עלייה של כ-40% בהתחלות הבנייה למגורים בהתנחלויות

50 שנה אחרי: לצד זינוק בהתחלות הבנייה ביהודה ושומרון, נבנית כמות נכבדה של מבני חינוך, אבל מעט מאוד שטחי משרדים ומסחר ואפס מבני בריאות

מעלה אדומים. הבנייה מושפעת לא רק מביקוש והיצע  / צילום: רויטרס
מעלה אדומים. הבנייה מושפעת לא רק מביקוש והיצע / צילום: רויטרס

סלע המחלוקת הפוליטי הגדול בין ישראל לארצות הברית בשנים האחרונות היה הבנייה בהתנחלויות. גם התקוות שתלו כאן בבחירתו של טראמפ לנשיאות היו קשורות במידה רבה לעניין זה. מהו באמת היקף הבנייה ברחבי יהודה ושומרון וכמה מהבנייה היא למגורים לעומת בנייה לייעודים אחרים?

רגע לפני שישראל מציינת 50 שנה להתיישבות ביהודה ושומרון לאחר מלחמת ששת הימים, ולאחר שבשבועות האחרונים בדקנו את היקף הבנייה שלא למגורים בכל הארץ, בדקנו את היקף התחלות הבנייה, היקף גמר הבנייה והיקף הבנייה הפעילה בשטחי יהודה ושומרון. נזכיר כי בניגוד לאזורים אחרים, הבנייה ביו"ש מושפעת לא רק מכוחות השוק כמו היצע, ביקוש או היתכנות כלכלית, אלא גם מהחלטות ממשלה ומהרבה פוליטיקה.

נתחיל במספר התחלות הבנייה למגורים ביו"ש. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנת 2016 היתה שנה פורייה במיוחד, שבמהלכה החלו להיבנות 2,630 דירות, עלייה בשיעור של כמעט 40% בהשוואה להתחלות הבנייה ב-2015. נכון לשנת 2016 היקף הבנייה למגורים ביו"ש מהווה כ-5% מהתחלות הבנייה בכל הארץ. מספר היהודים החיים במחוז יו"ש עומד באופן רשמי על כ-420 אלף, שהם כ-4.8% מאוכלוסיית ישראל בכלל.

אם מסתכלים על התחלות הבנייה ביו"ש מאז שנת 2011, ניתן לראות שברוב השנים הקודמות מספר התחלות הבנייה היה נמוך יותר, למעט בשנת 2013 אז היקף התחלות הבנייה עמד על 2,874 דירות בשנה.

נתונים אלו מעידים כי הבנייה ביו"ש נמצאת במגמת עלייה, והמבחן הוא האם במקביל, גם היקפי הבנייה שאינם למגורים מעידים על אותה מגמה.

בכל הנוגע לתחומים הקשורים לשוק הפרטי, בנייה של בנייני משרדים ומסחר, נתוני שנת 2016 מעידים על עלייה לא מבוטלת לעומת השנה הקודמת. בשנת 2016 החלו להיבנות ביו"ש 6,401 מ"ר למשרדים לעומת 2,125 מ"ר בלבד בשנת 2015, 2,110 מ"ר בשנת 2014 ו-3,499 מ"ר בשנת 2013. זוהי עלייה בשיעור כ-200% בין 2016 לשנת 2015, אם כי במספרים אבסולוטיים מדובר בהיקפים נמוכים למדי (קצת יותר משש קומות בעזריאלי תל אביב, לשם המחשה).

גם נתוני התחלות הבנייה למסחר מציגים תמונה דומה. בשנת 2016 החלו להיבנות ביו"ש 9,733 מ"ר למסחר וזאת לעומת 16 מ"ר בלבד ב2015. גם בהשוואה ל-2014 נרשמה עלייה בשנת 2016 אולם כשחוזרים לשנת 2013 ניתן לזהות קפיצה בנתונים - משום שאז החלו להיבנות כ-25.2 אלף מ"ר.

ביחס לכלל התחלות הבנייה בארץ (שלא למגורים), בהתנחלויות החלו לבנות פחות: היקף התחלות הבנייה למסחר עומד על 2.5% מכלל הבנייה בארץ, למשרדים על 0.68% ולבריאות על 0.1% בלבד. בכתבה שפורסמה ב"גלובס" בינואר אמרה חגית עופרן מ"שלום עכשיו" כי מחקר של OECD מצא ששיעור המתנחלים שהם עובדי מדינה כפול משיעור עובדי המדינה בכלל הארץ - 20% לעומת 10%. רבים מהם עובדים בחינוך, כך שמבני החינוך הרבים הם גם מקומות עבודה.

