מידרוג על ענף הביטוח: "סביבה עסקית מאתגרת גם ב-2017"

כלכני חברת הדירוג: החברות ימשיכו להיות חשופות לעומס רגולטורי ■ "נקודת האור העיקרית לחברות הביטוח היא ההקלה הצפויה במשך תקופת היישום של דירקטיבת סולבנסי 2 והקלות נוספות בהנחיות"

ערן היימר / צילום: תמר מצפי
ערן היימר / צילום: תמר מצפי

בסקירה שערכו כלכלני חברת מידרוג, תחת הכותרת "תחזית ענף הביטוח לשנת 2017 - האם רואים את האור בקצה המנהרה?", הם מעריכים כי "גם 2017 תאופיין בסביבה עסקית מאתגרת, בדומה לשנתיים הקודמות, אשר תמשיך להעיב על ענף הביטוח, ובפרט על פוטנציאל הרווחים ויכולת בניית הכרית ההונית מרווחים שוטפים. הסביבה העסקית תמשיך להיות מושפעת להערכתנו מצמיחת תמ"ג מתונה יחסית, סביבת ריבית ואינפלציה נמוכות, יציבות בתלילות העקום לצד תשואות תנודתיות בשוק ההון וחשיפה לעומס רגולטורי, המעודד תחרות במקטעים מסוימים".

בחברת הדירוג מסייגים את הפסימיות, וקובעים כי "נקודת האור העיקרית לחברות הביטוח היא ההקלה הצפויה במשך תקופת היישום של דירקטיבת סולבנסי 2 (שורת הוראות אירופיות לדרישות הון ייחודיות וחדשות לחברות הביטוח, במטרה להבטיח את יכולת הפירעון שלהן, ר' ש') והקלות נוספות בהנחיות, שצפויות להקטין את דרישות ההון בתקופת המעבר ביחס למתכונת המקורית".

במידרוג ממשיכים ומציינים ביחס לאופן יישום הסולבנסי 2 בישראל, כי "במתכונתה המקורית הדירקטיבה עלולה הייתה לייצר לחץ משמעותי על חלק מחברות הביטוח, ולפגוע מאוד בגמישותן העסקית", אך גם ש"בעדכון האחרון ניתן מרווח נשימה משמעותי למבטחים (עד סוף 2021) להסתגל למצב החדש, וללא פגיעה משמעותית בגמישותם העסקית, אולם עם פגיעה מסוימת ברווחיות בחלק מהחברות. להערכתנו, לכל החברות בענף כלים מספקים לעמידה ביחס ההון הנדרש, ובפרט לאחר הארכת תקופת היישום עד סוף שנת 2021", הם אומרים.

עוד הם מוסיפים בהקשר זה, "אנו רואים במשטר ההון החדש המבוסס הון כלכלי (כלומר מותאם סיכון) התקדמות חיובית ביחס למשטר ההון הקיים. זאת בשל צפי להמשך שיפור תהליכי ניהול הסיכונים בענף, ותמיכה בשיפור פרופיל הסיכון של החברות לאורך זמן ובמדידת ההון הכלכלי והסיכונים".

"אין בשורה לבעלי המניות"

יחד עם זאת, בחברת הדירוג אומרים ביחס לסולבנסי 2 כי "אין בשורה אמיתית לבעלי המניות בחלק מהחברות, לפחות לפי ההנחיות העדכניות, הצמאים לדיבידנדים שכנראה לא יחולקו בשנתיים הקרובות".

ההשפעה של הרגולציה על ענף הביטוח לא עוצרת בסוגיית הסולבנסי 2 והטמעתו בישראל. במידרוג מציינים בדוח שהוציאו על ענף הביטוח, ש"החשיפה הרגולטורית תוסיף להוות אתגר עבור חברות הביטוח גם ב-2017", מאחר ש"בשנים האחרונות הנטל הרגולטורי על חברות הביטוח הפך אתגר משמעותי גם נוכח תדירות ועומס גובר של תקנות והנחיות, ובעיקר נוכח רגולציה מעודדת תחרות במקטעים מסוימים, אשר מהווה משקולת לרווחיות החברות". בהקשר זה הם מסבירים כי "על כף המאזניים שבין שמירה על יציבות לעומת עידוד תחרות נמצא איזון חדש, עם הטיה מסוימת לכיוון תחרות במקטעים מסוימים".

ומה לגבי ההיבט העסקי? במידרוג צופים כי "בשנה הקרובה הפרמיות הענפיות צפויות לצמוח בקצב של כ-4%-6%, הגבוה מקצב צמיחת התמ"ג... כאשר תמהיל הצמיחה ייוותר שונה בין המגזרים וללא כניסת מוצרים חדשים משמעותיים". למול זאת, צופים כלכלני חברת הדירוג, "מבנה ההוצאות בחלק גדול מהחברות, והיעדר יכולת לייצר רווחיות חיתומית משמעותית, ימשיכו להעיב על חלק גדול מהשחקנים בענף ולהוות משקולת לרווחיות החברות, תוך העצמת החשיפה לתשואת ההשקעות".

אפרופו חשיבות התשואות על ההשקעות, במידרוג מציינים כי "סביבת הריבית הנמוכה פגמה בפוטנציאל התשואות, ושינתה במידה מסוימת את תמהיל ההשקעות ואת פרופיל הסיכון הענפי במרדף אחר תשואה, עם עלייה בנכסי סיכון ובהם מניות ונכסים לא סחירים, על חשבון נכסים חסרי סיכון, או בפרופיל סיכון נמוך כמו מזומן ואג"ח מדינה".

"פרופיל הסיכון נותר מתון"

יחד עם זאת, במידרוג אומרים כי "התיק הענפי נותר עדיין לדעתנו בפרופיל סיכון מתון יחסית, ובפרט ביחס להשוואה בינלאומית עם מרכיב נמוך יותר של נכסי סיכון, אולם תמהיל נכסי הסיכון שונה, כאשר ביחס לחברות הביטוח באירופה ניתן לראות כי תיאבון הסיכון למניות, נדל"ן, הלוואות והשקעות אחרות גבוה יותר, על חשבון השקעה באיגרות חוב קונצרניות".

עוד הם מוסיפים ביחס ל"היבט תמהיל ההשקעות", כי "נמשיך לראות השקעות הולכות וגוברות בנכסים שאינם סחירים בחיפוש אחר תשואות עודפות, כגון נדל"ן, קרנות השקעה פרטיות, תשתיות והמשך חשיפה לתיקי משכנתאות בנקאיים, אשר ברמה המשקית מגדילה את הסיכון הסיסטמטי למערכת הפיננסית... על אף סביבת הריבית הנמוכה, אנו מעריכים כי נמשיך לראות דומיננטיות של אפיק ההשקעה בנכסי חוב כאפיק הדומיננטי והמועדף על-ידי חברות הביטוח, גם לאור דרישות ההון של סולבנסי 2 והרצון של החברות להתאים עד כמה שניתן את מח"מ הנכסים למח"מ ההתחייבויות". עוד אומרים בחברת הדירוג ביחס לנושא ההשקעות של ענף הביטוח, כי "ניתן לראות בבירור ירידה ברמת התשואות בשלוש השנים האחרונות".

כיצד נראה
 כיצד נראה

צרו איתנו קשר *5988