תרגיל חשבונאי של בזק? למה צנח תזרים המזומנים של yes

תזרים המזומנים של yes צנח ברבעון הראשון, לאחר שבשנה שעברה דחתה תשלומים לספקים כדי לעמוד ביעדים שאפשרו ליורוקום לקבל עוד מאות מיליוני שקלים ■ בבזק דוחים את הטענות ואומרים שמדובר בתוכניות ארוכות-טווח

שאול אלוביץ / צילום: רפי קוץ
שאול אלוביץ / צילום: רפי קוץ

האם מדובר במקריות, או שמא בפעילות מתוכננת היטב שנועדה לשרת את האינטרסים של בעל השליטה בבזק שאול אלוביץ'? אתמול בערב חשף "גלובס" את העובדה שהרעה צפויה בתזרים המזומנים של חברת yes, וזאת מכיוון שהחברה נאלצה לדחות תשלומים לספקים בשנה שעברה כדי לעמוד ביעדי תזרים מזומנים שנקבעו לה במסגרת עסקת רכישת חלקה של יורוקום על ידי בזק.

והנה היום מתבררות העובדות לאשורן: חברת yes רושמת תזרים מזומנים חופשי שלילי של 9 מיליון שקל. במלים אחרות, וזו כמובן רק השערה ובבזק דוחים אותה, יכול להיות שמישהו דאג שהדוחות של yes יוצגו באופן כזה כך שהחברה תעמוד ביעדי תזרים המזומנים שנקבעו לה, כדי שיורוקום תוכל לקבל מאות מיליוני שקלים.

אתמול כתבנו כך: על פי הערכות, חברת yes דחתה השקעות ועיכבה תשלומים לספקים - הכל על מנת לשפר את תזרים המזומנים החופשי שלה, כחלק מהלחצים שהופעלו על הנהלת yes על מנת לעמוד ביעדי התזרים שנקבעו בעסקת רכישת yes על ידי בזק.

כזכור, במסגרת העסקה, נקבע כי 170 מיליון שקל מסך התמורה ייפרסו על פני 3 שנים וישולמו אך ורק אם yes תעמוד ביעדי תזרים מזומנים חופשי שנקבעו. על פי מקורות בבזק ובקרב אנליסטים החברה פעלה בצורה ממוקדת על מנת להקטין השקעות ולדחות תשלומים לספקים בשנים 2015 ו-2016, מתוך הנחה שההפרדה המבנית בין בזק ל yes תבוטל במהלך 2016-2017.

לכן תשלומים שישולמו ב-2017 כבר לא ישפיעו על התמורה בעסקה. אם אכן הערכות הללו נכונות אנו צפויים לראות מחר בתוצאותיה של yes הרעה משמעותית בתזרים המזומנים החופשי שכן החברה תיאלץ לשלם לאותם ספקים שהתשלומים עבורם נדחו בשנתיים האחרונות.

ההסכם קובע 3 מדרגות של תזרים מזומנים לשנים 2015-2017. עבור כל הגעה ליעד, תשלם בזק סך של 57 מיליון שקל ליורוקום. שני תשלומים כבר שולמו על השנים 2015-2016, וכן נקבע שאם ההפרדה המבנית תבוטל לפני תום 2017, יוכפל התשלום עבור שנת 2016 כך שבזק תשלם סך של 114 מיליון שקל עבור שנה זו במקום 57 מיליון שקל.

אם בוחנים את התוצאות העסקיות של yes בשנתיים האחרונות, רואים שהחברה לא שיפרה את ה-EBTIDA (רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות) שלה, אך מצד שני שיפרה משמעותית את תזרים המזומנים החופשי. דבר זה יכול להתאפשר אך ורק באמצעות הורדה משמעותית בהשקעות שבצעה החברה ובדחייה של תשלומים לספקים. עד כאן מה שכתבנו אתמול.

היום מתבררת התמונה המלאה: הפלא ופלא, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת צנח מ-207 מיליון שקל ברבעון הרביעי לרמה של 51 מיליון ברבעון הראשון, ירידה של 75%. בשורה התחתונה התזרים החופשי ירד מ-166 לרמה של מינוס 9 מיליון שקל ברבעון הראשון, ירידה של 175 מיליון שקל - ירידה שמעולם לא הייתה ב-yes ולא משקפת שום מהלך עסקי למעט הסטות של תשלומים לספקים בין הרבעונים.

בבזק דוחים את הטענות ואומרים שמדובר בתוכניות ארוכות-טווח של הקבוצה.