מבין מבני הציבור, בהתנחלויות צריכים - ובונים - הכי הרבה מבני חינוך. בשנת 2016 החלו להיבנות כ-30 אלף מ"ר ביו"ש, לעומת כ-28.9 אלף מ"ר ב-2015, כ-22.3 אלף מ"ר בשנת 2014. זוהי עלייה בשיעור כ-3.8% בין 2015 ל-2016. אם מסתכלים על כל מבני החינוך שנבנו באותה שנה בארץ, רואים שבמחוז יו"ש החלו להיבנות 9.2% מכל מבני החינוך בארץ, בערך פי שניים מחלקם של המתנחלים באוכלוסיה. הסיבה לכך היא גם שיעור הילודה הגבוה (4.9 במחוז יו"ש לעומת 3.04 בישראל כולה, לפי נתוני הלמ"ס ל-2015), וגם הפיזור הגיאוגרפי הגדול יחסית - 150 יישובים יהודיים ביו"ש.

בהקשר לשיעור הילודה הגבוה נזכיר כי לפי נתוני מועצת יש"ע, כשליש מן המתנחלים הם חרדים שגרים בעיקר בערים ביתר עלית ומודיעין עלית, וגם בכמה יישובים קטנים, ושיעור הילודה בקרב אוכלוסיה זו קרוב ל-7 ילדים בממוצע לאישה, לפי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

התוצאה היא שמדובר באוכלוסיה צעירה מאוד: אם בכל המדינה כ-74% מהתושבים הם בעלי זכות הצבעה (כלומר, בני ובנות 18 ומעלה), ביהודה ושומרון רק 54% מהתושבים היהודים הם בעלי זכות בחירה. מעבר לכך, כיוון שרוב האוכלוסיה שבה שיעור הילודה גבוה (כשני שלישים מהמתנחלים) היא דתית, הדרישות למבני חינוך הן כפולות: לבנים ולבנות.

מבני ציבור אחרים שבנייתם החלה (הגדרה הכוללת שירותי סעד, דת, בידור, ספורט ומקלטים ציבוריים, לדוגמה, מתנ"ס, בית אבות), רשמו אף הם עלייה בשיעור ניכר של כ-15.5%. כשבשנת 2016 החלו להיבנות 8,350 מ"ר לעומת 7,231 מ"ר בשנת 2015. עם זאת, בשנים המוקדמות יותר נתון זה דווקא העיד על בנייה מאסיבית יותר ומדובר כרגע על 4.3% מכלל הבנייה של מבני ציבור אלו בארץ.

הנתון החריג מתייחס למבני ציבור לבריאות. על פי הגדרת הלמ"ס מדובר בבתי חולים, מרפאות וחדרי חולים ותחנות לאם ולילד. על פי נתוני הלמ"ס, בשנת 2016 לא החלו בבנייתו של אף מבנה בריאות ביו"ש, בדומה לשנת 2015 וגם לשנת 2014. בשנת 2013 החלו להיבנות 255 מ"ר בלבד.

במילים אחרות: או שתושבי יו"ש פחות חולים, או שהם נאלצים לעשות דרך ארוכה לתוך הקו הירוק לכל טיפול רפואי. ובהתחשב בכך שהאוכלוסיה שם הולכת ומזדקנת (ראשוני המתיישבים בשטחים כבר אינם צעירים), מדובר בנתון מדאיג במיוחד.

מגמה מעורבת בגמר הבנייה

בעוד נתוני התחלות הבנייה מעידים על עלייה כמעט בכל הסגמנטים, כשבוחנים את נתוני גמר הבנייה ביו"ש מזהים מגמה שונה מעט. ב-2016 נרשמה ירידה בתחומי המגורים, המסחר והמשרדים בהשוואה לשנה הקודמת, ירידה שככל הנראה הושפעה ממיעוט התחלות בנייה בעבר ומהקפאת הבנייה.

בכל הקשור למבני ציבור, נראה שהמגמה שומרת על כיוון עלייה. זה המקום גם להעיר שבעוד שלושת התחומים שרשמו ירידה קשורים יותר לשוק הפרטי, בכל הנוגע למבני ציבור מדובר במקרים רבים ביוזמה ציבורית.

