אלי כהן | לפני כולם

פיצול צמודי קרקע חוזר לכנסת; ייתכן גם פיצול דירות

נציגי השלטון המקומי טוענים כי תיקון הצעת החוק מהווה מתן אפשרות לפיצול דירות בבנייה רוויה שאינה חוקית

השר משה כחלון וחברת הכנסת רחל עזריה / צילום: נעם פיינר
השר משה כחלון וחברת הכנסת רחל עזריה / צילום: נעם פיינר

אחת מהצעות החוק הבולטות שקודמו במהלך המושב הקודם של הכנסת היא הצעת חוק לפיצול בתים צמודי קרקע. היום (ג') חוזרת הצעת החוק לדיון בוועדת הרפורמות של הכנסת שתצביע על אישור החוק לקריאה שנייה ושלישית.

במושב הקודם של הכנסת היה נראה כי ההצעה, אותה החל לקדם היו"ר הקודם של הוועדה, ח"כ אלי כהן (כולנו), תעבור כפי שהיא, אולם כעת מסתמן כי ההצעה עשויה לעבור שינויים נוספים.

לאחר שח"כ אלי כהן מונה כהן לשר הכלכלה, החליפה אותו בראשות ועדת הרפורמות חברת הכנסת רחל עזריה. עזריה החליטה, בעקבות שמיעת הערות והתנגדויות לנוסח ההצעה, לבחון האם להכניס בה  שינויים. כעת נשקלת האפשרות להרחיב את ההצעה המתייחסת רק לצמודי קרקע, גם לדירות מגורים בבנייה רוויה. כלומר, לאפשר פיצול חוקי של דירות מגורים. מדובר בשינוי מהותי של ההצעה המקורית שהתייחסה רק לפיצול בתים צמודי קרקע בשטח הגדול מ-120 מ"ר.

נכון לרגע זה, עוד לא הוחלט האם השינוי יעלה היום לדיון בוועדה, אולם בשלטון המקומי כבר מתנגדים לאפשרות זו בתוקף. "אנו מבקשים להביע את התנגדותנו ליוזמתך להוסיף להצעת החוק מנגנוני פיצול דירות בהתייחס לבנייה רוויה", כתבו נציגי השלטון המקומי ופורום 15 הערים הגדולות ליו"רית הוועדה ח"כ רחל עזריה לפני יומיים. "יוזמתך מבקשת לקבוע כי ניתן יהיה לפצל כל דירה לשתי יחידות דיור, ואפילו להכפיל מספר יחידות הדיור בעיר, במסגרת היתר בנייה וללא כל תכנון מוקדם".

נציגי השלטון המקומי מזהירים, כי "ללא תוכנית מפורטת אשר תבדוק את צרכי האזור, עשויה להתווסף מסה אדירה של יחידות דיור ללא הוספת תשתיות, מבלי לבדוק את הקיבולת האפשרית, צרכי הציבור הקיימים, היכולת של האזור לקלוט את האוכלוסייה וכיו"ב שיקולים הנשקלים בשלב תכנון התוכניות המפורטות, ולא בשלב (המאוחר יחסית) של בחינת בקשות להיתר בנייה. זאת ועוד: היוזמה תאפשר דריסה של תכניות תקפות החלות על תחום העיר, תכניות אשר אושרו לאחר בדיקות מקיפות באשר לאזור הנדון, לצורכי הציבור, לתשתיות, לתחבורה וכיו"ב. תכניות אשר פעמים רבות קבעו כי סטייה מהוראותיהן תיחשב לסטייה ניכרת".

גם ברמה ההצהרתית, טוענים נציגי השלטון המקומי, מתן אפשרות לפיצול דירות בבנייה רוויה מהווה "הצהרת כוונות" מצד המחוקק לעודד פיצול דירות, שאינו חוקי היום. בסופו של המכתב, מבקשים נציגי השלטון המקומי להותיר את נוסח הצעת החוק כפי שהיה במושב הקודם של הכנסת, ללא השינויים המתייחסים לבנייה רוויה.

הצעת החוק המקורית הציעה לקבוע הוראת שעה למשך חמש שנים, שתאפשר לבעלי בתים צמודי קרקע לפצל את הבית שבבעלותם וליצור יחידת דיור נוספת באופן חוקי שאותה יוכלו להשכיר. בתחילת הדרך היה מדובר בכל צמודי הקרקע בישראל, אך מאוחר יותר, בשל התנגדות מצד נציגי המגזר הכפרי, הוחלט שהוראת שעה תתייחס רק למגזר העירוני.

על פי נוסח הצעת החוק, היחידה המפוצלת תהיה בת 55 מ"ר לפחות. הפיצול יהיה פטור מחוק מס דירה שלישית ויותנה בהסכמה של מהנדס העיר בנוגע להשפעת הפיצול על התשתיות בשכונה. עוד על פי הצעת החוק, אם מהנדס העיר יתנגד, הוא יהיה חייב לנמק את ההתנגדות בחוות דעת. את היחידה המפוצלת ניתן יהיה לאשר בהליך מהיר ובעל הנכס המקורי לא יהיה חייב בתשלום היטל השבחה, למעט במקרים בהם היחידה המפוצלת תושכר לקרוב משפחה.

במהלך הדיונים האחרונים בהצעת החוק גם הוצע שכל רשות מקומית תכין תכנית ייעודית בה יקבעו אזורים בהם ניתן יהיה לממש את הפיצול וגם מכסה מסוימת על פי התשתיות באותה השכונה. אם הצעה זו תתקבל, פיצול הדירות יאושר בשיטת "כל הקדם זוכה", כלומר בקשות שיוגשו ראשונות יקבלו אישור עד שהמכסה אותה קבעה הרשות תתמלא.

צרו איתנו קשר *5988