כל מה שצריך לדעת על ביטוח אובדן כושר עבודה

מה זה ביטוח אובדן כושר עבודה? מה זה ביטוח אחיד? מהן ההרחבות?

קריירה / צילום: שאטרסטוק
קריירה / צילום: שאטרסטוק

ביטוח אובדן כושר עבודה אמור להבטיח לכם תשלום מחברת הביטוח במידה ולא תוכלו להמשיך לעבוד. שנן סוגים רבים של ביטוח אובדן כושר עבודה, אבל באוגוסט השנה תיכנס לתוקף רפורמה שמטרתה להפוך את הביטוח אובדן כושר עבודה לפוליסה אחידה, בדומה לרפורמה שהיתה בביטוח בריאות, ולמה הכוונה? ובכן, המטרה ליצור פוליסה אחידה, שתאפשר למבוטחים להשוות בקלות בין הביטוחים של החברות השונות, וכך למעשה תגבר התחרות, תהיה שקיפות, והלקוח יידע בדיוק מה הוא מקבל ובכמה.

הר הביטוח - ככה תעשו סדר בביטוחים

ביטוח אובדן כושר עבודה - פוליסה אחידה

הפוליסה האחידה בתחום הבריאות אכן הצליחה - אם בעבר היה בלבול גדול בין הפוליסות השונות של חברות הביטוח - כל חברה סיפקה מוצר קצת שונה והגדירה אותו כטוב ביותר, וכמשתלם ביותר, הרי שברגע שיש מוצר אחיד, הומוגני, ברור ושקוף, אז ניתן להשוות אותו בין כולם - ואז גם העניין הכספי הופך להיות השוואתי - רק כאשר משווים בין תפוזים לתפוזים ניתן להשוות בין המחירים של המוצרים.

הרפורמה בתחום הבריאות הביאה, רגע לפני כניסת הרפורמה לתוקף, למסע שכנועים של סוכני הביטוח מול הלקוחות כדי שישריינו את פוליסות הבריאות הקיימות (לפני הרפורמה). הטענה הייתה שהרפורמה תביא לביטוחים פחות טובים ויותר יקרים.

כך גם קורה עכשיו עם פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה - הסוכנים מנסים לשכנע אתכם לעשות, להשאיר או להרחיב את פוליסות ביטוח אובדן כושר העבודה - לא בטוח שזה כדאי לכם. בכל מקרה, הפוליסות החדשות לא באמת ידועות, וכאשר הם יפורסמו אפשר יהיה להשוות ביניהם, בינתיים נסביר כאן מה זאת בעצם פוליסה של אובדן כושר עבודה, ולמה צריך את הרפורמה בפוליסה הזו.

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא כאמור ביטוח חשוב. כאשר אדם מאבד את יכולת הפרנסה שלו, אז מצבו הכלכלי הולך מדחי לדחי, ויש רבבות מקרים כאלו. לא נעים לחשוב על זה, אבל מה יקרה אם חס וחלילה יקרה לכם משהו, ולא תוכלו לפרנס את המשפחה? נניח שמדובר בשכר ממוצע שאתם מרוויחים בסך של 9-10 אלף שקל, וזהו - זה נעלם, ונניח שיש לכם עוד 20-30 שנה לפנסיה. אתם בעצם מאבדים ברגע השתכרות מצטברת של כמה מיליונים - איך תסגרו את החור הזה, איך תפרנסו את המשפחה? הפתרון - ביטוח אובדן כושר עבודה.

הביטוח מספק למבוטח פרנסה גם במקרה שלא ניתן להמשיך לעבוד (כתוצאה ממחלה, או כתוצאה ממחלה). בפועל, ישנן עשרות סוגים של ביטוחים - כל חברה קבעה את תנאי הפוליסה ואת תנאי הזכאות לקבלת פיצויים מהביטוח, ולכן לא באמת ניתן להשוות בין הביטוחים השונים.

וכאן נכנסה לתמונה המפקחת על הביטוח (בדומה לרפורמה בביטוחי הבריאות) והחליטה ליצור פוליסה אחידה, המחייבת את כל חברות הביטוח. הפוליסה הזו נועדה לספק את כל הצרכים בצורה שקופה ואחידה.

על פי הנחיות המפקחת על הביטוח, פוליסות ביטוח אבדן כושר העבודה יהיו מבניות ומודולריות, כאשר התוכנית הבסיסית תהיה זהה לכל חברות הביטוח. על התוכנית הזו ניתן יהיה להוסיף הרחבות שונות. כל אלמנט יהיה מודולרי ומתומחר בנפרד - גם התוכנית הבסיסית וגם ההרחבות.

אובדן כושר עבודה - כיסוי בסיסי

הביטוח הבסיסי יכלול, על פי הוראת המפקחת על הביטוח מספר מרכיבים והתניות. ראשית הביטוח יוגדר ככיסוי למצב של אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה, הגורם לפגיעה זמנית או קבועה בשיעור של 75% לפחות ביכולתו של אדם לעבוד בתחום עיסוקו או בכל עיסוק סביר אחר, התואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו.

