ראש עיריית כפר יונה פעל לטובת תחנת דלק של חברו

אשתו של ראש העירייה אפרים דרעי הייתה שותפה עסקית של בעל התחנה, חברו של בעלה ■ דרעי בתגובה: "מרגע שהעניינים לא צלחו, העסק הופסק"

על כביש 57 העמוס, בכניסה לכפר יונה, מסתיימת בנייתה של תחנת דלק חדשה. מתחקיר "גלובס" עולה כי הפעילות סביב התחנה מעלה שאלות של חשש לניגוד עניינים של ראש עיריית כפר יונה, אפרים דרעי, מול חברו הוותיק ובעל בריתו הפוליטי, אשר נאמן, בעליה של התחנה.

דרעי מכהן כראש המועצה המקומית משנת 1977 וכראש העירייה מאז הוכרז כפר יונה לעיר ב-2014, והוא חבר בכיר בוועדת התכנון המרחבית שרונים. החברות בין דרעי לנאמן היא בת עשרות שנים. אשר נאמן היה שותף פוליטי, כחבר מועצה בקואליציה של דרעי, ולאחר מכן כיהן כעוזרו של דרעי. נאמן עזב את התפקיד ועסק בין השאר בשיווק נדל"ן בכפר יונה. הוא חזר לתפקיד העוזר של דרעי, אבל המינוי הגיע לידיעת משרד הפנים שלא אישר אותו, והפרשה התגלגלה לאפיקים משפטיים.

הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות קיבלה מידע, לפיו נאמן היה גורם מרכזי בחברה בשם "צבי כהן נאמן", בשליטת קבלן הגזם וסילוק האשפה של כפר יונה. על-פי דוח משרד הפנים, ראש המועצה דרעי הציג עמדה שהייתה לטובת החברה בעימות שהיה לה מול המועצה. הוא המליץ על בוררות במקום הליך משפטי, ובמקביל חברי המועצה קיבלו מדרעי מידע כאילו השופטת הציעה בוררות - דבר שלא היה נכון. כשחברת מועצה העירה לדרעי על כך, הוא תיקן את אמירתו הקודמת.

ב-10 ביוני 2008 הודיעה הוועדה לשופט ד"ר קובי ורדי מבית המשפט המחוזי בתל-אביב, כי נערכה בדיקה בעניין הקשרים בין ראש המועצה אפרים דרעי לבין אשר נאמן, בין השאר בהקשר של חברת "צבי כהן נאמן". המסקנה: "די במסכת העובדתית שנפרשה בפני הוועדה בכל הנוגע ליחסים בין מר דרעי לבין מר נאמן, שהיה, משך תקופה מסוימת, בן בריתו הפוליטי ולאחר מכן עוזרו האישי (משרת אמון), כדי לראות במר דרעי כנתון במצב של ניגוד עניינים אישי בכל הנוגע למר נאמן".

הוועדה מסרה לבית המשפט, כי למרות ששם החברה מעיד על מעורבותו של נאמן, הוועדה התקשתה לקבל פרטים מדויקים על הקשר בין נאמן לבין צבי כהן. דווקא דרעי, באחת הישיבות במועצת כפר יונה, הצביע על קשר בין נאמן לקבלן הגזם, כאשר אמר: "האופוזיציה מתנגדת רק בגלל שמדובר באשר כהן".

"ההחלטה שלכם רודפת אותי"

מאז ההחלטה של הוועדה במשרד הפנים שניתנה ב-2008, חלה על דרעי המגבלה של איסור לפעול במצב של ניגוד עניינים אישי מול חברו ושותפו הפוליטי לשעבר, כלומר עליו להימנע מלעסוק ולקבל החלטות בנושאים שבהם יש לאשר נאמן עניין כלשהו. מתחקיר "גלובס" עולה שיש ספקות לגבי כיבוד המגבלה.

אחת הבקשות בעניין תחנת הדלק, שהוגשה לוועדה המרחבית שרונים בשנת 2010, נגעה לעניין שינוי ייעוד הקרקע מקרקע חקלאית לתחנת דלק. הבקשה אושרה. בבקשה פורטו שמותיהם של בעלי הקרקע והיזמים, וביניהם אשר נאמן וצבי כהן, קבלן הגזם של המועצה.

למעשה, כבר משנת 2004 מופיע אשר נאמן כבעל עניין בתחנת הדלק, וזאת במסגרת חברה בשליטתו בשם "נהורא מעליא". להזכיר, את הקשרים בין נאמן לבין כהן התקשתה הוועדה של משרד הפנים לברר עד הסוף בעניין הקודם, שבו היה מעורב גם ראש המועצה דרעי.

דרעי פנה ב-2014 למשרד המשפטים כדי להשתחרר מהמגבלה של ניגוד עניינים מול אשר נאמן. הוא טען, כי בהחלטה המקורית מ-2008 "נפלה טעות קשה בכל הנוגע לתיאור הקשרים ביני לבין מר אשר נאמן... קשה לי ביותר לקבל החלטה כאילו הייתי נתון במצב של ניגוד עניינים אישי בכל הנוגע לנאמן... אחזור ואדגיש, אין ולא היו ביני לבין מר אשר נאמן קשרים אישיים או עסקיים כלשהם, לא אז ולא היום. החלטה זו שלכם חוזרת ורודפת אותי גם כיום, ואודה אפוא אם תיתנו דעתכם בעניין".

