הניצחון של אהרן ברק: הרוב תומך ב"מהפכה החוקתית" ובהתערבות ביהמ"ש העליון בהחלטות הכנסת

25 שנים חלפו מאז שנשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק, הוביל במסגרת פסק-דין מזרחי את המהפכה החוקתית בעקבות חוקי היסוד הנוגעים לזכויות אדם שחוקקה הכנסת ב-1992 - חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק. מהותה של המהפכה החוקתית היא שבית המשפט העליון רשאי לפסול חוקים שמחוקקת הכנסת, כאשר הוא מוצא כי הם בלתי-חוקתיים, בהיותם סותרים את חוקי היסוד.

בעקבות המהפכה החוקתית הפך נושא האקטיביזם השיפוטי ומעמדו של בג"ץ לנקודת מחלוקת מרכזית בשיח הפוליטי בישראל. המהפכה שהוביל ברק, זכתה מהרגע הראשון וזוכה גם היום לביקורת, גם מצד משפטנים (ביניהם השופט משה לנדוי, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט מנחם אלון, שר המשפטים לשעבר, פרופ' דניאל פרידמן, פרופ' רות גביזון ואחרים), החולקים על גישה זו, ולשיטתם בית המשפט העליון אינו מוסמך לעשות שימוש בחוקי יסוד אלו על-מנת להנהיג "מהפכה חוקתית".

הצלחה פנומנלית

מחקר הקריה האקדמית אונו ו"גלובס" בחן את עמדת הציבור לגבי שאלת הלגיטימיות בהעברת ביקורת של פוליטיקאים על פסיקות בית המשפט העליון. לפי המחקר, כמחצית מהנשאלים מאמינים כי לפוליטיקאים מותר להעביר ביקורת על פסיקות העליון, וכרבע מאמינים שהדבר "מותר לעתים".

ממצאי המחקר מעלים כי רוב הציבור סבור כי התערבות בית המשפט העליון בחוקי הכנסת היא דבר לגיטימי: כשליש מהנשאלים מאמין כי ההתערבות של העליון בחוקים שמחוקקת הכנסת הינה "מוצדקת" וכשליש מאמין שהיא "מוצדקת לפעמים". גברים ונשאלים בגילאי 45 ומעלה ציינו בשיעורים גבוהים יחסית כי ההתערבות מוצדקת. נשים ציינו בשיעורים גבוהים יחסית כי ההתערבות מוצדקת לעתים. מהמחקר עולה כי תפיסת לגיטימיות ההתערבות של העליון במעשה החקיקה של הפרלמנט יורדת עם עליית הזיקה לדת.

פרופ' אלבשן אומר כי "העובדה שמעל 70% מהציבור חושב שמותר לבית המשפט העליון במקרים מסוימים לפסול חוקים בגלל האי-חוקיות שלהם מוכיחה את הצלחתו הלא-תיאמן של הנשיא בדימוס, אהרן ברק, במהפכה החוקתית".

לדבריו, "בהשוואה למחקרים שנעשים בעולם, אפילו במקומות שיש בהם חוקה כתובה, יש התנגדות ציבורית יותר גדולה להתערבות בית המשפט עליון בחוקי הפרלמנט. 25 שנה אחרי שהכריז ברק על המהפכה החוקתית בפסק-דין מזרחי, מוכח שבמערכה הציבורית ברק ניצח. בעיניי, זה נתון שמזדקר כמו מגדלור, וזה קורה למרות כל מה שהטיחו בברק ולמרות כל הדה-לגיטימציה שמנסים חלק מהפוליטיקאים לעשות מהרגע הראשון של המפכה החוקתית ועד היום.

לדברי אלבשן, "לו אני הייתי אהרן ברק, הייתי טופח לעצמי על השכם מול הנתון הזה. יש כאן רוב משמעותי מאוד מהציבור שמקבל את הסמכות של בית המשפט העליון לפסול חוקים. הציבור אימץ כמעט לחלוטין את גישתו של ברק. לכל אלה שאומרים לבית המשפט העליון 'מי שמך לפסול חוקים?' המחקר הזה נותן תשובה - רוב הציבור נותן את הסמכות. מי שזוכר איך המהפכה הזאת התחילה, ואיך הכול נבנה על כרעי תרנגולת, מבין את גודל ההישג. זאת, בעיקר כשהשיח של הפוליטיקאים היום הוא שיח אנטי-דמוקרטי בחלקו".

צרו איתנו קשר *5988