הפניקס: רווח כולל של 694 מ' ש' ב-2016; התשואה להון - 15.5%

הרווח הכולל ב-2016 קפץ יותר מפי 2 בהשוואה ל-2015 ■ הרווח הכולל ברבעון הרביעי עלה ל-322 מיליון, מ-310 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2015

אייל לפידות / צלם: תמר מצפי
אייל לפידות / צלם: תמר מצפי

קבוצת הביטוח הפניקס בניהולו של אייל לפידות מדווחת היום (ד') על תוצאות הרבעון הרביעי של 2016 ולשנה כולה, מהן עולה כי הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-2016 בכ-694 מיליון שקל, יותר מפי 2 בהשוואה לכ-325 מיליון שקל ב-2015. הרווח הכולל ברבעון הרביעי עלה ל-322 מיליון מ-310 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2015. 

התשואה להון עמדה ב-2016 על כ-15.5%, לעומת 8.1% ב-2015, תשואה של 12% ב-2014 ו-22.2% ב-2013.

בפניקס  מסבירים כי העלייה ברווח הכולל בשנת 2016 נבעה בעיקרה משיפור בתשואות בשוק ההון, שיפור בתוצאות הקולקטיבים בתחום ביטוח הבריאות, שיפור בתוצאות ביטוח סיעוד והשינוי בשיעור המס שהביא להקטנת הוצאות המסים בכ-55 מיליון שקל. מנגד, הושפעו התוצאות מגידול בעתודות הביטוח בעיקר על רקע פרסום תקנות בדבר ריבית היוון קצבאות ביטוח לאומי בסך 127 מיליון שקל לאחר מס, והירידה בריבית חסרת הסיכון המשמשת להיוון עתודות הביטוח בסך של כ-51 מיליון שקל לאחר מס. התוצאות בשנת 2015, הושפעו מהותית מגידול חריג בעתודות הביטוח של החברה בסך של כ-222 מיליון שקל אחרי מס.

נכון ליום 31 בדצמבר 2016 לחברה הון המיוחס לבעלי מניות בסך של כ-4.8 מיליארד שקל. בשנת 2016, נגבו דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2003 בסך של כ-190 מיליון שקל בהשוואה לכ-152 מיליון שקל בתקופה המקבילה. 

בפעילות הפנסיה גדל היקף הנכסים המנוהלים ליום 31 בדצמבר 2016 בכ-23% לכ-16.6 מיליארד שקל. דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה בשנת 2016 הסתכמו בכ-2.9 מיליארד שקל בהשוואה לסך של כ-2.45 מיליארד שקל בתקופה המקבילה, גידול של כ-18%.