על חשבון הילדים: הטעויות הקריטיות בטיפול במשבר הדסה

דעת אורח: המשבר בבית החולים, על פיתוליו וסיבוכיו, יכול וחייב להסתיים רק בדיאלוג ובהסכמה בין הצדדים ■ לא מן הנמנע כי הכותרת "גישור" היא אינה הכותרת המקצועית הנכונה והמתאימה להליך שהתחיל לפני מספר ימים

המשבר בהדסה, על פיתוליו וסיבוכיו, יכול וחייב להסתיים רק בדיאלוג ובהסכמה בין הצדדים. יחד עם זאת, המרחק בין ההבנה כי דיאלוג הוא הכרחי וכי המשבר חייב להסתיים בגישור, לבין הנוסחה שנמצאה בפועל - של גישור כפוי - הוא מרחק רב, עד בלתי אפשרי. מרחק זה מעלה קשיים מהותיים במסגרת שנקבעה, אשר יקשו על מציאת פתרון.

ארבע הטעויות המרכזיות אשר נפלו במסגרת ההחלטה על הגישור במשבר כה דרמטי נוגעות לכמה נקודות מרכזיות:

■ גישור כפוי: מעמודי התווך של העקרונות והערכים בגישור, הוא שעליו להיות וולונטרי וההסכמה להשתתף בו מתחדשת בכל רגע ורגע מדיון לדיון. כלומר, גישור צריך לבטא את הסכמת שני הצדדים לתהליך. הבעיה בגישור כפוי היא, שהוא שונה מגישור קלאסי ואפילו שונה מגישור "חובה", במסגרתו חובה על הצדדים להתייצב בפני מגשר. בגישור כפוי לפחות אחד הצדדים מתנגד לקיומו.

לכן, אלמנט הכפייה מהווה פגם יסודי בהליך. כאשר אין ודאות בנוגע לנכונות של צד מסוים להשתתף בגישור, והתחושה אשר נוצרת היא שהוא מגיע אל שולחן המו"מ תחת כפייה - היכולת להגיע לפשרה יורדת דרמטית.

■ סודיות - ערך נוסף בהליך הגישור הוא הסודיות. היכולת של הצדדים להגיע להסכמות ולפשרות עולה באופן משמעותי, כאשר הם יודעים שהנושאים והסוגיות המועלות בגישור נותרות חסויות. במקרה זה, על פי הדיווחים, המגשר, שופט בית המשפט העליון הפורש, אליקים רובינשטיין, אמור לעדכן את בית המשפט באופן יומיומי. עצם הכותרת הזו, עוד לפני בחינה מה באמת מדווח לבית המשפט, מייצרת התניה מובנית בתוך ההליך ופוגעת בו.

כאשר הצדדים לא יכולים להיות בטוחים שהדברים הנאמרים בחדר יישארו חסויים, אלא ידווחו לבית המשפט, הם יתקשו לשתף פעולה בחלק מהנקודות ובוודאי להגיע להסכם, מתוך חשש שיצטיירו כצד שנכנע.

■ השתתפות - במשברים קריטיים, מן הידוע הוא כי כל השחקנים המהותיים חייבים לקחת חלק בגישור, קל וחומר אם הם נמנים על מחוללי המשבר או משפיעים על עוצמתו. שר הבריאות, יעקב ליצמן, הוא שחקן משמעותי במשבר הזה. שתיקתו בתקופות מסוימות, סירובו להיפגש עם חלק מהדמויות המרכזיות במהלך תקופה ארוכה, החלטותיו והתבטאויותיו האחרונות הפכו אותו לשחקן מרכזי.

היעדרותו מהגישור, גם אם היא מלווה בברכת הדרך שנתן או בשליחת מנכ"ל משרדו - הינה פגם. לו היה בוחר להגיע ולקחת חלק בשיחות, הדבר היה משדר מסר לצדדים האחרים בנוגע למחויבות שלו להגיע להסכם, לבצע פשרות ולפעול למען סיומו של המשבר. נוכחותו כשלעצמה יכולה הייתה להוביל לפתרון מהיר.

■ המגשר - רק הוקרה והערכה יש לי לשופט אליקים רובינשטיין. יחד עם זאת, על פי רוב, שופטים בדימוס מנהלים גישור משפטי בזהירות רבה ביותר. במשבר הנוכחי, אני כלל לא בטוח שהפן המשפטי הוא העיקר. שימוש בסעיפי חוק, או בתקדימים משפטיים לא יתרמו למשב הנוכחי, שהוא רווי יצרים ודם רע. גם העובדה שהשופט רובינשטיין שכל את בתו בשל מחלה קשה, בעיניי לפחות, איננה מוסיפה להתנהלות אופטימלית של הגישור.

על אף כל האמור לעיל, כולי תקווה כי הגישור במתכונתו הנוכחית אכן יצליח, וכי כישרונו של השופט רובינשטיין, יחד עם רצון הצדדים להתקדם, יסייעו בידי כולם להסיר את המכשולים שבדרך. יחד עם זאת, לא מן הנמנע שהכותרת "גישור" היא אינה הכותרת המקצועית הנכונה והמתאימה להליך שהתחיל לפני מספר ימים, לאור הפער בין ההליך עליו הוכרז לבין העקרונות הבסיסיים שהגישור מושתת עליהם.

■ עו"ד נוי ארז הוא מומחה לגישור וניהול משברים.