שתי רגליים על הקרקע: פרופיל פיננסי לחברת ההחזקות יואל

חברת ההחזקות יואל, שפועלת באמצעות שתי חברות ציבוריות - זרוע הנדל"ן המניב איירפורט סיטי וזרוע חיפושי הנפט והגז נפטא - נהנית מגמישות פיננסית רחבה, אף שאין לה מקור תזרימי שוטף

אסדת קידוח תמר / צילום: בן יוסטר
אסדת קידוח תמר / צילום: בן יוסטר

יואל היא חברת החזקות ללא פעילות תפעולית. שני הנכסים העיקריים שלה הם החזקה של כ-45% מהזכויות באיירפורט סיטי והחזקה של כ-65% מהזכויות בנפטא. נוסף על כך, מחזיקה יואל ב-8.5% מהזכויות באקויטל (בעלת השליטה) וכן בנדל"ן מניב בשווי של כ-30 מיליון שקל. לחברה גם זכויות בתמלוגי גז ונפט.

שווי נכסי החברה מסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל, ויותר מ-90% מהשווי מגיע מאיירפורט סיטי ונפטא. יואל היא חברה ציבורית, הנסחרת בשווי של כ-3.6 מיליארד שקל. החברה נמצאת בבעלות אקויטל  (37%), שבשליטת קובי מימון ונפטא (15%).

הפרופיל העסקי של יואל מושפע מהפרמטרים התפעוליים החזקים שמציגות שתי ההחזקות העיקריות. איירפורט סיטי היא חברת נדל"ן מניב בישראל, המחזיקה בפורטפוליו נכסים הגבוה מ-9 מיליארד שקל, המניב לחברה NOI (הכנסות תפעוליות נטו של הנכסים) שנתי של כ-630 מיליון שקל (על פי דוחות ל-2016), המשקפים שיעור תשואת NOI על הנכסים של כ-7%.

פרופיל פיננסי חזק

נפטא היא חברת החזקות המחזיקה בזכויות אפקטיביות של כ-18.5% בשותפות המוגבלת ישראמקו, שמחזיקה ב-28.7% מפרויקט מאגר הגז תמר, שסיים את השלב היזמי ונמצא כעת בשלב המניב. ישראמקו סיימה את 2016 עם דוחות חזקים ושיפור של כ-10% ב-EBITDA (רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות), שהסתכמה לכ-400 מיליון דולר. נוסף על כך, מחזיקה נפטא כ-70.8% בישראמקו אינק, הפועלת בתחום הגז והנפט בארה"ב.

ליואל פרופיל פיננסי חזק. לחברה שווי נכסים בהיקף של כ-4.3 מיליארד שקל, שהחוב כנגדם מזערי ומסתכם בכ-70 מיליון שקל בלבד. לפיכך, שיעור ה-LTV (המימון) הוא נמוך מאוד, ואף הצטמצם השנה לאור עליות שערים נאות במניות איירפורט ונפטא (כ-28% ו-49%, בהתאמה). בעקבות כך, לחברה גמישות פיננסית רחבה מאוד ויכולת לגייס חוב, למחזר חוב או לממש נכסים במידת הצורך. עם זאת, החברות המוחזקות אינן מחלקות דיבידנדים, כך שלחברה אין מקור תזרימי שוטף ויתרות נזילות משמעותיות.

יואל

יתרונות:

■ תיק נכסים סחיר ונזיל

■ רמת מינוף נמוכה מאוד

■ מיצוב עסקי גבוה של החברות התפעוליות

חסרונות

■ שקיפות נמוכה

■ אי קבלת דיבידנדים מהחברות הבנות

■ היעדר פיזור בתיק ההשקעות

ההחזקות של חברת יואל
 ההחזקות של חברת יואל

■ הכותבים הם מנהל מחלקת המחקר והאסטרטגיה באקסלנס ואנליסטית בכירה במחלקת המחקר והאסטרטגיה בחברה. הכתבה אינה מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לכותבים אין עניין אישי בנושא הכתבה. קרנות נאמנות בניהול אקסלנס ו/או חברות מקבוצת אקסלנס מחזיקות ו/או עשויות להחזיק ני"ע ונכסים פיננסיים המוזכרים בכתבה. 

קבוצת אקסלנס היא חלק מקבוצת דלק, אשר לה פעילות מהותית בתחום הגז. 

צרו איתנו קשר *5988