אי.די.בי תצא לגיוס 200-300 מיליון שקל בהנפקת אג"ח חדשה

הסדרה החדשה תובטח בשיעבוד על מניות דסק"ש, שאמורות להימכר לחברה אחרת של אדוארדו אלשטיין

אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר
אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר

חברת אי.די.בי פתוח שבשליטת אדוארדו אלשטיין יוצאת לגיוס נוסף של 200-300 מיליון שקל, באמצעות הנפקת איגרות חוב מסדרה י"ד החדשה. הסדרה, שתעמוד לפירעון בתשלום אחד ב-30 בדצמבר 2022, תובטח בשיעבוד על מניות החברה הבת דיסקונט השקעות (דסק"ש), כאשר שווי המניות המשועבדות יהיה גבוה ב-33% מהיקף החוב.

אי.די.בי מחזיקה כיום ב-106.78 מיליון מניות של דסק"ש (71% מהחברה) בשווי של כ-1.5 מיליארד שקל, כך שלכאורה היא יכולה לגייס כנגד מניות אלו אג"ח בהיקף של כ-1 מיליארד שקל. עם זאת, 46.2 מיליון מניות של דסק"ש משועבדות כיום לטובת מחזיקי סדרת אג"ח י"ב, כך שהיקף הסדרה המקסימלי מוגבל בשלב הראשון לכ-600 מיליון שקל בלבד. ואולם מצב זה עשוי להשתנות במידה שבהמשך תבקש אי.די.בי לבצע פירעון מוקדם לסדרה י"ב, שאמורה להיפרע כבר בנובמבר 2019.

במצגת שפרסמה אי.די.בי לקראת ההנפקה, מדגישה החברה כי כתב הנאמנות של אג"ח י"ד יהיה מותאם לפתרון שאימצה לדרישות חוק הריכוזיות, ובמסגרתו יועברו החזקותיה בדסק"ש לחברה אחרת בבעלות אלשטיין. כך, שמניות דסק"ש ימשיכו להיות משועבדות לטובת מחזיקי אג"ח י"ד, גם כאשר אותן מניות יועברו מאי.די.בי לחברה האחרת.

הסכמה זו אינה נמצאת בכתב הנאמנות של אג"ח י"ב, ומשום כך עשויים מחזיקי סדרה זו להתנגד למהלך העברת מניות דסק"ש לחברה האחרת. כדי להימנע מהצורך להשיג את אישורם למהלך, עשויה הנהלת אי.די.בי לשקול ביצוע פירעון מוקדם של סדרה י"ב, שהיקפה מסתכם ב-383.5 מיליון שקל ערך נקוב.

המחזיקים יכונסו כדי למנוע התנגדות

סדרה י"ב היא היחידה מתוך חמש הסדרות הקיימות של אי.די.בי שעשויה להידרש לאשר את העסקה הנ"ל. מחר (ב') תתכנס במשרדי החברה אסיפת מחזיקים של כל חמש הסדרות האג"ח, בה תמסור להם הנהלת אי.די.בי עדכון על העסקה להעברת מניות דסק"ש לחברה האחרת. על ידי מתן הסברים למחזיקים על העסקה ותנאיה, מקווים בחברה לצמצם את חוסר הוודאות ולמנוע התנגדויות משפטיות שעשויות לעכב את העסקה.

מהמצגת שפרסמה אי.די.בי עולה עוד כי ברשותה מזומנים בהיקף של 551 מיליון שקל, לאחר שפרעה מאז ה-25 במאי השנה תשלומי קרן וריבית של 569 מיליון שקל לנושיה השונים. כך, שהנפקה של סדרת אג"ח חדשה במח"מ ארוך יחסית של 4.7 שנים, תגדיל את הנזילות של החברה ועשויה לסייע לה בהעלאת דירוג איגרות החוב הקיימות שלה, שעומד נכון להיום על BB.

בדוח התזרים החזוי שצורף לדוחות הרבעון הראשון, ציינה אי.די.בי כי תידרש למקורות נוספים בהיקף של כ-130 מיליון שקל, כדי להשלים את מצבת המזומנים הדרושים לה עד סוף מארס 2019. כך, שהגיוס הנוכחי עונה על דרישה זו.

צרו איתנו קשר *5988