בגמר הבנייה במגורים, כלומר דירות שבנייתן הושלמה, ניכרת ירידה בשנת 2016. בשנה זו הסתיימה בניית 1,760 דירות לעומת 2,054 דירות ב-2015 - ירידה של 14%. עם זאת, בהשוואה לשנים קודמות, בשנת 2016 עדיין הסתיימה בנייתן של יותר יחידות מאשר בכל אחת מהשנים 2011-2014.

גם בכל הנוגע לשוק הפרטי ולנתונים המתייחסים לגמר הבנייה בייעוד משרדים ומסחר, ניתן לזהות ירידה בשנת 2016. גמר הבנייה במשרדים עמד על 2,125 מ"ר ב-2016 וזאת לעומת 3,110 מ"ר שנה לפני כן. נציין גם שנתון זה בשנת 2016 הוא הנמוך ביותר בשנים 2013-2015. בתחום המסחר נרשמה ירידה משמעותית יותר בהיקף המ"ר למסחר שבנייתו הושלמה. ב-2016 הסתיימה בניית 2,110 מ"ר לייעוד זה ביו"ש לעומת 6,937 מ"ר בשנה הקודמת, ירידה של 70%.

בכל הקשור למבני ציבור המגמה הפוכה. בתחום מבני החינוך הסתיימה בנייתם של כ-30.6 אלף מ"ר ב-2016 לעומת כ-25.9 אלף מ"ר ב-2015, עלייה בשיעור 18% בשנה. בתחום מבני הבריאות נצפתה תמונה דומה כאשר בשנת 2016 הסתיימה בנייתם של 980 מ"ר וזאת לעומת 255 מ"ר בלבד בשנת 2015 (כמעט פי 4). בכל מבני הציבור האחרים נרשמה גם כן עלייה בשיעור 16.6%, מרמה של כ-10.3 אלף מ"ר ב-2015 לכ-12.1 אלף מ"ר ב-2016.

עלייה בהיקפי הבנייה הפעילה

לצד נתוני התחלות הבנייה - המהווים מלאי עתידי - ולצד נתוני גמר הבנייה - המעידים על המלאי הנוכחי, נתוני הבנייה הפעילה בשנים 2013 ל-2016 מעידים על פעילות ערה של בנייה למגורים. זאת, לאחר מגמת ירידה בשלוש השנים הקודמות.

בשנת 2016 מדובר בכ-579 אלף מ"ר בבנייה פעילה למגורים בעוד ב-2015 עמד הנתון על כ-474.5 אלף מ"ר, ב-2014 על כ-503.8 אלף מ"ר וב-2013 על כ-526.6 אלף מ"ר.

גם במשרדים ובמסחר התמונה דומה. בבניית המשרדים מדובר ב-6,401 מ"ר שנמצאו בבנייה בשנת 2016 לעומת 2,125 מ"ר ב-2015, 3,110 מ"ר ב-2014 ו-3,499 מ"ר ב-2013. בבניית מסחר ניתן למצוא ב-2016 כ-27.3 אלף מ"ר לעומת כ-19.6 אלף מ"ר ב-2015, כ-26.6 אלף מ"ר ב-2014 וכ-25.2 אלף מ"ר ב-2013.

עם זאת, הבנייה הפעילה למוסדות ציבור מציגה ירידה. בכל הנוגע למבני חינוך, בשנת 2016 היו בבנייה פעילה כ-27.3 אלף מ"ר לעומת כ-28 אלף מ"ר ב-2015, כ-25.6 אלף מ"ר ב-2014 וכ-38 אלף מ"ר ב-2013. בכל הקשור למבני הציבור האחרים 10.8 אלף מ"ר נמצאים בבנייה פעילה ב-2016 לעומת כ-16.4 אלף מ"ר ב-2015, כ-17.4 אלף מ"ר ב-2014 וכ-19.5 אלף מ"ר בשנת 2013. מגמת ירידה ברורה. גם כל הקשור למבני בריאות ניתן לזהות ירידה, כאשר על פי נתוני הלמ"ס בשנים 2016 ו-2015 לא נרשמה בנייה כלל.

התחלות הבנייה של יחידות דיור, מחוז יהודה ושומרון
 התחלות הבנייה של יחידות דיור, מחוז יהודה ושומרון

ישיבה בעלי. מעט שטחי משרדים ומסחר  / צילום: רויטרס
 ישיבה בעלי. מעט שטחי משרדים ומסחר / צילום: רויטרס

צרו איתנו קשר *5988