קרדן מקפלת שכבה: מפרסמת הצעת רכש לקרדן ישראל

מחיר הצעת הרכש זהה למחיר השוק' אבל בקרדן יזמות טוענים ששווי מניות קרדן נדל"ן גבוה ב-30% ■ הצלחת המהלך מותנית בהסכמת פסגות

יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר
יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר

חברת קרדן יזמות  עושה ניסיון נוסף לצמצם את פירמידת השליטה בה משלוש חברות לשתיים, כדי לענות על דרישות חוק הריכוזיות. הבוקר פרסמה קרדן יזמות הצעת רכש מלאה למניות החברה הבת, קרדן ישראל , במטרה לרכוש את יתרת מניותיה שבידי הציבור ולמחוק אותה מהמסחר בבורסה. מתווה העסקה כולל רכישת החזקות הציבור תמורת תשלום שמורכב ברובו ממניות החברה הנכדה קרדן נדל"ן , וזאת במטרה למנוע דילול של בעלי השליטה.

קרן יזמות היא חברת החזקות הנשלטת בידי אבי שנור, יוסף גרינפלד ואיתן רכטר. אל גרעין השליטה עשויים להצטרף בעתיד גם גיל דויטש ורוני בירם (שכבר משמש כדירקטור), המחזיקים יחד ב-25% ממניות קרדן יזמות, וזאת במקרה שמניותיו של גרינפלד יוצאו למכירה בידי הכונס שמונה לנכסיו. בסך הכל מחזיקים כיום חמשת בעלי המניות הללו ב-83.3% מהחברה.

קרדן יזמות עצמה מחזיקה ב-80.6% ממניות קרדן ישראל, הנסחרת בשווי של 440 מיליון שקל. החזקתה העיקרית של קרדן ישראל היא 71.3% ממניות קרדן נדל"ן. במסגרת הצעת הרכש, מציעה קרדן יזמות לרכוש מהציבור את יתרת מניות קרדן ישראל שאינן בידיה, שערכן בבורסה עמד אתמול על 85.4 מיליון שקל.

בתמורה, היא מציעה לשלם 35 מיליון שקל במזומן ולהעביר לבעלי המניות מקרב הציבור 12.56% ממניות קרדן נדל"ן (שיועברו אליה כדיבידנד בעין) בעלות שווי שוק של 50 מיליון שקל. התמורה משקפת ערך של 5.9 שקל למניית קרדן ישראל, בעוד שמניית החברה סיימה אתמול את המסחר במחיר גבוה מעט יוותר של 5.926 שקל. נציין כי בית ההשקעות פסגות מחזיק באמצעות קופות הגמל וקרנות הנאמנות שלו קרוב ל-7% ממניות קרדן ישראל ולפיכך הצלחת הצעת הרכש מותנית בהסכמתו.

חיזוק מפרומתאוס

בקרדן ישראל מסבירים כי התמורה בהצעה נקבעה על בסיס הערכות שווי כלכלי שקיבלה מחברת הייעוץ הבלתי תלויה פרומתאוס בניהולו של רו"ח יובל זילברשטיין. לפי פרומתאוס, השווי הכלכלי של קרדן נדל"ן גבוה בכ-30% מערכה בבורסה ועומד על 519 מיליון שקל. משום כך, גם השווי הכלכלי של קרדן ישראל גבוה להערכתם בכ-17% משוויה בבורסה ועומד על 516 מיליון שקל.

משמעות הנחות עבודה אלו, היא שהתמורה שיקבלו מניות המיעוט מסתכמת ל-35 מיליון שקל במזומן ובתוספת מניות קרדן נדל"ן בשווי של 65.2 מיליון שקל (סך הכל 100.2 מיליון שקל).

הצעת הרכש הנוכחית, מגיעה לאחר שבחודש ינואר השלימה קרדן ישראל בהצלחה הצעת רכש עצמית חלקית ורכשה 7.5% ממניותיה בתמורה ל-33.6 מיליון שקל ולפי מחיר של 5.5 שקל למניה. שנתיים קודם לכן, בינואר 2015, הגישה קרדן יזמות הצעת רכש מלאה למניות קרדן ישראל לפי מחיר של 4.25 שקל למניה, אולם הציבור בחר שלא להיענות לה והיא נכשלה.

מאז הספיקה קרדן ישראל למכור בנובמבר אשתקד את החזקתה (46.1%) בחברת יבוא והשכרת הרכב UMI לידי משפחת עיני בתמורה ל-397 מיליון שקל, ונותרה עם נכס מרכזי אחד - השליטה בקרדן נדל"ן.

נכון לסוף הרבעון הראשון של 2017, עמד ההון העצמי של קרדן ישראל על 519 מיליון שקל.