמול, שיעמדו בהוראות החוק, ללא זיקה בין גובה דמי הניהול שנגבים מהלקוח (ההכנסה של הגופים המוסדיים) לעמלות הסוכנים (הוצאות מכירה בגין הכנסות אלה).

סלינגר גם מציעה כמה עקרונות מרכזיים: ראשית, שהעמלה תשולם לסוכן ישירות על ידי הלקוח מחשבונו הפרטי (כסכום חד-פעמי או כתשלום חודשי קבוע), ולא מהגוף המוסדי (המצב הקיים כיום); שנית, שהעמלה תיקבע בהסכם בין הסוכן ללקוח, אך תועבר לסוכן מתוך דמי הניהול שגובה הגוף המוסדי, ללא קשר לגובהם של דמי הניהול.

עיקרון שלישי שמציעה סלינגר הוא שהעמלה תשולם לסוכנים על ידי הגוף המוסדי כשיעור קבוע מסך הצבירה וכשיעור קבוע מסך ההפקדות, בשיעור אחיד מכל הגופים המוסדיים (וזאת בדומה לעמלות ההפצה ליועצים בבנקים); ועיקרון רביעי - שעדכון העמלה לסוכן הביטוח לגבי לקוחות שצירף, "יהיה בהפחתת העמלה בלבד, לגבי עמלות עתידיות בלבד, לפחות שלוש שנים לאחר הצירוף למוצר הפנסיוני על פי בחינת כלל העסקות שנעשו בהתאם להסכם בתקופה הנבחנת, ולפי קריטריונים שלא מבוססים על דמי הניהול הממוצעים".

למעשה, העקרונות השני, השלישי והרביעי הם וריאציה של המצב הקיים, ואילו העיקרון הראשון שמציעה רשות שוק ההון, יצריך שינוי תפישתי בקרב הציבור הרחב בישראל - דבר שרבים מאוד סקפטיים לגבי היתכנותו. הרשות מבקשת לקבל את ההצעות עד ל-16 במארס.

נציין כי כיום המצב הקיים של עמלות סוכנים, על שלל אפיקי החיסכון בשוק הפנסיוני (גמל, פנסיה וביטוח), הוא שככל שדמי הניהול יהיו גבוהים יותר, כך תגדל העמלה. מנגד, יש רפים של דמי ניהול שמתחתם העמלות (או תגמולים אחרים לסוכן) נחתכים באופן משמעותי. נוסף על כך, מדובר בעיקרון תגמול שמאפיין את התנהלות הגופים המוסדיים, שיידרשו עתה לשנות את ההרגלים שלהם להמרצת סוכנים ולהגדלת ההכנסות מלקוחות.

צרו איתנו קשר *5988