הכספים בצנרת

קבוצת לסיכו מעורבת בפרויקטים ייחודיים בעלי מורכבות תפעולית גבוהה בתחומי התשתיות, ההנדסה האזרחית, האנרגיה והסביבה כדי לבצע קפיצת מדרגה ולהתמודד על פרויקטים גדולים יותר, החברה נדרשת לעבות את בסיס ההון שלה, כפי שעשתה בהנפקת המניות הראשונית שביצעה במאי

לסיכו היא אחת מחברות התשתית והבנייה הגדולות והוותיקות בישראל. במאי האחרון ביצעה החברה הנפקת מניות ראשונית (IPO), תוך דילול משמעותי של בעלי המניות הקיימים. ערב ההנפקה, מבנה הבעלות כלל את משפחת לשמן (91%) ומשפחת סידי (9%), כאשר בני משפחת לשמן מעורבים בניהול השוטף בקבוצה.

החברה נוסדה ב-1969, עם ביצוע עבודות תשתית עבור חיל ההנדסה בארה"ב. החל בשנות ה-90 התחילה מערכת גומלין עסקית ארוכת שנים של לסיכו עם רכבת ישראל, ובעשור האחרון השתלבה החברה בתחום האנרגיה, עם הקמת תחנות כוח ופרויקטים עבור משק הגז הטבעי.

לסיכו פועלת באמצעות ארבעה מגזרי פעילות:

1. מגזר התשתיות וההנדסה האזרחית. בתחום זה מחזיקה החברה בכ-45% מהזכויות ברווחים בפרויקט מסילות הרכבת (בשותפות עם חברת סולל ובונה וחברת ביצוע גרמנית), שמבוצע עבור רכבת ישראל בהיקף של כ-800 מיליון שקל בשלושה מקטעים. הפרויקט צפוי להסתיים בשנה הקרובה.

2. מגזר איכות הסביבה. בתחום זה פועלת לסיכו בפרויקטים של הקמת תחנות שאיבה ומתקני התפלה.

3. מגזר הצנרת והאנרגיה. בתחום זה מבצעת החברה, בין השאר, פרויקטים בתחום הגז הטבעי. החברה מחזיקה בכ-75% מהזכויות בפרויקט להקמת צנרת נקייה במפעל אינטל בקרית גת, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. פרויקט זה צפוי להסתיים ב-2018.

4. מגזר הזכיינות והתחזוקה. בתחום זה מבצעת לסיכו עבודות יזומות בתחומי המים והביוב.

החברה פועלת בפרויקטים ייחודיים בעלי מורכבות תפעולית גבוהה, שדורשת מומחיות ספציפית. מסיבה זאת פעילות החברה הסבה לה לאורך השנים מוניטין חזקים ובולטות בשוק כקבלן ביצוע, עם נתחי שוק משמעותיים בנישות שבהן היא מתמחה.

חלק מהפרויקטים של החברה מבוצעים בשיתוף פעולה עם חברות ביצוע אחרות, כאשר כל צד מביא לפרויקט את הידע התפעולי וההתמחות הספציפית לצורך מקסום היתרונות הגלומים. נוסף על כך, נהנית החברה מיתרונות יחסיים בזכות הסינרגיה בין תחומי הפעילות תוך שיתוף ידע וניסיון שנצבר במשך שנים.

צבר הזמנות של 780 מיליון שקל

לחברה לקוחות מובילים הקשורים בחוזים ארוכים, ועמם ניתן למנות את נתיבי גז, רכבת ישראל וחברות נוספות. צבר ההזמנות בלסיכו משמעותי, ומסתכם לכדי 780 מיליון שקל. עם זאת, חלק נכבד ממנו נובע משני הפרויקטים המרכזיים של החברה עבור רכבת ישראל ואינטל, שצפויים להסתיים בשנתיים הקרובות.

האתגר המשמעותי הרובץ לפתחה של לסיכו, ולא בטווח הארוך מדי, הוא שמירה על היקפי הפעילות ומחזור ההכנסות. כיום, הנראות לביצוע פרויקטים בהיקפים גדולים בטווח הארוך יותר עדיין לא בהירה באופן מובהק. כדי לייצר צבר עתידי החברה צפויה לקחת חלק בכמה מכרזים שצפויים להתפרסם, ובהם: הקמת מסילות הרכבת (קו אדום בתל אביב, קו אדום ברכבת הקלה בירושלים, קו ירוק ירושלים וקווי רכבת קלה נוספים בתל אביב); המשך פריסה של רשת ההובלה של גז טבעי מצד נתג"ז וחיבור לקוחות לרשת החלוקה; ושדרוגים מצד אינטל בפרויקט הקיים.

נוסף על כך, מגזר איכות הסביבה של החברה צפוי לקבל רוח גבית מהקמת מכוני טיהור שפכים חדשים בסבסוד ממשלתי בישראל, וכן צפויים מכרזים נוספים מצד תאגידי המים.

פיננסית, החברה מנהלת היטב את ההון החוזר התפעולי, עם צרכים מינימליים של אשראי בנקאי לטווח קצר. רמת המינוף בחברה נמוכה, ועיקר המימון הוא אשראי ספקים, שהסתכם ברבעון הראשון של 2017 בכ-82 מיליון שקל, נוסף על אשראי בנקאי בהיקף של כ-13 מיליון שקל בלבד.

טרום ההנפקה, במאזני החברה ההון העצמי הוא בהיקף של 74 מיליון שקל. עם זאת, כדי לבצע קפיצת מדרגה ולהתמודד על פרויקטים גדולים יותר, החברה נדרשת לעבות את בסיס ההון. הכנסת הכסף לתוך החברה משרתת היטב מטרה זו.

הכותבים הם מנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה בקבוצת אקסלנס ואנליסטית בכירה במחלקת המחקר בקבוצת אקסלנס. הנתונים מבוססים על דיווחים פומביים של החברה. הכתבה אינה מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לכותבים אין עניין אישי בנושא הכתבה. חברות מקבוצת אקסלנס מחזיקות ו/או עשויות להחזיק ני"ע ונכסים פיננסים המוזכרים בכתבה

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988