מעבר לכך הוגדרה התקופה בביטוח הבסיסי - תקופת הביטוח תהיה לפחות עד גיל פרישה חובה (גיל 67 נכון להיום), אלא אם בחר הלקוח אחרת.

מעבר לכך, סכום הפיצוי החודשי המקסימלי - לשכירים הסכום יעמוד על 75% מהשכר הממוצע המבוטח בפוליסה, צמוד למדד. השכר הממוצע יחושב לפי השכר הממוצע ב-12 החודשים או ב-3 החודשים שקדמו למקרה הביטוח, לפי הגבוה מהשניים

לעצמאיים - סכום הפיצוי המקסימלי יהיה 75% מההכנסה הממוצעת מעבודה של המבוטח בשנים עשר החודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח או בתקופה קצרה יותר אם מדובר בשנת הביטוח הראשונה, צמוד למדד.

תקופת ההמתנה תוגדר כתקופה של 3 חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח, מלבד במקרים של החרגות רפואיות ספציפיות.

אובדן כושר עבודה חוזר - במקרה של אובדן כושר עבודה חוזר בגלל אותה מחלה/תאונה בתוך 12 חודשים ממועד הפסקת התשלומים, המבוטח זכאי לתשלום תגמולי הביטוח ללא תקופת המתנה נוספת.

שחרור מפרמיות - מבוטח שזכאי לתגמולי ביטוח יקבל שחרור מתשלום הפרמיות עבור כל הכיסויים הביטוחים הכלולים בפוליסה, תוך שמירת הכיסויים בתוקף.

שחרור מהפקדות - מבוטח שרכש כיסוי לאבדן כושר עבודה במסגרת קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים יקבל שחרור מפרמיה ובנוסף חברת הביטוח תפקיד עבורו את ההפקדות השוטפות לחיסכון במהלך תקופת אובדן כושר העבודה. ומה יהיה גובה ההפקדות? בהתאם לשיעור השחרור שרכש המבוטח.

חיתום רפואי בהגדלת סכום הביטוח - לא יידרש חיתום רפואי במקרה של הגדלת סכום הביטוח בעקבות גידול ריאלי בשכר / בהכנסה. מה זה גידול ריאלי? גידול ריאלי מוגדר כגידול של עד 15% בשנה, אך לא יותר מגידול של 60% ב-5 שנים.

הכנסה בעת קבלת תגמולי ביטוח - מבוטח שנמצא במצב של אובדן כושר עבודה ומקבל תגמולי ביטוח יכול שתהיה לו הכנסה נוספת מעיסוק שאינו עונה על הגדרת עיסוק סביר (כולל דמי לידה), מבלי שזכאותו לתגמולי הביטוח תתבטל. ההכנסה האחרת תקוזז מהפיצוי החודשי. עם זאת, וזה חשוב מאוד - לא ניתן יהיה לקזז מהפיצוי הכנסה פסיבית של המבוטח.

קיזוז מספר ביטוחי אובדן כושר עבודה - ומה קורה אם אתם מבוטחים במספר ביטוחי אובדן כושר עבודה. ובכן, מבוטח שזכאי לפיצויים מחברות ביטוח, או מחברות ביטוח וגורמים ממשלתיים בשיעור העולה על 100% מההכנסה הממוצעת שלו, אזי חברת הביטוח רשאית לקזז את הפיצוי כך שיעמוד על 100% מההכנסה הממוצעת.

כיסוי בעת שהייה בחו"ל - לא ניתן להגביל את הפוליסה במקרה שהמבוטח שוהה בחו"ל.

שיקום מקצועי - חברת הביטוח רשאית להציע למבוטח לעבור שיקום מקצועי על חשבונה, אולם למבוטח קיימת הזכות לסרב להצעה זו. על כל פנים, במקרה שמבוטח עבר שיקום מקצועי, ויכול לעסוק בעיסוק שאינו עונה על הגדרת עיסוק סביר - לא ניתן לשלול את זכאותו לתגמולי הביטוח, אלא רק לקזז את הכנסתו מהפיצויים.

עד כאן הביטוח הבסיסי, אבל מה כוללות ההרחבות?

אז ראשית חשוב להבהיר - אתם יכולים, לא חייבים לעשות את ההרחבות ואתם יכולים לבטל את ההרחבות בכל רגע נתון. אתם גם חייבים לקבל מידע על כל הרחבה בנפרד לרבות התמחור שלה. כך תוכלו להשוות בין ההרחבות שמציעות חברות הביטוח השונות - כאן תוכלו לקבל מידע על ביטוח אובדן כושר עבודה - כל ההרחבות.

* המדריך נכתב בשיתוף מערכת אתר הון, מדריכים פיננסים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לרכוש או למכור מניות, קרנות נאמנות וניירות ערך אחרים; וכן אינם תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.

צרו איתנו קשר *5988