תע"א בוחנת פיתוח מטוס חדש ביחד עם החברה הסינית AVIC

פסילת מינויו של שמיר ליו"ר תע"א חשפה מגעים על מיזם בסין ■ שמיר נפסל על רקע קשריו עם סין, ניגודי עניינים אחרים ומידע חלקי שמסר

יאיר שמיר ובלהה גילאור / צילום: יוסי כהן ואיל יצהר
יאיר שמיר ובלהה גילאור / צילום: יוסי כהן ואיל יצהר

יו"ר הוועדה לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות, השופטת (בדימוס) בלהה גילאור, חשפה במסגרת נימוקיה לפסילת מועמדותו של יאיר שמיר לתפקיד יו"ר התעשייה האווירית, כי החברה מנסה לפתח מטוס מנהלים חדש ביחד עם חברה סינית. מדובר במיזם שעדיין נבחן בתעשייה האווירית ופרטיו יובאו בחודשים הקרובים לדיון בדירקטוריון של החברה. במסגרת המיזם שנבחן, תע"א תשקיע בפיתוח של מטוס המנהלים ביחד עם חברת התעופה הגדולה בסין, AVIC שנמצאת בבעלות מלאה של ממשלת סין.

המידע אודות המיזם החדש נמסר לוועדה שבראשות גילאור בידי רשות החברות הממשלתיות, שהעומד בראשה אורי יוגב התנגד למינויו של שמיר. לפי אותו מידע, אפשר שמדובר במיזם חשוב לפעילות החטיבות האזרחיות של התעשייה האווירית בשנים הבאות, לאחר שבשנים האחרונות חלה ירידה חדה בנפח הפעילות שלהן.

גורם שמעורב בפעילות התעשייה האווירית אמר ל"גלובס" כי המיזם שנבחן בין תע"א לבין חברת התעופה הסינית AVIC ושפרטיו נחשפו במסגרת החלטת הוועדה "נשמר עד כה בצנעה בתעשייה האווירית, כיאה למידע עסקי שחברות שומרות בשלב רגיש של מו"מ", כדבריו. לדברי הגורם, מדובר במיזם לפיתוח של מטוס מנהלים לטווח קצר בינוני שהתע"א רואה בו מנוע צמיחה משמעותי עבור החטיבות האזרחיות שלה. כיום תע"א מקיימת קשרים עסקיים בתחום מטוסי המנהלים עם גלפסטרים האמריקאית: תע"א מייצרת את המטוסים והחברה האמריקאית משווקת אותם.

הפרטים אודות המהלך העסקי שבוחנת התעשייה האווירית בסין הובאו בניסיון להמחיש את הבעייתיות שבמינויו של שמיר לתפקיד יו"ר החברה. שמיר מכהן בתפקיד יו"ר ומנהל שותף בקרן קטליסט. במסגרת שאלונים שהעבירה הוועדה לשמיר, הוא ציין אודות הקשר שלו עם חברה סינית אחרת, China Everbrightv Limited (CEL) שהיא שותף מוגבל בקרן קטליסט 3 ושותפה בחברת הניהול שלה.

פרטים חסרים

CEL היא חברה ציבורית בשליטת ממשלת סין, ובמסגרת ההחלטה של גילאור היא ציינה כי שמיר לא הביא פרט זה לידיעת הוועדה שבראשותה, שבחנה את שאלת מינויו לתפקיד יו"ר תע"א. שמיר טען מאוחר יותר כי לא ידע על כך שבעלת השליטה על החברה היא ממשלת סין ועל כך העירה גילאור כי זהותם של בעלי השליטה שלה מפורסמת במקורות שנגישים לציבור. על כך הגיב שמיר לוועדה כי במועד הקמת קרן קטליסט 3 הוא היה מנותק מכל פעילות עסקית בשל תפקידים פוליטיים שמילא ולכן לא ידע ש CEL נשלטת בידי ממשלת סין. "בין אם שמיר ידע על בעלי השליטה ב-CEL ובין אם לאו, הרי שגם אם לחברה זו עצמה אין קשרים עם פעילותה של תע"א או כל פעילות בישראל, משמעות קשריה עם קרן קטליסט 3 היא שעל שמיר להימנע במסגרת תפקידו בתע"א מכל עיסוק הקשור במישרין או בעקיפין לממשלת סין או לתאגידים שבשליטתה", כתבה גילאור.

כבר בתחילת החודש הוועדה שבראשות גילאור פסלה את מועמדותו של שמיר לתפקיד יו"ר תע"א. אתמול אחר הצהריים פירטה הוועדה את הנסיבות שבגינן החליטה לפסול את מועמדותו לתפקיד זה.

יחסיו של שמיר עם חברות מסין הן רק חלק מהסיבות שהובילו את הוועדה לפסול את מינויו לתפקיד היו"ר. גילאור פירטה בהחלטתה בעיות נוספות הקשורות למינוי זה, במרכזן ניגודי עניינים רבים; אי מסירת מלוא המידע שהתבקש שמיר למסור לה ודרישה מפורשת מצדו לשמירת סודיות על פרטי מידע שכן מסר; קשריו מן העבר עם קבוצת דאסו הצרפתית ועוד.

צרו איתנו קשר *5988