אלי טביב ישלם כ-800 אלף ש' מס בגין חובות ניהול הפועל כפ"ס

מדובר בחובות שנוצרו במסגרת הליכי גביה מיוחדים שננקטו נגד טביב מכוח סעיף 106 לחוק מע"מ, המחייבים אותו בחובות המועדון, ולא חובות שהוא יצר באופן אישי

אלי טביב / צלם: תמר מצפי
אלי טביב / צלם: תמר מצפי

אלי טביב ישלם מס בהיקף כ-800 אלף שקל בגין חובות שיצרה החברה לניהול הפועל כפר סבא למע"מ בשנת 2007, בזמן שהיה הבעלים של הקבוצה. כך נקבע, בפסק דינו של ביהמ"ש המחוזי מרכז מראשית החודש, אשר הותר לפרסום היום. שומת המס מורכבת מקרן מס בסכום של 357,725 שקל, ריבית והצמדה בסך של 271,912 שקל וקנסות בסכום של 153,829 שקל שהטילה רשות המסים על טביב.

מדובר בחובות שנוצרו במסגרת הליכי גביה מיוחדים שננקטו נגד טביב מכוח סעיף 106 לחוק מע"מ, המחייבים אותו בחובות המועדון, ולא חובות שהוא יצר באופן אישי.

טביב רכש את מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא ב-1995 מאגודת הספורט של הפועל כפר סבא. המועדון היה מצוי בקשיים כלכליים וטביב רכש את החברה לניהול מהאגודה, לדבריו, כדי להמשיך את פעילותו של המועדון ולמנוע את קריסתו הכלכלית והמקצועית. במשך השנים בהן החזיק בחברת הניהול, פיתח את המועדון מבחינה מקצועית, רכש שחקנים ברמה גבוהה והשקיע כספים רבים על ידי מתן הלוואות בעלים ומתן שטרי הון, לטענתו, בסכום של למעלה מ-25 מיליון שקל.

במאי 2009, נחתם הסכם בין החברה לניהול לבין מועדון הכדורגל הפועל תל אביב, במסגרתו החברה לניהול מכרה שלושה כרטיסי שחקנים למועדון הפועל תל אביב, בתמורה לסכום של 8 מיליון שקל, ושאלה מהפועל תל אביב חמישה שחקנים אחרים, עד לתום עונת המשחקים 2008/9, בתמורה לסכום של 400 אלף שקל. במקביל, פעל טביב להעביר את בעלותו בחברה לניהול.

ביוני 2009, חתמו החברה לניהול והאגודה על הסכם להעברת פעילות החברה לניהול אל האגודה. הוסכם, כי התמורה שתתקבל בגין עסקת מכירת השחקנים תזכה את החברה לניהול ולאגודה לא יהיו זכויות במסגרת עסקה זו. הסכם העברת הפעילות הועבר לאישור הוועדה להעברת זכויות, הפועלת במסגרת ההתאחדות לכדורגל בישראל, ובעקבות המלצותיה נחתמה תוספת להסכם העברת הפעילות, בה הוסכם כי התמורה בסכום של 8 מיליון שקל תועבר לידו של טביב לפירעון מקצת מהלוואת הבעלים שהעמיד להחברה לניהול.

לימים, הפועל תל אביב עיכבה את התשלום לחברה לניהול בגין עסקת מכירת השחקנים. על מנת לבצע את העברת הבעלות במועדון עובר לתחילתה של עונת המשחקים 2009/10, הוסכם באוגוסט 2009 בין החברה לניהול לאגודה, כי העברת הפעילות תעשה אף בטרם העברת התמורה, כאשר תמורה זו תוחזק בנאמנות על ידי עו"ד, והנאמן יפרע את מקצת מהחוב של החברה לניהול למערער. הסכם העברת הפעילות קיבל אישור של ההתאחדות, בהתאם לנדרש בתקנון העברת זכויות ניהול בקבוצות כדורגל, המחייב את קבוצות הכדורגל בישראל; בהמשך, אישרה ההתאחדות את הארכת התקופה לתשלום התמורה בגין השחקנים והעברתה לחשבון נאמנות עבור חברת הניהול, בהתאם להסכמות.

על הרקע הזה, באוקטובר 2013, הודיע מנהל מע"מ ת"א לטביב על כוונתו לגבות את חובות החברה לניהול ממנו. נכון לאותו מועד, חובה של החברה לניהול למע"מ עמד על סכום של 656,655 שקל, שהורכב משומות בסכום של 357,725 שקל, ריבית והצמדה בסכום 233,109 שקל וקנסות בסכום של 65,821 שקל. לאחר שהשגה שהגיש טביב על ההחלטה נדחתה, ערער טביב לביהמ"ש המחוזי מרכז על השומה.

רשות המסים, באמצעות עו"ד יעל נוה ועו"ד נועה ברגר מהיחידה לפירוקים וגביה קשה, טענה כי סעיף 106 לחוק מע"מ נחקק בין היתר על רקע ניצול התפר שבין מועד הוצאת החיוב במס למועד הפיכתו לסופי ובר גביה לצורך העברת נכסי חברות חייבות במס לבעלי עניין בהן, באופן ישיר או עקיף מבלי שלרשות המסים תהיה אפשרות מעשית להתמודד עם העברות אלה. עוד טענה הרשות, כי שליטתו הבלעדית של טביב בנכסי החייבת יצרה מנגנון הסכמי שהבטיח מראש את העברת כספי החברה ישירות אליו מבלי להותיר "כרית ביטחון" לכיסוי חוב החייבת לרשות המס. מנגד, טען טביב, כי לא הייתה לו כוונה להתחמק מתשלום מע"מ והוא פעל בתום לב.

השופט אחיקם סטולר דחה את ערעורו של טביב, תוך שהוא קובע כי מע"מ רשאי לגבות מטביב את חובותיה של החברה לניהול הפועל כפר סבא. השופט קבע, "כי חרף התחייבותה של האגודה לשאת בחובותיה של החברה לניהול ועל אף שהאחרונה הקצתה כספים מסוימים לפירעון חובות בעת העברת הפעילות - לא נותרו לחברה לניהול -החייבת אמצעים בישראל לסילוק החוב למע"מ וזאת תחת העברת כספים לבעל השליטה בה. מכל האמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי המשיב פעל כדין כאשר הפעיל את סמכותו שלפי סעיף 106(ב) לחוק מע"מ ודרש מן המערער (אלי טביב, א' ל"ו) את פירעון חובותיה של החברה לניהול כלפיו".

עוד קבע השופט סטולר, כי אין רלבנטיות לתום הלב של טביב ולהיעדר כוונה להתחמק מתשלום מס. "אני סבור שגם אם לא היה במטרת עסקת מכירת השחקנים כדי להימנע מתשלום מס ערך מוסף, הרי שבפועל, החברה לניהול הוציאה מידה את התמורה והעבירה למערער כשהפעילות של החברה לניהול הועברה לאגודה, ללא תמורה. דהיינו, די בעצם העברת הפעילות וריקון קופת החברה (גם אם לא לחלוטין) כדי לחייב במס לפי הוראת סעיף 106 לחוק מע"מ ולא משנה אם היתה כוונה תחילה להתחמק ממס או לא", נכתב בפסק הדין.

צרו איתנו קשר *5988