במארס 2016 ענה משרד המשפטים לדרעי, והזכיר לו את השאלות הנוספות שעלו בזמנו בהקשר של יחסיו עם אשר נאמן. השורה התחתונה: "אין מקום לבחון מחדש את הקשרים שהתקיימו בעבר ביניכם ואת השאלה האם היית נתון במצב של ניגוד עניינים".

"כדרכי בקודש"

בישיבה של הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה שרונים ב-5.9.16, נרשמה טענה של ראש העירייה אפרים דרעי, שניתן להבין אותה כתמיכה בקידום תוכנית תחנת הדלק של נאמן. דרעי: "אני לא מבין למה תחנת הדלק לא בסדר היום ולמה אי אפשר כעת להכניס אותה מחוץ לסדר היום? מדובר בתיקון לתוכנית מפורטת ולאחר שלקח זמן להשלים את כל הפרטים, הוועדה הייתה בחופשה, אני ביקשתי להכניס את הסעיף מחוץ לסדר היום, אמרתם שזה לא ניתן ואני רוצה לקבל הסבר מהיועמ"ש למה זה לא ניתן. למה בקשה רגילה כן אפשר להכניס מחוץ לסדר היום ותוכנית תב"ע לא?"

על שאלת "גלובס" אם לא פעל בניגוד עניינים מגיב דרעי: "אכן, כדרכי בקודש לגבי כל תוכנית המוגשת על-ידי מי מתושבי כפר יונה הנני דוחף, מאיץ ומקדם (בנייה, חלוקה וכל תוכנית), וכך נהגתי במקרה זה. בישיבה זו תחנת הדלק כלל לא נכללה בסדר היום. בישיבה שאחריה הייתי נוכח אך לא השתתפתי בדיון ו/או בהצבעה לאחר שנאמר לי שאני בניגוד עניינים".

בישיבה של עיריית כפר יונה ב-23.11.16 דרשו חברים במועצה, שהעירייה תגיש לוועדה המרחבית שרונים התנגדות לבקשת היזמים להגדיל את תחנת הדלק, מסיווג א' לסיווג ב'. ראש המועצה דרעי לא רק שלא נמנע מלהשתתף בדיון, אלא אף התנגד למגמה לאורך כל הדיון, וגם הצביע נגד ההחלטה להתנגד להגדלת תחנת הדלק.

על כך מגיב דרעי: "לא כל החלטה מחייבת אותי כראש עיר. לא כל החלטה שהאופוזיציה מנסה לקדם הינה במנדט שלהם, ודאי לא במועצה לעומתית.. החלטות מליאה אינן מחייבות את נציג המליאה בוועדה המרחבית לתכנון, שמקבלת את החלטותיה אך ורק בפורום חברי הוועדה ולא פניות של מליאות כאלה ואחרות".

דרעי מציג חוות-דעת של היועץ המשפטי של העירייה, לפיה בוועדה המרחבית היה שינוי והתבקש שטח בנייה נוסף ללא שינוי בסוג התחנה. לדברי היועמ"ש, על-מנת שהעירייה תגיש התנגדות "יש להביא נימוקים כבדי-משקל שיצדיקו את ההתנגדות, נימוקים כאלה לא הובאו, מאחר שעיקר הנימוקים נטענו ביחס לשינוי מעמד תחנת הדלק - שינוי שכאמור אינו מתבקש במסגרת התוכנית".

"העסק הופסק"

בחלק מהבקשות והדיונים בבקשות השונות של תחנת הדלק שהופנו לוועדה המרחבית שרונים - החל בהפשרת הקרקע דרך הבקשות לשינוי ייעוד הקרקע, הסיווג של תחנת הדלק וכלה בהיתרי בנייה - נמסר כי אחד היזמים הוא חברה בע"מ בשם "נהורא מעליא". בעל המניות היחיד בחברה הזו הוא אשר נאמן. למעשה, "נהורא מעליא" רכשה את הזכויות של השותפים הקודמים והיא הבעלים היחיד של תחנת הדלק.

בתחילת 2015 הוקמה חברה חדשה בשם "אשת חיל נדל"ן ובה היו שני בעלי מניות, בחלקים שווים: חברת "נהורא מעליא" של אשר נאמן, הבונה את תחנת הדלק, ומירה דרעי, אשתו של ראש העירייה. לקראת סוף 2016 הועברו המניות של מירה דרעי לידיו של אשר נאמן.

על-פי הממצאים המובאים כאן, נראה שראש העיר דרעי לא רק פעל בעניינים הנוגעים לתחנת הדלק של חברו הוותיק ושותפו הפוליטי לשעבר אשר נאמן, לפני וגם אחרי חוות-הדעת המגבילה של משרד הפנים, אלא שלאשתו של דרעי היה קשר עסקי של שותפות עם נאמן בחברת "אשת חיל נדל"ן".

תגובת ראש העירייה דרעי: "למיטב זכרוני גם אם הייתה שותפות, זה כבר מזמן לא קיים. זה היה איזשהו ניסיון לעשות מיזם שלא קשור בכלל לתחנת הדלק. חברת אשת חיל לא קשורה לתחנת הדלק בכלל. למיטב זכרוני השותפות הזו בוטלה מזמן, היא הייתה למשך תקופה קצרה, ומרגע שהעניינים לא צלחו, העסק הופסק".

צרו איתנו קשר *5988